Skip to main content

Career Readiness for Students

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어 | አማርኛ  

Preparación Profesional para estudiantes

Sẵn Sàng cho Đại Học và Nghề Nghiệp dành cho các học sinh

  • students
  • students
  • students
  • students
  • students
  • students

Khảo Sát các Lựa Chọn

Tìm Hiểu về các chương trình đặc biệt có tại MCPS. Một số chương trình thường có tại trường học địa phương được chỉ định cho khu vực địa lý của các em. Hay em có thể chọn tham gia một chương trình khu vực hay toàn quận, mà ở đó tiến trình nộp đơn và thu nhận thay đổi theo từng chương trình.

Khảo Sát các Kế Hoạch Trung Học Cấp III

MCPS phân nhóm các nghề nghiệp thành 11 lãnh vực nghề nghiệp khác nhau để giúp hướng dẫn các em đến các chương trình học có trọng điểm với những kế hoạch trung học cấp III. Các kế hoạch này sẽ giúp các em chọn những giáo trình mà theo sát với mục tiêu tương lai của các em. Phần lớn các chương trình bao gồm những cơ hội để đạt tín chỉ đại học và chứng chỉ công nghiệp. [CTE Counselor ToolKit]

Khảo Sát Những Sở Thích

Naviance Succeed là một chương trình trên mạng giúp các em đi qua tiến trình nộp đơn vào đại học. Các em cũng có thể dùng bộ công cụ này để làm bản sơ yếu lý lịch (resume), tóm tắt các mục tiêu, và theo dõi các đơn xin vào đại học và xin học bổng. Hãy đến Trung Tâm Đại Học/Nghề Nghiệp tại trường trung học địa phương của em để lấy mã số ghi danh.

Khảo Sát Những Nghề Nghiệp

Xác định một nghề nghiệp mà phù hợp với những sở thích của em trên Career Coach, và em có thể bắt đầu làm việc để đạt đến mục tiêu tương lai của em ngay từ bây giờ. Career Coach là một công cụ tìm kiếm trên mạng mà sẽ cho em cơ hội khảo sát những nghề nghiệp có tiềm tàng hay những khả năng tìm được công việc tại Maryland và vùng phụ cận thủ đô Washington, D.C.


¿

Các Học Sinh về Chương Trình Xây Dựng Xây Nhà

Ngôi nhà rộng 2,500 square foot, đặt tại 3718 Munsey St. tại Silver Spring, được thiết kết và xây cất hoàn toàn do các học sinh MCPS mà tham gia chương trình Construction Trades Foundation. Đây là ngôi nhà thứ 39 mà đã được thiết kế và xây cất bởi các học sinh.

 
 

Các Học Sinh STEM tại Blair Đóng Tàu Ngầm

Các học sinh kỹ sư ở trường trung học cấp III Montgomery Blair, cộng tác với Hải Quân Hoa Kỳ, đang học kinh nghiệm thực hành đóng những tầu ngầm không người lái gọi là Sea Gliders (Tàu Lượn Biển). Dùng những kế hoạch của Hải quân và những bộ phận của Hải quân các học sinh sẽ lắp ráp 24 mẫu thu nhỏ của những người máy lặn dưới nước mà hiện đang được Hải quân sử dụng.

 

Những Con Đường đến Chương Trình Giáo Dục Cao Đẳng

MCPS đã cộng tác với Montgomery College và University System of Maryland/Universities at Shady Grove để cung cấp cho các học sinh cơ hội đạt tín chỉ đại học trong khi vẫn còn ở trung học cấp III.