Skip to main content

Thông tin về Ghi danh → Bằng Chứng về Tuổi, Kiểm tra , Nơi Cư Ngụ, & Chích ngừa

Bằng Chứng về Tuổi, Kiểm tra, Nơi Cư Ngụ, & Chích ngừa

Giấy Xác Minh Tuổi Học Sinh (5 đến 21)

 • Giấy Khai sinh
 • Giấy thông hành/ passport, visa
 • Giấy chứng nhận của bệnh viện
 • Giấy chứng nhận của bác sĩ
 • Giấy tờ gia đình
 • Giấy chứng nhận của nhà thờ
 • Bản khai có tuyên thệ của phụ huynh
 • Giấy kiểm tra hợp pháp hay có thị thực

Kiểm Tra Người Ghi Danh Cho Học Sinh và Sự Liên Hệ với Học Sinh

Người ghi danh cho học sinh phải trình bày giấy kiểm tra hợp pháp và giấy chứng minh sự liên hệ với em học sinh. Bất cứ người nào khác ngoài cha mẹ, người giám hộ hợp pháp, hay một bà con có chứng thị phải điền MCPS Form 335-73 Determination of Residency and Tuition Status và liên lạc Residency Compliance Office tại 301-315-7324.

 • Căn cước có hình
 • Bằng lái xe
 • Giấy thông hành/ passport
 • Thẻ xanh/giấy xác nhận là người thường trú
 • Giấy Nhập Quốc Tịch
 • Giấy Khai sinh
 • Quyết định của tòa án
 • Giấy ly thân hay ly dị

Giấy tờ chứng minh việc cư trú trong Montgomery County

 • Chủ nhà: Nếu là chủ nhà, xin mang theo giấy đóng thuế nhà. Có thể đóng lệ phí để yêu cầu một bản sao của giấy thuế nhà tại Montgomery County Department of Finance ở 240-777-8950 (có thể in xuống miễn phí một bản từtrang mạng về tài chánh của Montgomery County Department of Finance), hay

 • Thuê nhà: Nếu thuê nhà, bản sao của hợp đồng thuê nhà (ký chưa quá 1 năm). Nếu hợp đồng đã ký trên 1 năm, xin mang theo bản sao hóa đơn điện, nước, hay

 • Cư Ngụ Chung Nhà: Nếu sống chung nhà, mẫu đơn MCPS Form 335-74: Shared Housing Disclosure (có sẵn tại các trường) và bản sao giấy thuế nhà hay bản sao hợp đồng thuê nhà của người mà qúy vị sống chung và các giấy tờ chứng minh khác.

  • Các giấy tờ hỗ trợ về việc cư ngụ chung nhà phải có tên cha mẹ/giám hộ tại địa chỉ trên MCPS Form 335-74: Shared Housing Disclosure: Các giấy tờ được chấp thuận là: W-2, giấy phát lương hiện tại, tờ khai thuế, hai giấy báo cáo kế tiếp của ngân hàng, hóa đơn bác sĩ, giấy tờ xe, giấy tờ bảo hiểm xe, hóa đơn điện nước, điện thoại hiện tại, giấy bầu cử, giấy tờ của INS, thơ từ các cơ quan chính phủ gởi về địa chỉ hiện tại.

 • Những Người Vô Gia Cư: Nếu vô gia cư, thông tin và đơn có thể tìm thấy trên trang mạng Enrolling Homeless Students.

Những người không phải là dân cư ngụ tại Montgomery County phải điền MCPS Form 335-73: Determination of Residency and Tuition Status (có tại tất cả các trường học) và liên lạc với Residency Compliance Office tại 301-315-7324.

Giấy khám sức khoẻ và Giấy xác nhận chích ngừa

Tất cả các học sinh bắt đầu học tại các trường công lập Maryland lần đầu tiên hay chuyển từ trường tư phải được khám sức khỏe. Con quý vị phải được khám sức khỏe trong vòng 9 tháng trước hoặc 6 tháng sau khi ghi danh.

Yêu cầu xem Những Điều Kiện Chích Ngừa Khi Trở Lại Trường của Maryland Department of Health and Mental Hygiene's (Khu bên ngoài){

Giấy Tờ Chứng Nhận Có Chích Ngừa Đầy Đủ

 • Maryland Immunization Certificate 896/Hồ sơ chích ngừa của tiểu bang Maryland 896 hay
 • Giấy xác nhận của văn phòng bác sĩ in từ máy điện toán