Tin Tức

Hội Đồng Giáo Dục Tổ Chức Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng về Học Tập Trực Tuyến

 

Chương Trình Cứu Trợ Tiền Thuê Nhà cho Cư Dân Quận vì Đại Dịch COVID-19

Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS) đang cung cấp việc hỗ trợ tiền thuê nhà ngắn hạn cho các gia đình đủ điều kiện mà đã có những tổn thất tài chính do đại dịch COVID-19.

Dự Thảo Kế Hoạch Mở Cửa Trường lại vào Mùa Thu 2020

Các phụ huynh và học sinh có thể xem Thông ̣Điệp Cộng Đồng mới nhất vào Ngày 16/8/2020 về những thay đổi cho Kế họach Hồi phục Trường học Mùa Thu 2020 và những chi tiết quan trọng khác. Xin bấm vào Thông Điệp. Các phụ huynh, giám hộ, học sinh và thành viên cộng đồng có thể xem kế hoạch chuẩn bị mở cửa trường học vào mùa thu. Kế hoạch được trình bày trong tập san này chỉ là một dự thảo, ý kiến và quan tâm của quý vị sẽ giúp Hội Đồng sửa đổi và cải thiện kế họach này. Yêu cầu quý vị cho biết ý kiến về Kế Họach Dự Thảo này.

Các Trường Học Quận Montgomery Đóng Cửa Cho Đến Ngày 27 Tháng Ba

Những buổi họp dành cho các phụ huynh của các học sinh ESOL Trung học cấp II và cấp III. Thêm chi tiết có tại liên kết này.

Giúp Cải Thiện Cách Quý Vị Nhận Thông Tin từ MCPS

Quý vị muốn nhận tin tức và thông tin như thế nào? Tin tức MCPS nào quan trọng đối với quý vị? Hoàn tất bản thăm dò ý kiến về ý thích liên lạc truyền thông của quý vị. Ý kiến phản hồi của quý vị sẽ được sử dụng để cải thiện cách quý vị nhận tin tức và thông tin từ MCPS. Bản thăm dò ý kiến có từ Ngày 30 tháng Giêng cho đến Ngày 28 tháng 2. Liên kết với bản thăm dò: http://mcpsweb.wufoo.com/forms/r51nhvd1xs06y6/

Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo Trợ Cuộc Thi Video Đề cập Sử Dụng Rượu ở Tuổi Vị Thành Niên

Liên minh Keeping It Safe- Giữ An Toàn tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo một lời nhắn cộng đồng dài 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng rượu dưới 21 tuổi. Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung học cấp II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $100 đến $1,000 được dành cho các đội thắng giải. Các bài dự thi phải được nạp trước Ngày 28 Tháng Hai trước 4 giờ chiều.

Các Đề Cử cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 23. Giải Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh), nhóm và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập

Đề Cử cho Giải Thưởng Tổng Thống Dành cho Giáo Viên STEM

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có khuyến nghị ranh giới cụ thể nào đang được xem xét

Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp Các Khóa Hội Thảo Mới

Tham gia các phiên họp của Chương trình Giáo dục Đặc biệt để học thêm về những chủ đề của chương trình này. Chi tiết về các phiên họp có tại đây .

Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học

Quý vị xem thêm chi tiết về các chương trình ngoại ngữ tiểu học bằng cách bấm vào bản tin này.