በአማርኛ የተዘጋጀ መረጃ
(Information in Amharic)

የMCPS ት/ቤቶች ዛሬ (ፌብ. 16) ዝግ ናቸው፣ የአስተዳደር ፅ/ቤቶች ሶስት ሰአቶች ዘግይተው ይከፈታሉ

Montgomery County Public Schools በአስቸኳይ የአየር ሁኔታዎች ምክንያት ዛሬ (ፌብሩወሪ 16) ዝግ ናቸው። በት/ቤት ህንፃዎች የሚካሄዱ በት/ቤት ስፖንሶረድ የሆኑና የማህበረሰብ ጥቅም ፕሮግራሞች ተስርዘዋል።

የአስተዳደር ፅ/ቤቶች ሶስት ሰአቶች ዘግይተው ይከፈታሉ። በት/ቤት ህንፃዎች የሚካሄዱ የቀን እንክብካቤ ፕሮግራሞች ከ11:30am በኋላ ሊከፈቱ ይችላሉ።

News

     

የትምህርት ቦርድ የበላይ ተቆጣጣሪ ሀሙስ፣ ፌብሩወሪ 4፣ በጊዚያዊነት ሊሾም ነው።

ወላጆች፣ የልጃችሁ የመጀምርያ ረፖርት ካርድ ሀሙስ፣ ኖቨ. 12 ወደ ቤት ይመጣል። ረፖርት ካርዶች በሚከተሉት ቀኖችም ወደ ቤት ይላካሉ፡- ፌብሩወሪ 3 ኤፕረል 14 ጁን 27 (ሪፖርት ካርዶች በፖስታ ይላካሉ) ከK–5ኛ ክፍል የሚገኙ ተማሪዎች ደረጃን መሠረት ያደረገ/standards-based ሪፖርት ካርድ መቀበል

ተጠባባቂ የበላይ ተቆጣጣሪ የት/ቤት ብቃትን በሚመለከቱ ጉዳዮች የመፍትሄ ሃሳቦችን ይፋ አደረገ

ተጠባባቂ የበላይ ተቆጣጣሪ የት/ቤት ብቃትን በሚመለከቱ ጉዳዮች የመፍትሄ ሃሳቦችን ይፋ አደረገ  ተጠባባቂ የበላይ ተቆጣጣሪ Larry Bowers/ላሪ ባወርስ በካውንቲው ዙርያ የህንፃ ስራና የት/ቤት ብቃት ጉዳዮችን በሚመለከት አምስት የውሳኔ ሀሳቦችን ይፋ አደረገ። የውሳኔ ሀሳቦቹ፣ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ይፋ የሚደረገው፣ የአዲሱ

ለወላጅ-መምህር ስብሰባዎች ዝግጅት

በትምህርት አመት ውስጥ፣ መምህራኖች በወላጅ-መምህር ስብሰባዎች (ኮንፍረንሶችም የሚባሉ) ላይ እንዲገኙ ይጋብዟችኋል፣ ወይም እራሳችሁ የኮንፍረንስ ቀጠሮ ማድረግ ይኖርባችኋል ኮንፈረንሱ ከልጅዎ መምህር(ራን) ጋር ስለ ልጅዎ ለመነጋገር እድል ይሰጣችኋል። እናንተም በፈለጋችሁበት ወቅት ኮንፈረንስ መጠየቅ ትችላላችሁ።  ወላጆችና መምህራን እርስ በርስ ሲነጋገሩ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ ስለልጃችሁ

ለወላጆች እና ለተማሪዎች
(For Parents & Students)

ከእኛ ጋር ይገናኙ
(Contact Us)

MCPSን ይጠይቁ (እንግሊዝኛና ስፓኒሽኛ)
301-309-MCPS(6277)
ሰኞ-አርብ
7:30 -5:30

Click here to log in