Skip to main content

Hành Trình Công Bằng MCPS

Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả và
Công việc Tiếp cận và Cơ hội Quan trọng cho Tất cả Học sinh

Chủng tộc, dân tộc và văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc giảng dạy, hướng dẫn và học tập. Trong nhiều năm, MCPS đã làm việc tích cực để cung cấp một nền giáo dục nghiêm ngặt, ý nghĩa cho học sinh, nhưng thực tế là không phải tất cả học sinh đều thành công ở cùng mức cao. Hành trình công bằng MCPS dạn dĩ xác nhận là một nền giáo dục công lập phải phục vụ tất cả học sinh và niềm tin này là trọng tâm đối với các giá trị, lập kế hoạch chiến lược và ngân sách của học khu. "Tất Cả Cùng Nhau: Khuôn Khổ Công Bằng và Thành Tích" ngày nay dựa trên nền tảng được xây dựng trong nhiều năm làm việc thông thạo và tích cực. Các tài liệu tham khảo quan trọng của công việc này được trình bày trên trang mạng này.

Hành Trình Công Bằng MCPS

Thời Biểu

Ví dụ về Công việc Công bằng trong MCPS

Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả

Mục đích của Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) là cung cấp cho mỗi học sinh những kỹ năng về học tập, giải quyết vấn đề sáng tạo, và cảm xúc xã hội để thành công trên đại học, nghề nghiệp, và cộng đồng, bất kể kiến thức của em. Trong khi nhiều học sinh của chúng ta thành đạt ở trình độ cao, không phải tất cả đều có cơ hội, hỗ trợ và tài nguyên cần thiết để đáp ứng đầy đủ khả năng của các em. MCPS quyết tâm đối phó với các khác biệt trong các kết quả của học sinh bằng cách khép lại những cách biệt trong các cơ hội và thành đạt cho tất cả các học sinh, trong mọi lớp học, tại tất cả các trường của chúng ta. (Có trong tất cả các ngôn ngữ.)

Tất Cả Cùng Nhau: Khuôn Khổ Công Bình và Thành Tích

Chứng Cớ Học Tập

1

Đo Lường Tiến Triển của Học Sinh
Đo Lường Tiến Triển của Học Sinh
Bằng Chứng Học Tập (EOL)

Nhiều phương cách đo lường trong lớp học, các loại thẩm định của học khu quận và bên ngoài về học tập của học sinh

2

Kế Hoạch cho Sự Thành Công của Học Sinh
 (icon)Kế Hoạch cho Sự Thành Công của Học Sinh
Quy Trình Kế Hoạch Cải Tiến Trường Học (SIP)

Một mô hình cải tiến liên tục sử dụng dữ liệu để xác định các phương pháp tập trung vào các học sinh không hội đủ tiêu chuẩn của nhiều loại đo lường và bảo đảm tiến triển liên tục cho những hoc sinh đang tiến bộ

3

Thẩm Định Ảnh Hưởng của Trường (icon)Thẩm Định Ảnh Hưởng của Trường (icon)
Mô hình Trách nhiệm Công bằng MCPS

Một mô hình cải tiến liên tục sử dụng dữ liệu để xác định các phương pháp tập trung vào các học sinh không hội đủ tiêu chuẩn của nhiều loại đo lường và bảo đảm tiến triển liên tục cho những hoc sinh đang tiến bộ

Chứng Cớ Học Tập

Mô Hình Trách Nhiệm Công Bằng

Mô Hình Trách Nhiệm Công Bằng MCPS* cung cấp một thẩm định chi tiết và tập trung về thành công của trường học và theo dõi chính thức và báo cáo tất cả thành tích của học sinh. Mô Hình Trách Nhiệm Công Bằng vượt ngoài báo cáo tổng hợp của tiểu bang và liên bang thông báo thành tích chú trọng vào các nhóm học sinh mà chưa có kinh nghiệm ở cùng trình độ tiếp cận, cơ hội hay thành công như các học sinh khác.

Làm sao để chúng tôi biết? Nếu không, thì tại sao?

Mô Hình Trách Nhiệm Công Bằng

Truy Cập Công Bằng với Tài Nguyên

Phần Truy Cập Công Bằng với Tài Nguyên (EAR) của Khuôn Khổ Công Bằng và Thành Tích kiểm tra xem hệ thống và trường học sử dụng nhân viên, thời gian và tiền bạc tốt như thế nào căn cứ theo sự đo lường các kết quả của học sinh, với sự nhấn mạnh vào thành tích của năm nhóm trọng tâm. Mục tiêu chính của việc kiểm tra sâu xa việc phân bổ và sử dụng tài nguyên hệ thống là giảm khả năng có thể đoán trước được kết quả của học sinh theo chủng tộc hay tiền lương.

Chúng tôi sẽ phải làm gì về việc này?

Truy Cập Công Bằng với Tài Nguyên

Trong Phương tiện Truyền thông

Đăng Ý kiến

Washington Post
Khoảng cách về thành tích gia tăng tại các trường của Quận Montgomery phải được giải quyết
Quan điểm của Jack R. Smith

Ngày 3 Tháng 5, 2019 lúc 9 giờ sáng


Trong 50 năm, khoảng cách thành tích ở Quận Montgomery đã tăng lên trong bóng tối trong khi nhiều trường học và học sinh của quận chúng tôi đã nhận được những lời khen ngợi xứng đáng và đạt được giải thưởng. Bất chấp những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quận, khoảng cách vẫn tiếp tục gia tăng, bị che đậy bởi dữ liệu tổng hợp, mà cho phép sự che dấu các khó khăn của một số học sinh đằng sau kết quả của các bạn ở một trong những khu học đường lớn nhất quốc gia.

Đọc Thêm


Bethesda Beat
Ý kiến: Chúng tôi cần 'sự tiến bộ thật sự để tất cả học sinh của chúng tôi cảm thấy có giá trị và học tập với tiềm năng trọn vẹn', giám đốc MCPS kêu gọi với sự khẩn cấp, mục đích tiêu diệt kỳ thị
của Jack Smith

Phát hành: 2020-07-11 00:49


Hầu hết các năm, tôi dành ngày lễ 4 tháng 7 để tận hưởng ngày nghỉ với gia đình và bạn bè; nhìn niềm vui trên gương mặt các cháu trong trình diễn pháo bông và suy nghĩ về vị trí của tôi trong nhiều ngày lễ 4 tháng 7 mà tôi đã trải qua.

Đọc Thêm


blog

Giám đốc Smith Đăng Blog về Nói Chuyện về Các Vấn Đề Công Bằng

Tất Cả Cùng Nhau: Lời Kêu Gọi Công Lý và Bình Đẳng

Ngày 31 Tháng 5, 2020


Trong vài tuần, tôi đã viết về cách chúng ta là "tất cả cùng nhau ở trong này" khi chúng ta tiếp tục đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, có một cuộc khủng hoảng khác ở quốc gia chúng ta mà tôi phải đề cập ngay bây giờ. Đó là một khủng hoảng về công lý và bình đẳng mà tất cả chúng ta đang phải đối mặt và, trong khi tất cả chúng ta cùng ở trong đó, chúng ta không kinh nghiệm khủng hoảng này trong cùng một cách-thậm chí không hề tương tự.

Đọc thêm


Tất Cả Cùng Nhau: Chúng Ta Phải Lên Tiếng Chống Lại Sự Thù Ghét, Thành Kiến ​​và Kỳ Thị

Ngày 20 tháng Giêng, 2020


Không ai sinh ra đã ghét người khác vì màu da, lai lịch hay tôn giáo. Người ta học ghét, và nếu họ có thể học ghét, họ có thể được dạy để thương yêu, vì tình yêu đến với trái tim con người một cách tự nhiên hơn là ngược lại. - Nelson Mandela

Để học ở trình độ cao, học sinh cần có tinh thần lành mạnh. Các em cần biết rằng các em được chăm sóc chu đáo về thể chất, xã hội và tâm lý. Các em cần một môi trường mà các em được xem trọng. Các em cần trường học và cộng đồng không có thù hận và thành kiến.

Đọc thêm


Chủ Đề Công Bằng gần như được bao gồm trong mỗi lần đăng của blog của ông giám đốc:


Tất Cả Cùng Nhau: Một Đầu Tư để Chuẩn Bị Các Học Sinh cho Tương Lai

Ngày 19 Tháng 12, 2019


Tôi thường nói về mệnh lệnh đức hạnh để bảo đảm là mỗi học sinh có một nền giáo dục chuẩn bị cho em vào đại học hay nghề nghiệp.

Đọc thêm


Tất Cả Cùng Nhau: Nơi Chúng Ta Chi Tiêu Tiền Bạc Là Quan Trọng

Ngày 4 Tháng 12, 2019


Cuối mùa thu là mùa ngân sách cho hệ thống trường học của chúng ta. Nhìn bề ngoài, ngân sách nghe có vẻ khô khan và tầm thường, nhưng chúng cho chúng ta cơ hội để đánh giá các ưu tiên của mình và đặt tiền vào đâu, có thể nói là như vậy.

Đọc thêm


Từ Hội Đồng Giáo Dục

Lời Tuyên Bố của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery: Cam Kết cho Sự Công Bằng, Công Lý và Xuất Sắc

Ngày 30 Tháng 5, 2020


Khi các em và cộng đồng đọc, nghe và xem trong kinh hoàng về cái chết gần đây của George Floyd và Breonna Taylor, đây là một khẩn thiết đạo lý để lên tiếng. Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery lên án việc giết chết một cách vô nghĩa ông Floyd ở Minneapolis và cô Taylor ở Louisville. Việc giết người do một nhân viên thực thi pháp luật gây ra là điều không thể chấp nhận. Những hành vi này đã làm quốc gia chúng ta chú tâm vào những bất công lịch sử lâu đời mà đã gây tệ hại cho quốc gia từ ngày được thành lập.

Đọc thêm


Ở Chân Trời

Kiểm Tra Chống Kỳ Thị Toàn Quận

Dự án trong giai đoạn đầu sẽ thu hút một nhà thầu bên ngoài để thực hiện kiểm tra MCPS trong sáu lĩnh vực chính:

Tìm Hiểu Thêm

Sự Đa Dạng của Lực Lượng Nhân Viên
Điều Kiện Việc Làm và Cản Trở Tiến Triển
K-12 Kiểm lại Chương Trình Giảng Dạy về Công Bằng
Quy Trình Khuôn Khổ Công Bằng và Thành Công
Mối Quan Hệ và Tham Gia của Cộng Đồng
Thẩm Định Văn Hóa Trường Học

Video

Mô hình Trách nhiệm Công bằng
Tổng Quát

Bằng Chứng Học Tập
Tổng Quát

Mô hình Trách nhiệm Công bằng -
Tỉ Lệ Tốt Nghiệp

Mô hình Trách nhiệm Công bằng -
Những Học Sinh Học Anh Ngữ

Mô hình Trách nhiệm Công bằng -
Học Sinh với Khuyết Tật

MCPS Spotlight - Diễn đàn Đen và Nâu về Công bằng và Xuất sắc trong Giáo dục

Diễn đàn Đen và Nâu -
Video Trọn Vẹn Buổi Họp

Trang Mạng hay Chương Trình Liên Quan trong MCPS

Đơn vị Khởi Sự Công Bằng

Chủng tộc và văn hóa có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các chính sách, thực tập và tương tác trong mọi khía cạnh của các Trường Công Lập Quận Montgomery và có thể đưa đến khả năng dự đoán về thành tích và thành công của chủng tộc.

  • Khả năng dự đoán chủng tộc này không chỉ là một yếu tố đơn giản của niềm tin và hành động cá nhân, mà được cải tạo.
  • Để loại bỏ khả năng dự đoán về chủng tộc này, chúng ta phải loại bỏ các cản trở của hệ thống và thể hiện các chính sách, thực hành và hành động thành thạo về văn hóa.

Tìm Hiểu Thêm

đơn vị công bằng

Chương Trình Study Circles

Chương trình Study Circles giúp các nhóm phát triển các mối quan hệ, nhận thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào cuộc đối thoại hiệu quả xung quanh các vấn đề thách thức.

Quá trình đối thoại giúp người tham gia:

  • Xây dựng mối quan hệ và sự thấu cảm cho những khác biệt về chủng tộc và văn hóa
  • Phát triển các kỹ năng lắng nghe và thảo luận về một loạt các kinh nghiệm và quan điểm về chủng tộc và văn hóa
  • Sử dụng khuôn khổ để xác định niềm tin, thực hành và chính sách mà đóng góp vào sự khác biệt về chủng tộc và văn hóa
  • Phát triển tầm nhìn về sự công bằng đối với trường học, văn phòng hay cộng đồng.

Tìm Hiểu Thêm

cô gái với cặp sách

Khởi Xướng Thực Hành Công Lý

Thực Hành Công Lý là một cách tiếp cận để xây dựng cộng đồng, tự chăm sóc và giải quyết xung đột. Đó là một nền tảng công bằng xã hội cho phép các học sinh:

  • Tích cực tham gia và giải quyết các vấn đề về thể chất, tâm lý, xã hội và kỷ luật ảnh hưởng đến bản thân và cộng đồng.
  • Chịu trách nhiệm về hành động của họ.
  • Làm việc với những người bị ảnh hưởng để khôi phục và/hay tu sữa các thành viên và cộng đồng bị tổn hại vì những hành động đó.

Tìm Hiểu Thêm

logo công lý