Skip to main content

Vietnamese 12-21-2023


Ngày 13 tháng 12, 2023

Theo dõi Trực tiếp buổi Thuyết trình về Ngân sách Điều hành của Giám đốc vào Ngày 14 tháng 12

Tóm tắt: Giám đốc Dr. Monifa McKnight sẽ công bố Ngân sách Điều hành Đề nghị cho Niên khóa 2025 vào Ngày thứ Năm 14 Tháng 12.

Giám đốc Trường học MCPS, Dr. Monifa McKnight sẽ trình bày về Ngân sách Điều hành được Đề nghị cho Niên khóa 2025 lúc 6 giờ chiều vào Ngày thứ Năm 14 Tháng 12 tại Trường Trung học Cấp II Odessa Shannon. Công chúng được mời xem trực tiếp trên trang mạng MCPS, trên đài MCPS-TV YouTube và đài MCPS-TV bằng tiếng Anh và tiếng Tây ban nha.

 

Maintenance and Operations Job Fair (Hội chợ Việc làm Bảo trì và Điều hành) Được Tổ chức vào Ngày 15 Tháng 12


MCPS Division of Maintenance and Operations sẽ tổ chức một hội chợ việc làm vào Ngày thứ Sáu 15 Tháng 12. Sẽ có tuyển dụng tại chỗ cho thợ ống nước lành nghề, kỹ thuật viên điện tử, thợ mộc bảo trì, thợ điện bảo trì và kỹ thuật viên HVAC-R.


Hai buổi sẽ được tổ chức—buổi đầu từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều và buổi thứ hai từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Division of Maintenance and Operations, 8301 Turkey Thicket Drive, Tòa nhà A, Tầng 1, Gaithersburg. Các công việc có cho ca thứ nhất và ca thứ hai.

Hội chợ về Việc làm Ngày 15 Tháng 12, 2023

Nghề nghiệp tại MCPS

 

Hội đồng Chấp thuận Lịch Năm học 2024-2025

 

Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã chấp thuận lịch năm học 2024-2025. Lịch đáp ứng ý kiến đóng góp của cộng đồng bằng cách hạn chế những gián đoạn cho chương trình giảng dạy và nhấn mạnh sự đầu tư liên tục của hệ thống cho các nhân viên với những ngày học tập phát triển chuyên môn.

 

Những điểm nổi bật trong lịch năm học 2024-2025 bao gồm:

 

  • Đối với các trường theo Lịch Truyền Thống: Ngày đầu tiên đi học của học sinh là Ngày thứ Hai 26 Tháng 8, 2024 và ngày học cuối cùng là Ngày thứ Sáu 13 Tháng 6, 2025.
  • Đối với các trường theo Lịch Đổi mới: Ngày học đầu tiên của học sinh là Ngày thứ Hai 8 Tháng 7, 2024 và ngày học cuối cùng là Ngày thứ Sáu 13 Tháng 6, 2025.
  • Các ngày chuyên nghiệp trên toàn học khu bao gồm Ngày thứ Sáu 18 Tháng 10, 2024 và Ngày thứ Sáu 6 Tháng 6, 2025.
  • Sẽ có năm ngày tan trường sớm theo lịch trình cho các trường theo Lịch Truyền thống. Đó là: Ngày 27 Tháng 9, 2024, Ngày 25-26 Tháng 11, 2024 (được chỉ định cho các hội thảo học sinh), Ngày 28 Tháng 2, 2025 và Ngày 13 Tháng 6, 2025.
  • Nghỉ mùa Đông bắt đầu vào Ngày thứ Bảy 21 Tháng 12, 2024 và chấm dứt vào Ngày thứ Tư 1 Tháng 1, 2025.
  • Nghỉ mùa Xuân bắt đầu vào Ngày thứ Bảy 12 Tháng 4, 2025 và kết thúc vào Ngày thứ Hai 21 Tháng 4, 2025.

 

Lịch duy trì 182 ngày giảng dạy, bao gồm sáu ngày dự phòng trong năm học. Những ngày này được thêm vào cùng những ngày lễ phải đóng cửa trường theo điều kiện của luật tiểu bang.

 

Lịch Trường học Truyền thống FY 2025

Lịch Trường học Đổi mới FY 2025

 

Luôn Kết nối với MCPS trong Thời tiết Khắc nghiệt


Với thời tiết mùa đông sắp đến, hãy nhớ rằng MCPS cung cấp nhiều cách để tìm hiểu về việc đóng cửa trường học, mở cửa trường muộn và tan trường sớm khi thời tiết khắc nghiệt. Tìm hiểu thêm về cách đưa ra các quyết định về thời tiếtcách nhận thông tin về bất kỳ thay đổi nào.

 

Hiện đã có Báo cáo Thường niên 2022-2023 và Bản Thông tin Hồ sơ Trường học Mới

 

MCPS đã công bố phát hành trang mạng Báo cáo Thường niên 2022–2023 cho Cộng đồng trong cuộc họp của Hội đồng Giáo dục Ngày 5 Tháng 12. Báo cáo toàn diện này tóm tắt những câu chuyện và điểm nổi bật của năm học vừa qua, cung cấp thông tin có giá trị về thành tích hoạt động và học sinh, cũng như những tiến bộ đạt được trong việc hoàn thành tầm nhìn và sứ mệnh của MCPS.  Ngoài phiên bản in, báo cáo trực tuyến tương tác đã được tạo để bảo đảm khả năng truy cập cho tất cả các nhóm liên quan.


Báo cáo thường niên bao gồm các phần chính với những điểm nổi bật trong năm học 2022‒2023: Kế hoạch Hành động của Hệ thống Chống Kỳ thị, Lộ trình vào Đại học, Nghề nghiệp và sự Sẵn sàng của Cộng đồng và dữ liệu về thành tích của học sinh, tốt nghiệp, dịch vụ và đội ngũ làm việc. Nó cũng cung cấp thông tin cập nhật về tiến triển của Kế hoạch Chiến lược và thông tin về điều hành và ngân sách. Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan, có giá trị và toàn diện về những thành tựu và sáng kiến của học khu.

 

Bảng Dữ liệu Hồ sơ Trường học MCPS MỚI


MCPS cũng đã giới thiệu Bản Hồ sơ Trường học, thay thế báo cáo Tổng quan về Trường học và cung cấp sự hiểu biết rõ ràng hơn về dữ liệu cấp học khu và cấp trường, phù hợp với Kế hoạch Hành động của Hệ thống Chống Kỳ thị. Bản Hồ sơ Trường học bao gồm dữ liệu chủ yếu về học tập, bảo đảm sự phù hợp với Lộ trình Vào Đại học, Nghề nghiệp và Sẵn sàng cho Cộng đồng. Các liên kết đến hồ sơ trường học có sẵn trên trang mạng MCPS, giúp truy cập dễ dàng vào dữ liệu chính thức được báo cáo cho Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery và Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (Maryland State Department of Education -MSDE).

Bản Hồ sơ Trường học được thiết kế để bao gồm tất cả, cung cấp các biểu đồ và đồ thị tóm tắt về dữ liệu của trường và khu học chánh. Bản này có trong tám ngôn ngữ, bảo đảm rằng tất cả thành viên trong cộng đồng đều có thể truy cập và hiểu thông tin. Bản điều khiển cũng mang đến sự linh hoạt, cho phép người dùng lưu dữ liệu dưới dạng Excel hoặc in PDF. Bản điều khiển toàn diện, cho phép người dùng lựa chọn dữ liệu theo trường, cấp hoặc toàn quận.


"Những công cụ này được phát triển để đáp ứng yêu cầu của cộng đồng về việc cung cấp thêm thông tin theo cách dễ hiểu và chúng tôi tin rằng chúng sẽ tạo ra tác động đáng kể trong việc cung cấp sự minh bạch và hiểu biết sâu sắc về tiến trình của chúng tôi," Stephanie Sheron, giám đốc của các khởi đầu chiến lược, nói. “Chúng tôi tự hào về sự làm việc chăm chỉ và quyết tâm của các nhóm trong việc tạo ra những nguồn liệu này và chúng tôi mong đợi tác động tích cực mà chúng sẽ mang lại cho cộng đồng.”


Việc khai triển Bản Hồ sơ Trường học sẽ trình bày theo ba giai đoạn.

 

Giai đoạn 1 bao gồm dữ liệu năm học 2022–2023. Dữ liệu 2023–2024 sẽ được cập nhật vào đầu năm 2024, sau khi xác minh dữ liệu MSDE.


Giai đoạn 2, dự định vào mùa xuân 2024, sẽ giới thiệu các hồ sơ về an toàn, bảo mật và giáo dục đặc biệt, cùng với một số điểm cải tiến được chọn lọc dựa trên ý kiến thu thập được trong quá trình phát triển bảng thông tin.


Giai đoạn 3, dự định cho mùa thu 2024, sẽ bao gồm các nội dung cập nhật về điểm chủ yếu của con đường học tập 2023–2024 và những điểm cải tiến bổ sung đã chọn.


MCPS cam kết cung cấp sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và tiếp cận thông tin cho cộng đồng.

Báo cáo Thường niên MCPS 2022-2023

Bản Hồ sơ Trường học MCPS

 

Hạn cuối cho Giải thưởng Dịch vụ Hỗ trợ được Gia hạn đến Ngày thứ Sáu 15 Tháng 12

 

Hạn cuối gửi đề cử cho Nhân viên Dịch vụ Hỗ trợ của Năm được gia hạn đến 5 giờ chiều vào Ngày thứ Sáu 15 Tháng 12. Những người được đề cử phải là chuyên gia hỗ trợ tích cực ở một vị trí cố định và có ít nhất ba năm phục vụ tại MCPS. Để tìm hiểu thêm, hãy bấm vào đây. Các tập đề cử đã hoàn tất phải được gửi bằng điện tử tới memberservices@seiu500.org.

 

Đề cử cũng bắt đầu để vinh danh các nhân viên khác, bao gồm—

Giáo viên của Năm của Trường Công Quận Montgomery: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

 

Schools Rising Star Teacher (Giáo viên Ngôi sao Đang lên) của Trường Công lập Quận Montgomery: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

 

Washington Post Giáo viên của Năm: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

 

Washington Post Hiệu trưởng của Năm: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

 

Giải thưởng Shirley J. Lowrie Cảm ơn về Giảng dạy: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

Giải thưởng Mark Mann Hàng năm Xuất xắc và Hòa hợp của Giám đốc Học khu: Hạn chót: 12 giờ đêm Ngày thứ Sáu 22 Tháng 12

 

Giải thưởng Dr. Edward Shirley cho Sự xuất sắc trong Quản lý và Giám sát Giáo dục: Hạn chót: 4 giờ chiều Ngày thứ Sáu 12 Tháng 1, 2024

 

Hỗ trợ Học sinh; Trở thành Người Tổ chức Summer RISE

 

Quý vị có quan tâm đến việc chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp của mình với các học sinh sắp lên trung học cấp II và cấp III MCPS 2024-2025 không? Tìm hiểu thêm về cách trở thành người tổ chức cho chương trình Summer RISE 2024!

 

Department of Partnerships đang tìm kiếm các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, các tổ chức giáo dục đại học và tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp cho các học sinh với tối thiểu 50 giờ kinh nghiệm trực tiếp, ảo hoặc kết hợp cả hai. Cơ hội này sẽ cho phép các học sinh nhận được những kinh nghiệm học tập thực tế liên quan đến lãnh vực các em thích thú đồng thời cung cấp thông tin cho các quyết định về trường đại học và nghề nghiệp trong tương lai.

Chương trình Summer RISE sẽ được tổ chức từ Ngày thứ Hai 24 Tháng 6, 2024 đến Ngày thứ Sáu 26 Tháng 7, 2024.

 

Hãy tham gia cùng những người tổ chức trước đây, những người tổ chức mới đăng ký và các tổ chức tiềm năng khác tại Hội nghị Người Tổ chức Summer RISE đầu tiên vào Ngày 30 Tháng 1, 2024, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Những người tham dự sẽ tìm hiểu về Summer RISE, những thực hành tốt nhất và cách làm việc với học sinh MCPS và các chương trình ngoài Summer RISE. Đăng ký NGAY để tham gia sự kiện và mời bạn bè/đồng nghiệp tìm hiểu thêm thông tin về chương trình. Nếu qúy vị không thể tham dự hội nghị thượng đỉnh nhưng muốn tìm hiểu thêm về quy trình đăng ký và trở thành người tổ chức thành công, hãy nhớ đăng ký một buổi cung cấp thông tin.

 

Hãy vào www.MCPS-SummerRISE.org để tìm hiểu thêm về chương trình, gửi email đến Davida Gurstelle hoặc gọi điện 240-740-5599 nếu có câu hỏi.

Những Ngày Cần Nhớ

Ngày thứ Năm14 Tháng 12 – Parent Academy-Học viện Phụ huynh: Sự thật về Fentanyl

Ngày thứ Hai 25 Tháng 12 – Ngày lễ; tất cả các trường học và văn phòng đóng cửa

Ngày thứ Ba 26 Tháng 12 – Ngày thứ Tư 27 Tháng 12 – Kỳ nghỉ mùa đông; trường đóng cửa cho học sinh và giáo viên (Tất cả các trường)

Ngày thứ Năm 28 Tháng 12 – Ngày thứ Sáu 29 Tháng 12 – Toàn hệ thống đóng cửa, tất cả các trường học và văn phòng đóng cửa

Ngày thứ Hai 1 Tháng 1 – Ngày lễ; tất cả các trường học và văn phòng đóng cửa

Ngày thứ Ba 2 Tháng 1 – Ngày không giảng dạy; trường đóng cửa cho học sinh và giáo viên (Tất cả các trường)