Skip to main content

Tin Tức

Đề Cử cho Giải Thưởng Tổng Thống Dành cho Giáo Viên STEM

Hiệu trưởng, giáo viên, phụ huynh, học sinh hoặc công chúng có thể đề cử những giáo viên xuất sắc mà dạy khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và/hay khoa học máy điện toán cho các lớp K-6 trong năm nay. Ngày cuối để đề cử là ngày Chủ nhật 1 Tháng 3. Hạn cuối nộp đơn là ngày Thứ Sáu 1 Tháng 5.