Tin Tức

Những Phiên Họp của Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt vào Ngày 29 tháng Giêng, 2020

Tham gia các phiên họp của Chương trình Giáo dục Đặc biệt để học thêm về những chủ đề của chương trình này. Chi tiết về các phiên họp có tại đây .

Học Sinh Muốn Trở Thành Hội Viên của Hội Đồng Không?

Hội đồng sẽ tổ chức một buổi họp điều trần vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, bắt đầu lúc 6:00 chiều, để thu thập ý kiến ​​của cộng đồng về ranh giới trường học và nhóm trường, và cách các chuyên gia tư vấn sẽ tập trung nỗ lực và phân tích của họ. (Xin lưu ý: Không có khuyến nghị ranh giới cụ thể nào đang được xem xét

Keeping It Safe (Giữ An toàn) Bảo Trợ Cuộc Thi Video Đề cập Sử Dụng Rượu ở Tuổi Vị Thành Niên

Liên minh Keeping It Safe- Giữ An Toàn tài trợ cho cuộc thi video hàng năm để tạo một lời nhắn cộng đồng dài 30 giây đề cập đến những rủi ro và nguy hiểm của việc sử dụng rượu dưới 21 tuổi. Cuộc thi dành cho các nhóm gồm hai hoặc nhiều học sinh theo học tại các trường Trung học cấp II và cấp III Quận Montgomery. Các giải thưởng tiền mặt từ $100 đến $1,000 được dành cho các đội thắng giải. Các bài dự thi phải được nạp trước Ngày 28 Tháng Hai trước 4 giờ chiều.

Chương Trình Ngoại Ngữ Tiểu Học

Quý vị xem thêm chi tiết về các chương trình ngoại ngữ tiểu học bằng cách bấm vào bản tin này. 

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp - Career Readiness Programs

Các Chương Trình Sẵn Sàng cho Nghề Nghiệp là gì? Xin quý vị bấm vào trang này để biết thêm chi tiết về các chương trình chuẩn bị cho tương lai.

Lịch trình chủng ngừa tại các phòng y tế trong quận

Đây là địa điểm và lịch trình của những chủng ngừa cho các trẻ em tuổi đi học.

Chuẩn Bị cho Nghề Nghiệp

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018.

Thông Điệp của Giám Đốc Các Trường Học

Thông Điệp của Giám Đốc các Trường Học về Biểu Tình Quốc Gia vào Ngày 20 tháng 4, 2018. Xem tại đây.

Ghi Danh Cho Chương Trình Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo

Quý vị có thể ghi danh cho các con quý vị ở tuổi chuẩn bị đi học cho các lớp Head Start và Chuẩn Bị Mẫu Giáo. Thêm thông tin có tại đây: Ghi Danh cho Head Start và Mãu Giáo

Phiêu Lưu Học Vấn vào Mùa Hè (ELO SAIL)

Đây là một chương trình học mùa hè miễn phí cho các học sinh sắp vào lớp Mẫu giáo đến Lớp 2. Xin quý vị đọc về chương trình này tại đây .