Skip to main content

Tin Tức

Các Đề Cử cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lậphành Niên

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Phục Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 23. Giải Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh), nhóm và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập tại Montgomery County.