Skip to main content

English | español | 中文 | français | Việt Nam | 한국어 | አማርኛ | Português

PHÂN TÍCH RANH GIỚI TOÀN HỌC KHU

 

Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận:
Giai Đoạn 2 Nhắn Tin về Tham Gia

Nhắc Tôi Một Lần Nữa... Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận là gì?

Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận là một sáng kiến được thiết kế để cung cấp một đánh giá toàn diện về ranh giới của Các Trường Công Lập Quận Montgomery bằng cách phân tích các điểm dữ liệu khác nhau như mức độ sử dụng và năng lực của cơ sở trường học, nhân khẩu học học sinh và khoảng cách giữa trường và khu vực nhà. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên các nỗ lực tham gia của MCPS, từ mùa xuân 2019 và sẽ tiếp tục lôi cuốn các thành viên cộng đồng qua nhiều hội thảo để hiểu rõ ràng các khó khăn đối với việc tạo ra các trường học tích hợp một cách có ý nghĩa hơn và đáp ứng về mặt văn hóa nhiều hơn trong Quận Montgomery.


Tại Sao Thi Hành Việc Này Bây Giờ Là Quan Trọng?

Trong 20 năm qua, số học sinh ghi danh tại MCPS đã tăng hơn 30,000 học sinh. Sự tăng trưởng này đã giúp MCPS trở thành một trong những học khu lớn nhất và đa dạng nhất trên toàn quốc. Chẳng may là việc xây cất cơ sở đã không thể theo kịp với sự tăng trưởng đáng kể này. Số học sinh quá năng lực tại nhiều trường, kết hợp với sự tập trung liên tục về công bằng và xuất sắc, đã khiến Hội đồng Giáo dục bắt đầu thẩm định các ranh giới trường học hiện tại để bảo đảm MCPS có thể tiếp tục cung cấp các trường học với phẩm chất cao mà hỗ trợ chương trình giáo dục cần thiết để củng cố giá trị cốt lõi của MCPS về Học tập, Quan hệ, Tôn trọng, Xuất sắc và Công bằng.


Chuyện Gì Đã Xảy Ra Cho Đến Ngày Nay?

Trước cuộc khủng hoảng COVID-19 xảy ra, chúng tôi đã vừa hoàn tất Giai đoạn I của quá trình tham gia và phân tích. Điều này kết thúc với một báo cáo tạm thời vào Tháng 3, 2020.

Giai đoạn I tham gia bao gồm:

 • Buổi nghe ý kiến cộng đồng của Hội Đồng Giáo Dục - Tháng 11, 2019
 • Các cuộc họp trong vùng khắp quận—Tháng 12, 2019 đến Tháng Giêng, 2020
  • Gaithersburg High School
  • Julius West Middle School
  • White Oak Middle School
  • Walter Johnson High School
  • Montgomery Blair High School
  • Northwest High School
 • 12 buổi họp tiếp cận/tham gia nhắm vào các cộng đồng khó tiếp cận và các nhóm liên hệ quan trọng khác (Tháng Giêng-Tháng Ba 2019)

Sẽ Có Những Gì cho Giai đoạn II?

Nhóm tư vấn, WXY Studio, đang phát triển Khám phá Ranh giới Tương tác để hỗ trợ dân cư và các nhóm liên quan trong việc khám phá sâu hơn về các trường MCPS. Công cụ này cho phép những người tham gia hiểu được ba mức độ — sử dụng, đa dạng và kkhoảng cách gần — từ trường học cá nhân đến học khu nói chung, đồng thời cho phép họ khám phá sự quan hệ giữa các cụm trường ở cạnh nhau ở mức độ sâu hơn.
Giai đoạn II tập trung vào việc thu hút càng nhiều dân cư trong quận và các nhóm liên quan càng tốt trong việc sử dụng công cụ tương tác này và thu thập được ý kiến đóng góp và phản hồi mạnh mẽ, xung quanh các câu hỏi chính:

 • Quý vị nghĩ việc sử dụng, sự đa dạng và khoảng cách gần là cân bằng giữa trường của quý vị và các trường lân cận như thế nào?
 • Có những khu vực địa lý nào trong quận mà quý vị thấy có những thách thức đáng kể về ranh giới trường học không? Nếu vậy, ở đâu và những loại khó khăn nào?
 • Quý vị nghĩ trình độ trường học nào (tiểu học, trung học cấp II, cấp III) có những khó khăn lớn nhất với ranh giới trường học? Những loại khó khăn nào?
 • Quý vị nghĩ trường nào hay nhóm trường nào gần đó có khó khăn lớn nhất với ranh giới trường học? Những loại khó khăn nào?
 • Có trường học, cụm trường hay khu vực nào của quận mà quý vị thấy có cơ hội cân bằng giữa việc sử dụng, tính đa dạng và sự gần gũi không? Ở đâu và như thế nào?

Trong suốt quá trình này, nhóm cũng sẽ thu thập những hiểu biết sâu rộng hơn về các ưu tiên của công chúng liên quan đến ranh giới trường học và những điều này có thể đã thay đổi như thế nào trong đại dịch COVID-19.
Sự tham gia của Giai đoạn II sẽ thực hiện trực tuyến vào mùa thu 2020 và sẽ bao gồm:

 • Các Buổi Họp Công Cộng
  • Hai Hội Thảo Công Chúng trên Mạng:  Những điều này sẽ cung cấp một hướng dẫn đầy đủ về công cụ tương tác và cho phép người tham gia thực hiện khám phá sơ khởi, cá nhân. Hội thảo trên mạng sẽ có trên trang mạng MCPS cho những người không thể tham dự.
  • Phiên Họp Ý Kiến Cộng Đồng với Công Cụ Tương Tác: Điều này sẽ cho phép người tham gia trao đổi những khám phá trong thời gian họ tìm hiểu công cụ tương tác và chia sẻ ý kiến trong các cuộc trò chuyện trực tuyến được hỗ trợ.
 • Tham Gia Cộng Đồng Trường Học
  • Tham Gia Chính: Nhóm sẽ thu hút các hiệu trưởng và phó hiệu trưởng về tìm hiểu công cụ tương tác và trang bị cho họ để chia sẻ quy trình với giáo viên, nhân viên và học sinh của họ.
  • Tham Gia của Học Sinh: Nhóm sẽ phát triển các bài tập cho học sinh trung học cấp II và cấp III về sử dụng công cụ tương tác. Sẽ có một buổi huấn luyện trực tuyến dành cho giáo viên và hiệu trưởng về việc tích hợp công cụ tương tác vào việc học trực tuyến, và một phiên huấn luyện trực tuyến chỉ dành cho học sinh.
 • Mục Tiêu Tham Gia
  • Buổi Họp Nhóm Nhỏ của Mục Tiêu: Các cuộc họp này sẽ được tổ chức cho các khu vực mà thường không tham gia vào quá trình tham gia của cộng đồng vì thiếu sẵn sàng, thiếu phương tiện chuyên chở, khó khăn về ngôn ngữ và đọc viết, hay các cản trở khác.
 • Bản Thăm Dò Ý Kiến Trên Mạng

Những người tham gia vào tất cả các hoạt động trên sẽ được khuyến khích tương tác với công cụ tương tác và hoàn tất bản thăm dò trên mạng trên trang mạng. Bản thăm dò này sẽ là một kỹ thuật chính để thu thập và báo cáo các khám phá cho BOE.

Kết Quả Sẽ Được Sử Dụng Như Thế Nào?
Ý kiến mà nhóm tư vấn thu thập được sẽ được bao gồm trong báo cáo cuối cùng và trình bày với Hội đồng Giáo dục để thông báo về kế hoạch trong tương lai về ranh giới trường học. Sau khi hoàn tất, báo cáo này sẽ là một nguồn dữ liệu quan trọng cho các thành viên Hội đồng và sẽ cho phép họ hiểu một cách toàn diện các vấn đề toàn học khu được thông báo qua dữ liệu và ý kiến của cộng đồng. Bản báo cáo cuối cùng sẽ không có bất cứ đề nghị nào về các thay đổi ranh giới.


Mục đích

Phân tích Ranh giới Toàn Học khu là một sáng kiến được thiết kế để cung cấp đánh giá toàn diện về ranh giới của Các Trường Công lập Quận Montgomery bằng cách phân tích các điểm dữ liệu khác nhau như mức độ sử dụng và năng lực của cơ sở trường học, nhân khẩu học học sinh, chỉ định trường và mô hình đi lại. Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên các nỗ lực tham gia của MCPS, từ mùa xuân 2019 và sẽ tiếp tục lôi cuốn các thành viên cộng đồng từ tất cả các nền tảng thông qua nhiều diễn đàn để hiểu đầy đủ các thách thức đối với việc tạo ra các trường học tích hợp một cách có ý nghĩa hơn và đáp ứng về mặt văn hóa nhiều hơn trong Quận Montgomery.

Tại sao bây giờ?

Trong hai mươi năm, số học sinh ghi danh tại các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS) đã tăng hơn 30,000 học sinh. Sự tăng trưởng này đã giúp MCPS trở thành một trong những học khu lớn nhất và đa dạng nhất trên toàn quốc. Thật đáng tiếc, việc xây cất cơ sở đã không thể theo kịp với sự tăng trưởng đáng kể này. Sự quá tải của nhiều trường, kết hợp với sự tập trung liên tục của chúng tôi về công bằng và xuất sắc, đã khiến Hội đồng Giáo dục bắt đầu đánh giá về ranh giới trường học hiện tại để đảm bảo MCPS có thể tiếp tục cung cấp các cơ sở vật chất với chất lượng cao mà hỗ trợ chương trình giáo dục cần thiết để củng cố giá trị cốt lõi của MCPS về Học tập, Quan hệ, Tôn trọng, Xuất sắc và Công bằng.

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

Nghiên cứu này sẽ đưa đến một đánh giá về phân tích và một tóm tắt về quy trình tham gia của cộng đồng. Nó sẽ không đưa ra các đề nghị về sửa đổi ranh giới tiềm năng.

Đăng ký Email về Phân tích Ranh giới

Cung cấp địa chỉ email của quý vị để nhận thông tin cập nhật về Phân tích Ranh giới Trường học và các hoạt động liên quan đến sự tham gia. Email

Register for the webinars and virtual community session

Phase II Engagement Flyer

ĐIỀU GÌ ĐẾN KẾ TIẾP?

Giai đoạn 1: Mùa Thu & mùa Đông (2019)

 •  
  Phân Tích Dữ Kiện

  Kiểm chuẩn MCPS so với các học khu khác để hiện thực hóa dữ liệu và kết quả nghiên cứu

  Thiết lập sự phân tích điều kiện hiện có để hiểu đầy đủ ranh giới trường học thông qua các ống kính tập trung vùng

  Xác định các biện pháp thành công cho MCPS qua sự phân tích dữ liệu và được xác thực qua các hoạt động tham gia của cộng đồng

  Phát triển các công cụ tương tác để kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ số thành tích chính

 •  
  Các Hoạt động Tham gia: Nhận thức của Cộng đồng và Thu thập Thông tin

  Sự tham gia vào các hoạt động sẽ nhắm vào mục đích tăng sự nhận thức của người dân trong Quận về các cơ hội và thách thức chủ yếu bên trong các ranh giới hiện tại và cung cấp một nền tảng để thảo luận.

 •  
  Các Sinh hoạt Tiếp cận Bắt đầu vào Giữa Tháng 11

  Điều Trần Công Cộng của Hội Đồng Giáo Dục (Ngày 18 tháng 11, 2019 tại 850 Hungerford Dr., Rockville, MD)

  Nhiều Buổi Họp Công Khai Cấp Vùng trên Toàn Quận (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Buổi Họp Công Đồng Ảo (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Tiếp cận/Tham gia được nhắm đến các cộng đồng khó tiếp cận và các nhóm liên quan quan trọng khác

Giai đoạn 2: Mùa Đông & Mùa Xuân (2020)

 •  
  Phân Tích Dữ Kiện
   

  Phân tích dữ liệu sẽ tiếp tục dựa trên các phân tích trước đó và sẽ hướng tới việc tạo ra một công cụ tương tác mà kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ định thành tích chủ yếu như sử dụng cơ sở trường học, sự đi lại của học sinh và nhân khẩu học học sinh.

 •  
  Thử nghiệm Ý kiến và Đo lường
   

  Thử nghiệm ý kiến và đo lường sẽ liên quan đến việc trình bày dữ liệu và kết quả của sự tham gia từ Giai đoạn 1 và hiểu các cơ hội và sự đánh đổi giữa các biện pháp thành công bằng cách sử dụng một công cụ tương tác được phát triển qua quá trình phân tích dữ liệu.

 •  
  Các Hoạt Động Tiếp Cận Bắt Đầu vào Mùa Đông 2020
   

  Nhiều Buổi Họp Công Khai Cấp Vùng trên Toàn Quận (Ngày và Địa điểm sẽ loan báo sau)

  Tiếp cận/Tham gia được nhắm đến các cộng đồng khó tiếp cận và các nhóm liên quan quan trọng khác


Thời Biểu

timeline

Thời Biểu Giai Đoạn II

Boundary Analysis Phase II Timeline - Vietnamese

PHẠM VI CHÚ TRỌNG

Các lĩnh vực sau đây sẽ được sử dụng làm ống kính thông qua đó hiểu biết toàn diện về ranh giới trường học hiện tại sẽ được xác định. Mặc dù các khu vực được chú tâm này sẽ được tinh luyện qua quá trình tham gia, chúng có thể bao gồm:

equity
Bình đẳng:
 • Nhân Khẩu Số Học Sinh
 • Công Bằng Kinh Tế Xã Hội
capacity
Năng lực:
 • Sử dụng và Năng lực của Cơ sở
 • Mô hình trường học và mô hình trung chuyển
 • Sự Ổn Định về Chỉ Định Trường Học
bus
Truy cập:
 • Khoảng Cách Địa Lý đến Trường Học
 • Các Mẫu Vận Chuyển Xe Buýt Trường Hiện Có

NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN

College info

1 Phân Tích Dữ Kiện

 • về các vấn đề được nêu ra qua các hoạt động tham gia
 • Loại bỏ dữ liệu và nghiên cứu thiên vị bằng cách so sánh các khám phá với các học khu thích hợp khác
 • Tạo các mẫu toàn diện mà kiểm tra các cơ hội và sự đánh đổi tiềm năng giữa các chỉ định thành tích chủ yếu
community icon

2 Tham Gia Cộng Đồng

 • Sử dụng các chiến lược truyền thông và tiếp cận sáng tạo để tạo tối đa sự tham gia từ tất cả mọi góc của quận
 • Khuyến khích một môi trường bao dung ở tất cả các hoạt động tham gia để đảm bảo rằng mọi người từ các chủng tộc, dân tộc, văn hóa và kinh tế đa dạng cảm thấy được tiếp đón ân cần
 • Khuyến khích sự tham gia qua những sinh hoạt như hội thảo đã được xây dựng một cách cẩn thận
 • Chia sẻ kết quả phân tích thông qua các phương tiện khác nhau mà làm sáng tỏ các phân tích dữ liệu và bảo đảm kết quả thấy được từ các hoạt động tham gia
 • Tạo một vòng ý kiến phản hồi bằng cách dùng nhiều công cụ khảo sát trên mạng