Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese) 

 

 

Tin Tức (News)

Buổi Đàm Thoại Cộng Đồng Cuối Cùng (5/5/2016) về Nghiên Cứu Choice

Mời quý vị tham gia với chúng tôi tại ba Buổi Đàm Thoại Cộng Đồng để bàn luận những đề nghị của sự nghiên cứu và quan điểm của vai trò chọn lựa tại MCPS.

MCPS Sẽ Học Bù cho Một Ngày Nghỉ Tuyết vào Thứ Hai 20 Tháng 6

  MCPS sẽ kéo dài niên học 2015-2016 thêm một ngày và kết thúc niên học vào ngày thứ Hai 20 tháng 6, 2016. Yêu cầu của MCPS để được miễn giảm một ngày trong số 180 ngày học bắt buộc cho năm học đã được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) chấp thuận vào ngày Thứ Hai (18 tháng 4). Niên học này trước đâ

Mừng Lễ Champions for Children

  Mừng Giải Thưởng Champions for Children (Các Nhà Vô Địch Vì Con Em) 2016  Champions for Children kết nối cộng đồng thương mại, MCPS, và các nhà lãnh đạo cộng đồng để mừng và trao giải thưởng cho phẩm chất giảng dạy, lãnh đạo xuất sắc, và các dịch vụ hỗ trợ xuất sắc tại các trường học chúng ta. Giáo Viên MCPS của Năm 2016–2017 sẽ được nêu danh trong buổi lễ. Buổi lễ cũng sẽ vinh danh các doanh nghiệp và cộng đồng cộng tác. Xin quý vị bấm vào tựa phía trên để đọc thêm chi tiết.                                                               

Dr. Jack Smith Được Bổ Nhiệm là Giám Đốc Học Vụ Các Trường Học Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chọn Dr. Jack R. Smith là Giám Đốc Học Vụ Các Trường Học cho MCPS. Dr. Smith hiện là giám đốc học vụ lâm thời các trường của tiểu bang Maryland và trước đó là giám đốc học vụ tại các Trường Công Lập Quận Calvert. Dr. Smith sẽ bắt đầu chức vụ của ông vào ngày 1 tháng 7.  

Những Buổi Thảo Luận Mùa Xuân Dành cho Phụ Huynh

Các Buổi Hội Thảo Mùa Xuân 2016  _____________________________________________________________________________________           

Cho Phụ Huynh & Học sinh
(For Parents & Students)

Liên lạc với chúng tôi
(Contact Us)

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

 

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org 

  

Click here to log in