English | español | 中文 | français | Việt Nam | 한국어 | አማርኛ

ዲስትሪክት አቀፍ ክልላዊ ትንተና
DISTRICTWIDE BOUNDARY ANALYSIS

 

ዓላማ

ዲስትሪክት አቀፍ ክልላዊ ትንተና ስለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ ክልል ስለ ትምህርት ቤት የፋሲሊቲ አጠቃቀም፣ ስለተማሪዎች ስብጥር/student demographics፣ የትምህርት ቤት ምደባ እና የመጓጓዣ ፍሰት የመሣሰሉትን በርካታ ጭብጦችንና የማስረጃ ትንታኔዎችን አጠቃላይ ዳሰሳ ለመስጠት ዲዛይን የተደረገ ውጥን ነው። ጥናቱ የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ከስፕሪንግ 2019 ጀምሮ ተሳትፎ በሚደረግበት ጥረት እና ሁሉንም አይነት የማህበረሰብ አባላትን በተለያዩ የውይይት መድረኮች በማሳተፍ በሞንትጎመሪ ካውንቲ ይበልጥ ትርጉም ያላቸው በስብጥር፣ የተዋሃዱ እና ፈጣን ምላሽ ያላቸው ትምህርት ቤቶችን ለመፍጠር በሚደረጉ ጥረቶች በሂደት ሊያጋጥሙ የሚችሉ ውጣውረዶች/አዳጋች ነገሮችን ምኅዳር ሙሉ በሙሉ በመረዳት ላይ የሚገነባ ነው።

ለምን አሁን ይደረጋል?

ባለፉት ሃያ ዓመታት፣ ወደ ሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) የሚገቡ ተማሪዎች ቁጥር ከ30,000 በላይ ጨምሯል። ይህ እድገት የሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) በአገር አቀፍ ደረጃ ብዝሃነት ካላቸው ከከፍተኛዎቹ አንዱ እንዲሆን ረድቷል። ያለመታደል ሆኖ፣ የፋሲሊቲ ግንባታው ይህንን ከፍተኛ እድገት በሚመጥን ደረጃ አልሆነም። ከአቅማቸው በላይ የተሸከሙ የበርካታ ትምህርት ቤቶች ሁኔታ፣ በእኛ የሚዛናዊነት እና የላቀ ችሎታ ዘላቂ ትኩረት ጋር ተዳምሮ፣ MCPS ስለ ትምህርት፣ ግንኙነት፣ መከባበር፣ በትምህርት ምጡቅነት፣ እና ሚዛናዊነትን የመሣሰሉ የ MCPS ዋና እሴቶችን ለማጎልበት የሚያስችሉ ከፍተኛ-ጥራት ያላቸው ፋሲሊቲዎችን ለመስጠት የትምህርት ቦርድ የወቅቱን የትምህርት ቤት ክልሎችን ዳሰሳ እንዲያካሄድ/ጥናት እዲያደርግ አነሳስቷል።

ጠቃሚ ማስታወሻ፦

ይህ ጥናት ውጤታማ የሚሆነው የዳሰሳ ዝርዝር ትንታኔ እና የማህበረሰብ ተሳትፎ ሂደትን አጠቃሎ በማቅረብ ይሆናል። የክልል ክለሳ መደረግ ያለባቸውን አስተያየቶች/ሪኮመንዴሽን አያደርግም።

ስለማካለል ትንታኔ የኢ-ሜይል ምዝገባ

ስለ ትምህርት ቤት የክልል ትንታኔ እና ተሳትፎ ጋር የሚገናኙ ተግባሮችን ወቅታዊ መረጃ ለማግኘት የእርስዎን ኢ-ሜይል አድራሻ ይስጡ። ኢ-ሜይል

ቀጥሎስ ምን ይደረጋል?

የመጀመሪያ ደረጃ/Phase 1፦ ፎል እና ዊንተር (2019)

 • የመረጃ ትንተና

  ከሌሎች የትምህርት ዲስትሪክቶች ሁኔታ ጋር ለማገናዘብ ጭብጦችን/ማስረጃዎችን እና የጥናት ግኝቶችን ከሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ጋር የማነፀጸሪያ ወለል

  በአካባቢ ሁኔታ ላይ ትኩረት በመስጠት የትምህርት ቤት ክልሎችን ወቅታዊ ሁኔታዎች ትንታኔ በመስጠት በተሟላ ሁኔታ መረዳት

  ከጭብጥ-የመረጃ ትንታኔ እና በማህበረሰብ ተሳትፎ እንቅስቃሴዎች የተረጋገጠ ለሞንትጎመሪ ካውንቲ ፐብሊክ ስኩልስ (MCPS) ውጤታማነት-ስኬታማነት መለኪያዎችን ለይቶ ማወቅ

  በእድሎች እና በማካካስ መካከል ቁልፍ ሚናዎችን ለመመርመር የሚያስችሉ እርስ በርስ አሳታፊ የብቃት/የቅልጥፍና tools/መሣሪያዎችን ማዳበር

 • የተሳትፎ ተግባሮች፦ የማህበረሰብ ግንዛቤ እና መረጃ ማሰባሰብ

  የተሳትፎ እንቅስቃሴዎቹ ዒላማ የሚያደርጉት አሁን በሥራ ላይ የሚገኙት የወሰን ክልሎች ያላቸውን ቁልፍ እድሎችን እና አዳጋች ሁኔታዎችን ለካውንቲው ነዋሪዎች ግንዛቤ ማስጨበጥ እና የውይይት መድረክ መፍጠር ነው።

 • ሌላ የመድረስ እንቅስቃሴ ኖቬምበር አጋማሽ ላይ ይጀመራል

  የትምህርት ቦርድ ህዝባዊ ውይይት-ሸንጎ (ኖቬምበር 18/2019 850 Hungerford Dr. Rockville, MD)

  በካውንቲው ውስጥ በርካታ የሪጅናል ስብሰባዎች የሚካሄዱባቸው (ቀኖች እና ቦታዎች ቶሎ ይገለጻሉ)

  የህዝባዊ ስብሰባዎች ተግባሮች (ቀኖች እና ቦታዎች ቶሎ ይገለጻሉ)

  ለመድረስ አዳጋች የሆኑ ማህበረሰቦችን እና ሌሎች ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ላይ ያተኮረ የመድረስ አገልግሎት - Outreach/Engagement

Phase/ምዕራፍ 2፦ ዊንተር እና ስፕሪንግ (2020)

 • የመረጃ ትንተና
   

  የመረጃ ትንታኔው ካለፈው ትንታኔ በመነሣት ያሉትን እድሎች እና የማቻቻል ሁኔታዎችን በመፈተሽ የእርስበርስ ግንኙነት ለማዳበር የሚያስችል መገልገያ/tool በመፍጠር የፋሲሊቲ አጠቃቀም፣ ስለተማሪዎች ስብጥር/student demographics፣ እና የመጓጓዣ ፍሰት የመሣሰሉት ትንታኔዎች ላይ ያተኩራል።

 • ሃሳቦችን እና መመዘኛዎችን መፈተሽ
   

  ሃሳቦችን እና መመዘኛዎችን መፈተሽ/ቴስት ማድረግ የሚያተኩረው ከመጀመሪያው ምዕራፍ/Phase 1 የተገኙ መረጃዎችን/ዳታዎችን የተሳትፎ ግኝቶችን በስኬት መመዘኛዎች መካከል ያሉትን እድሎችና ማካካስን በማገናዘብ የርስበርስ ግኝቶችን መሳሪያ/interactive tool መረጃ/ዳታ የማቅረብ ሂደት ይሆናል።

 • የመድረስ እንቅስቃሴ ዊንተር 2020 ይጀመራል
   

  በካውንቲው ውስጥ በርካታ የሪጅናል ስብሰባዎች የሚካሄዱባቸው (ቀኖች እና ቦታዎች ቶሎ ይገለጻሉ)

  ለመድረስ አዳጋች የሆኑ ማህበረሰቦችን እና ሌሎች ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ላይ ያተኮረ የመድረስ አገልግሎት - Outreach/Engagement

የጊዜ ሠሌዳ-ገደብ

timeline

የትኩረት አቅጣጫዎች

አሁን ያሉትን የትምህርት ቤቶች ክልላዊ-ወሰን አገላለጽን አጠቃላይ ሁኔታ ለመረዳት/comprehensive understanding የሚከተሉት ሁኔታዎች ይተገበራሉ። እነዚህ የትኩረት ነጥቦች በተሳትፎ ሂደት የሚጣሩ ሲሆን ቀጥሎ ያሉትን ያካትታሉ፦

equity
ፍትኃዊነት/ሚዛናዊነት፦:
 • የተማሪዎች ስብጥር / Demographics
 • የማህበራዊ-ኢኮኖሚ ሚዛናዊነት
capacity
አቅም፦
 • የፋሲሊቲ አጠቃቀም እና አቅም
 • የትምህርት ቤቶች አወቃቀር እና የመጋቢ ት/ቤቶች አመዳደብ ቅጥ
 • የተረጋጋ የትምህርት ቤት ምደባ
bus
ተደራሽነት፦:
 • የትምህርት ቤቶች መልክአምድራዊ አጎራባችነት
 • በሥራ ላይ ያለው የትምህርት ቤት አውቶቡስ መጓጓዣ አሠራር

መሠረታዊ መርኆች

College info

1 የመረጃ ትንታኔ

 • ትንታኔዎችን ከሁኔታዎች ጋር ማገናዘብ በተሳትፎ እንቅስቃሴ ወቅት በሙሉ ለተነሱ ጉዳች
 • የመረጃ እና የጥናት አድልዎ ማስወገድ የጥናት ግኝቶችን ከሌሎች አግባብነት ካላቸው የትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች ጋር በማወዳደር
 • አጠቃለው የሚይዙ ሞዴሎችን/ናሙናዎችን መፍጠር ቁልፍ በሆኑ የተግባር አመላካቾች መካከል ያሉትን እድሎች እና የማቻቻል/የማካካስ ሁኔታዎችን የሚፈትሹ
community icon

2 የማህበረሰብ ተሳታፊነት

 • በፈጠራ የሚደረጉ ግንኙነቶችን እና ሌሎችን የመድረስ ስትራቴጂዎችን መጠቀም በካውንቲው ከሁሉም አቅጣጫ ተሳትፎን ለማሳደግ
 • በሁሉም የተሳትፎ እንቅስቃሴዎች አካታች የሆኑ አካባቢዎችን ማጎልበት/ማሳደግ/ማበረታታት ከተለያየ ዘር፣ ጎሣ፣ ባህል እና ኤኮኖሚያዊ ሁኔታ ብዝሃነት ያላቸው ሰዎች ሁሉ ምቾት እንደሚሰማቸው ማረጋገጥ
 • ተሳትፎን ማበረታታት-ማደፋፈር አውደጥናቶችን በመሣሰሉ በጥንቃቄ የተዘጋጁ መርሃግብሮች አማካይነት
 • በጥልቀት የተጠኑ የጥናት ውጤትቶችንና-ግኝቶችን ማካፈል የዳታ/መረጃ ትንታኔዎችን ይፋ-ግልጽ በሚያደርጉ በተለያዩ መተላለፊያ መንገዶች አማካይነት ከተሳትፎ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተጨባጭ የሆኑ ውጤቶችን ማረጋገጥ
 • ግብረመልስ የሚሰጥበት ቀለበት-ቀዳዳ መፍጠር በርካታ የአውታረ-መረብ የዳሰሳ መተግበሪያዎችን በመጠቀም