Thông Tin bằng Tiếng Việt

THÔNG TIN BẰNG TIẾNG VIỆT:

 Xin chào mừng quý vị đến với Các Trường Công Lập Quận Montgomery! Chúng tôi rất vui vì quý vị và gia đình là một phần của gia đình MCPS chúng tôi. Có thể quý vị mới đến với MCPS, hay mới đến với cộng đồng, hay quý vị đã là thành viên của gia đình MCPS trong nhiều năm. Chúng tôi  hy vọng quý vị sẽ tìm thấy trang mạng này hữu ích cho quý vị. Chúng tôi đã tạo trang mạng này cho quý vị.  Quý vị có thể xem các phim video giải thích cách thức hoạt động của các trường học, các trang liên kết đến tin tức mới nhất của MCPS, và liên kết đến một số các tài liệu thường được xử dụng. Tất cả những thông tin ở đây sẽ là bằng tiếng VIỆT.
Tất cả các nhân viên làm việc tận tâm để bảo đảm là các con em quý vị có một chương trình giáo dục tốt nhất tại các trường học chúng tôi. Một lần nữa..Xin chào mừng quý vị đến với MCPS! 

 QuickNotes button

 

XIN QUÝ VỊ ĐÓN XEM TỜ QUICKNOTES MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

 

QuickNotes

Tin Tức

Những Phiên Họp của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt vào Ngày 29 tháng Giêng, 2020

Tham gia các phiên họp của Chương trình Giáo dục Đặc biệt để học thêm về những chủ đề của chương trình này. Chi tiết về các phiên họp có tại đây .

Học Sinh Muốn Trở Thành Hội Viên của Hội Đồng Không?

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có khuyến nghị ranh giới cụ thể nào đang được xem xét

Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo Trợ Cuộc Thi Video Đề cập Sử Dụng Rượu ở Tuổi Vị Thành Niên

Liên minh Keeping It Safe- Giữ An Toàn tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo một lời nhắn cộng đồng dài 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng rượu dưới 21 tuổi. Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung học cấp II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $100 đến $1,000 được dành cho các đội thắng giải. Các bài dự thi phải được nạp trước Ngày 28 Tháng Hai trước 4 giờ chiều.

Tin Tức >>
arts

Liên lạc với chúng tôi

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org