በአማርኛ የተዘጋጀ መረጃ
(Information in Amharic)

News

 • ለ2015-2016 የትምህርት አመት ተፈላጊ ክትባቶች
 •  

  ሁሉም የMCPS የሳባተኛና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች የTetanus-diphtheria-acellular pertussis/የሳምባ ነቀርሳ መከላከያ (Tdap) እና የMeningococcal meningitis/ጆሮ ደግፍ መከላከያ (MCV4) ክትባቶች የ2015-2016 የትምህርት ዓመት ከመጀመሩ በፊት መውሰድ ይኖርባቸዋል። የሜሪላንድ ክትባት ተፈላጊዎችን የማያሟሉ ተማሪዎች የTdap እና MCV ክትባቶች ሰንዶች እስኪያቀርቡ ድረስ ትምህርት መከታተል አይፈቀድላቸውም። ተፈላጊዎቹ በሜሪላንድ ስቴት ከዳር እስከዳር ተግባራዊ ናቸው። ሁሉም ተማሪዎች አስፈላጊ ክትባቶችን ለመቀበል እድል እንዲኖራቸው ለማረጋገጥ፣ የMontgomery County የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምርያ (DHHS) ሰባተኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች ነፃ ክትባት በሚከተሉት ት/ቤቶች ሰኞ ጁም 15፣ ከ 1 እስከ 4 p.m. ይሰጣል፡-

  Eastern Middle School, 300 University Blvd., East, in Silver Spring

  Lakelands Park Middle School, 1200 Main Street in Gaithersburg

  Gaithersburg Middle School, 2 Teachers Way in Gaithersburg

   

  በMCPS Back to School Fair/ወደ ት/ቤት መመለሻ በአል ተጨማሪ የክትባት ክሊኒክ ቅዳሜ፣ ኦገስት 29፣ ከ11 a.m. እስከ 2 p.m. በCarver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive in Rockville ይቀርባል። ቀጠሮ መያዝ ያስፈልጋል ይሀም መስመር ላይ ሊደረግ ይችላል። በክትባቱ ወቅት ወላጅ ወይም የተወከለ አዋቂ ወላጅ ከፈረመበት የፈቃድ ፎርም ይዞ መገኘት ይኖርበታል።

   

 • የ2015 የትምሀርት-መጀምርያ በአል አያምልጥዎት
 •  

  የ2015-2016 ት/ቤት ማብቂያው ላይ ነው MCPSም ከአሁኑ ወደሚመጣው አመት እየተመለከተ ነው! የMCPS የትምሀርት-መጀምርያ በአል ቅዳሜ ኦገ. 29 ከ11 a.m. እስከ 2 p.m በCarver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive in Rockville ግቢ እንዲያመልጥዎ አይፈልጉም። በሙዚቃ ፣ በመዝናኛዎች፣ በልጆች እንቅስቃሴዎች፣ ስጦታዎችና ሌላም ሌላም እየተደሰቱ፣ የትምሀርት አመት መጀመሪያ የደመቀ ክውነት እንዲያስተውሉና ስለት/ቤት ስርአት ፕሮግራሞችና እገልግሎቶች እንዲማሩ፣ ሁሉም የMCPS ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው ተጋብዘዋል።

ለወላጆች እና ለተማሪዎች
(For Parents & Students)

ከእኛ ጋር ይገናኙ
(Contact Us)

MCPSን ይጠይቁ (እንግሊዝኛና ስፓኒሽኛ)
301-309-MCPS(6277)
ሰኞ-አርብ
7:30 -5:30

Click here to log in