Thông Tin bằng Tiếng Việt
(Information in Vietnamese)

 Tin Tức (News)

 

 

Giúp Trẻ Em Đối Phó Với Khủng Bố

Những hành động bạo lực có chủ định mà gây hại cho những người vô tội tạo nên sự kinh hoàng và lo lắng. Thanh thiếu niên sẽ trông vào người lớn để có những thông tin và hướng dẫn về phải phản ứng ra sao. Gia đình và nhân viên nhà trường có thể giúp các trẻ em đối phó trước hết bằng cách tạo lập một cảm giác an toàn và an ninh. Khi đã có thông tin, người lớn có thể tiếp tục giúp các trẻ em đối phó với xúc động của các em và, có thể, ngay cả dùng tiến trình này như là một kinh nghiệm học tập. 

Phiếu Điểm Được Gởi về Nhà

Chu kỳ chấm điểm thứ nhất của niên học 2015-2016 đã chấm dứt và các hoc sinh trong các lớp từ Mẫu giáo đến lớp 12 sẽ nhận phiếu điểm của các em vào Ngày thứ Năm 12 tháng 11. Phụ Huynh của các học sinh trung học cấp II và cấp III cũng có thể kiểm các điểm học của các em và các bài tập vào bất cứ lúc nào qua Edline. Xin

Những Buổi Họp Phụ Huynh-Giáo Viên

Trong niên học, các giáo viên sẽ mời quý vị đến các buổi họp phụ huynh–giáo viên . Buổi họp này cho quý vị một cơ hội để nói chuyện với thầy giáo của con quý vị về con quý vị.  Bản lời khuyên này gợi ý những cách mà quý vị có thể đạt kết quả nhiều nhất từ buổi họp phụ huynh–giáo viên.

Khóa Học Dành cho Phụ Huynh vào Mùa Thu- Tháng 11, 2015

Những Buổi Hội Thảo Dành cho các Phụ Huynh trong Tháng 11, 2015.

Chủng Ngừa Mới cho Các Học Sinh vào Lớp 7

Những yêu cầu chủng ngừa mới cho các học sinh vào Lớp 7 tại Maryland

Cho Phụ Huynh & Học sinh
(For Parents & Students)

Liên lạc với chúng tôi
(Contact Us)

HỎI MCPS (Anh ngữ & Tây Ban Nha)
301-309-MCPS (hay 6277)
Thứ Hai- Thứ Sáu
7:30 sáng – 5:30 chiều

 

Quý vị cũng có thể liên lạc với:
Bà Loan Đỗ tại Loan_Y_Do@mcpsmd.org 

  

Click here to log in