Skip to main content

Board of EducationTìm Một Giám Đốc Khu Học Vụ Thông Tin cho Cộng Đồng → Các Buổi Họp Công Cộng

Các buổi họp công chúng

Tất cả các công dân tại Montgomery County được mời tham dự một nhóm các buổi họp công chúng mà đã được tổ chức để thu thập các ý kiến của công chúng về những ưu tiên giáo khoa và những khả năng lảnh đạo cần có của người giám đốc khu học vụ của Montgomery County Public Schools.

Các buổi họp này sẽ được tổ chức khắp quận vào ba buổi tối liên tiếp tại hai địa điểm vào mỗi buổi tối. Những đại diện của hãng chuyên về tìm kiếm giám đốc điều hành Hazard, Young, Attea & Associates (HYA), do Board thuê để giúp tìm người giám đốc, sẽ điều khiển các buổi họp và lắng nghe những ý kiến của cộng đồng.

Ai Có Thể Tham Dự?

Tất cả những người dân sống tại Montgomery County.
 

Lịch Trình các Buổi Họp Công Chúng

Ngày thứ Hai 31 tháng 11, 2011 lúc 7 giờ tối

 • Địa điểm: Northwest High School, 13501 Richter Farm Road, Germantown (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên: Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam
 • Địa điểm: White Oak Middle School, 12201 New Hampshire Avenue, Silver Spring (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên tiếng : Tây Ban Nha

Ngày thứ Ba 1 tháng Hai, 2011, lúc 7 giờ tối

 • Địa điểm: Bethesda Elementary School, 7600 Arlington Road, Bethesda (Tây Ban Nha, Trung Hoa, Triều Tiên, và Việt Nam) (có thể đến từ trạm xe Bethesda Metro) (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên tiếng: Tây Ban Nha, Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam
 • Địa điểm: Montgomery Village Middle School, 19300 Watkins Mill Road, Montgomery Village (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên tiếng: Tây Ban Nha

Ngày thứ Tư 2 tháng 2, 2011, lúc 7 giờ tối

 • Địa điểm: Wheaton High School, 12601 Dalewood Drive, Silver Spring (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên tiếng: Tây Ban Nha
 • Địa điểm: Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive, Rockville (bản đồ)
 • Sẽ có thông dịch viên tiếng: Tây Ban Nha, Pháp, Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam.

Nếu cần dịch vụ trông trẻ hay thông dịch, yêu cầu gọi văn phòng Board of Education tại 301-279-3617 trước Ngày 24 tháng Giêng, 2011. Nếu cần thông dịch viên chuyên ra dấu tay, xin gọi 301-517-5539 trước Ngày 24 tháng Giêng, 2011.

Nếu Tôi Không Tham Dự Buổi Họp Được?

Nếu quý vị không đến tham dự một trong những buổi họp này, yêu cầu cho ý kiến bằng cách hoàn tất phiếu thăm dò ý kiến về vị giám đốc trên trang mạng mà sẽ có từ giữa tháng Giêng đến đầu tháng Hai. Thông tin từ các buổi họp công chúng và các phiếu thăm dò ý kiến sẽ được chia sẽ với thành viên Board of Education.

Hoàn Tất Phiếu Thăm Dò Ý Kiến