በአማርኛ የተዘጋጀ መረጃ
(Information in Amharic)

News

     

ለ2016 Summer Youth Programs (የሳመር ወጣት ፕሮግራሞች) ይመዝገቡ

ወላጆች፣ የልጃችሁ የመጀምርያ ረፖርት ካርድ ሀሙስ፣ ኖቨ. 12 ወደ ቤት ይመጣል። ረፖርት ካርዶች በሚከተሉት ቀኖችም ወደ ቤት ይላካሉ፡- ፌብሩወሪ 3 ኤፕረል 14 ጁን 27 (ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ) ከK–5ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎች ደረጃን መሠረት ያደረገ/standards-based ሪፖርት ካርድ መቀበል

የSligo Middle፣ National Green Ribbon School ተብሎ ተሰየመ

ተጠባባቂ የበላይ ተቆጣጣሪ የት/ቤት ብቃትን በሚመለከቱ ጉዳዮች የመፍትሄ ሃሳቦችን ይፋ አደረገ  ተጠባባቂ የበላይ ተቆጣጣሪ Larry Bowers/ላሪ ባወርስ በካውንቲው ዙርያ የህንፃ ስራና የት/ቤት ብቃት ጉዳዮችን በሚመለከት አምስት የውሳኔ ሀሳቦችን ይፋ አደረገ። የውሳኔ ሀሳቦቹ፣ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ይፋ የሚደረገው፣ የአዲሱ

ምረቃዎች ሜይ 27 ይጀምራሉ

በትምህርት አመት ውስጥ፣ መምህራኖች በወላጅ-መምህር ስብሰባዎች (ኮንፍረንሶችም የሚባሉ) ላይ እንዲገኙ ይጋብዟችኋል፣ ወይም እራሳችሁ የኮንፍረንስ ቀጠሮ ማድረግ ይኖርባችኋል ኮንፈረንሱ ከልጅዎ መምህር(ራን) ጋር ስለ ልጅዎ ለመነጋገር እድል ይሰጣችኋል። እናንተም በፈለጋችሁበት ወቅት ኮንፈረንስ መጠየቅ ትችላላችሁ።  ወላጆችና መምህራን እርስ በርስ ሲነጋገሩ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ ስለልጃችሁ

ለወላጆች እና ለተማሪዎች
(For Parents & Students)

ከእኛ ጋር ይገናኙ
(Contact Us)

MCPSን ይጠይቁ (እንግሊዝኛና ስፓኒሽኛ)
301-309-MCPS(6277)
ሰኞ-አርብ
7:30 -5:30

Click here to log in