Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Aug. 16, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Tôi viết thư này để cung cấp thông tin cập nhật về kế hoạch của chúng tôi cho năm học 2020-2021, mà sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 31 tháng 8, 2020. Vào Ngày 6 tháng 8, Hội đồng Giáo dục đã kiểm lại dự thảo kế hoạch và đã bỏ phiếu để chấp thuận học kỳ đầu tiên trực tuyến thôi cho khu trường học.

Kể từ Ngày 6 tháng 8, chúng tôi đã nhận được ý kiến từ hàng ngàn học sinh, nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng. Chúng tôi đã sử dụng những ý kiến này để bắt đầu thực hiện các điều chỉnh và tăng cường cho kế hoạch của chúng tôi nhằm đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng tốt hơn. Những cập nhật này gồm có:

  1.  Ở cấp trung học, một thay đổi cho lịch trình vào ngày thứ Tư là từ các tiết học 20 phút sang thời gian ghi danh trực tuyến. Điều này sẽ cho phép thêm hỗ trợ cá nhân học sinh.
  2. Nhấn mạnh nhiều hơn vào sự linh hoạt cho học sinh ở các lớp tiểu học qua các bài học được thâu và nhiều hơn.
  3. Việc kéo dài bữa ăn trưa trong lịch trình trung học từ 60 phút đến 75 phút để cho phép học sinh có thêm thời gian đến nơi ăn. Chúng tôi cũng đã kéo dài bữa ăn trưa cho tiểu học từ 75 đến 90 phút.
  4. Thêm thời gian kế hoạch cho giáo viên ở cấp trung học để tăng cường việc chuẩn bị cho giảng dạy trực tuyến. Chúng tôi cũng đang cung cấp nhiều linh hoạt hơn và đặt ưu tiên thời gian kế hoạch và cộng tác cho giáo viên vào các buổi chiều thứ Tư ở cấp tiểu học và trung học.
  5. Một thay đổi trong các môn học của Montgomery College là bắt đầu trước 9 giờ sáng và sau 2 giờ 30 chiều hầu tránh sự mâu thuẫn với thời gian giảng dạy ở trường trung học cấp III.
  6. Sự thay đổi từ thời biểu giờ chuông reo chẵn/lẻ sang liên tục cho trung học cấp III và sự lựa chọn giữa chẵn/lẻ và liên tục cho trung học cấp II.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện kế hoạch và chia sẻ với cộng đồng khi chúng tôi gần đến cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 25 tháng 8. Hội đồng sẽ kiểm lại và bỏ phiếu lần cuối cho kế hoạch trong cuộc họp.

Yêu cầu quý vị biết là chúng tôi hiểu sự căng thẳng và lo lắng của quý vị khi chúng tôi thực hiện việc hoàn tất kế hoạch cho năm tới. Tôi yêu cầu quý vị kiên nhẫn và hiểu là chúng tôi giải quyết một trong những thách thức lớn nhất mà giáo dục công lập phải đối phó trong các thế hệ.

MCPS, giống như các khu học đường khác trên toàn quốc, đang hình dung lại mọi khía cạnh của công việc để cung cấp cho tất cả học sinh một nền giáo dục mà chuẩn bị các em phát triển trong tương lai. Tuy kế hoạch này có thể không bao giờ đạt được sự hoàn hảo, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo là nó sẽ cung cấp kinh nghiệm học tập linh hoạt và chất lượng cao cho các học sinh.

Những Gì Chúng Tôi Biết:

Ngày tựu trường sẽ là Ngày thứ Hai 31 tháng 8. Hội đồng sẽ thực hiện hành động cuối cùng cho lịch trình trường học vào Ngày 25 tháng 8.
Giáo viên và nhân viên sẽ tham gia vào tuần lễ chuẩn bị dịch vụ Ngày 24-28 tháng 8. Chuẩn bị dịch vụ là một thời gian quan trọng trước khi bắt đầu một năm mới, và bao gồm thời gian để lập kế hoạch cá nhân và nhóm, các hoạt động của nhóm lãnh đạo trường, xây dựng nhóm và huấn luyện trình độ hệ thống.
Các bài học xã hội-tình cảm và hỗ trợ sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh hàng tuần.
Cổng phụ huynh mới, Synergy ParentVue, đã hoạt động. Đây sẽ là công cụ chính cho tất cả các trường học để chia sẻ thông tin về điểm học, tham dự lớp học, kế hoạch và nhiều hơn. Phụ huynh sẽ nhận một lá thơ khởi động qua bưu điện nay mai. Yêu cầu ghi danh để chúng tôi có thể chia sẻ thông tin quan trọng về trường học và cộng đồng một cách an toàn. Nếu cần, quý vị sẽ có thể cập nhật thông tin liên lạc trong cổng thông tin.
Học sinh và gia đình sẽ nhận lịch trình lớp học cuối cùng vào Ngày 26 tháng 8.
Tất cả các trường sẽ tổ chức phân phát công nghệ và tài liệu học tập trong hai tuần tới (Ngày 17-28 tháng 8). Nếu quý vị chưa nhận được tin tức từ trường học của con, một thông báo sẽ đến sớm về các ngày phân phát cụ thể và hướng dẫn để đến lấy. Chúng tôi có các thiết bị Chromebook cho tất cả các học sinh MCPS. Học sinh tiểu học nhận thiết bị màn hình cảm ứng được nâng cấp.
Học sinh sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động ngoại khóa lôi kéo, trực tuyến và thể thao trong học kỳ đầu tiên
MCPS sẽ cung cấp cho phụ huynh với nhiều khóa huấn luyện, hội thảo và các buổi video được thâu lại về một số chủ đề, bao gồm sức khỏe tình cảm xã hội, chiến lược và hỗ trợ học tập cách biệt, duy trì mối quan hệ tốt giữa cha mẹ và con cái, và điều hướng công nghệ. Chúng tôi sẽ cũng chuẩn bị một danh sách kiểm lại để giúp quý vị chuẩn bị các con em sẵn sàng cho sự thành công học tập trực tuyến.

Các Mục Hiện Đang Tiến Hành:

Chúng tôi đang làm việc với các viên chức y tế của quận về một quy trình mà cho phép chúng tôi đem lại các nhóm nhỏ học sinh mà nhận chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ Anh Ngữ dành cho Người Nói Ngôn ngữ Khác (ESOL). Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về các kế họach để cung cấp các hỗ trợ trực tiếp này trong những tháng tới cho đến giữa tháng 9.
MCPS sẽ sử dụng một hệ thống chấm điểm truyền thống hơn cho học kỳ mùa thu. Mặc dù chúng tôi dự đoán là chúng tôi sẽ phải sửa đổi hệ thống chấm điểm trong một số phạm vi, chúng tôi muốn đảm bảo là chúng tôi có một khuôn khổ mà phản ảnh việc làm, học tập và tiến bộ của các học sinh.
MCPS đang phát triển một quy trình để thâu lại các bài học mà gia đình có thể truy cập sau này. Các phòng ngừa sẽ được thực hiện để đảm bảo bí mật và quyền riêng tư.
Mặc dù Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Maryland đã bỏ điều kiện tốt nghiệp của Dịch Vụ Học Tập Học Sinh vào mùa xuân năm ngoái, chúng tôi vẫn đang chờ quyết định cho năm học này. Cho đến lúc đó, chúng tôi tiếp tục chấp thuận các cơ hội dịch vụ học tập trực tuyến và cách biệt.
Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ có sẵn để gia đình đến lấy. Chúng tôi đang hoàn thành thông tin chi tiết về số lượng các địa điểm thức ăn và quy trình để học sinh sẽ tiếp cận các bữa ăn này.
MCPS đã làm việc với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery và Cộng đồng Sử dụng Các Cơ sở Công cộng (CUPF) về các nhà cung cấp dịch vụ giữ trẻ em ở tuổi đi học đang tìm cách điều hành tại các trường học của chúng tôi vào mùa thu này. Đây là những nhà thường cung cấp dịch vụ giữ trẻ trước và sau giờ học cho các trẻ em tuổi đi học tại các trường học chúng tôi bằng cách sử dụng không gian chung, do CUPF quản lý. Ngày dự định để bắt đầu một số chương trình giữ trẻ ở tuổi đi học tại trường học là Ngày 14 tháng 9. Các nhà giữ trẻ được chấp thuận phải duy trì các nhóm nhỏ và khoảng cách hoạt động giữa các nhóm, cũng như tuân theo các điều kiện cấp phép của tiểu bang và quận và các điều kiện về sức khỏe cộng đồng.

 

Các gia đình có thể sẽ nhận được thông tin cập nhật thường xuyên từ khu trường học và trường học khi chúng tôi bắt đầu giai đoạn cuối trước khi các lớp học bắt đầu vào Ngày 31 tháng 8. Dưới đây là các cập nhật bổ sung về các cuộc đàm thoại trực tuyến gần đây; kế hoạch phục hồi của chúng tôi trình lên Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland (MSDE); vận động Tặng CẶP ĐI HỌC; cập nhật các bản Quyền và Trách nhiệm của Học sinh và Quy Tắc Hạnh Kiểm Học Sinh; hội thảo trên mạng sắp tới về tấn công tình dục, sự đồng ý và các mối quan hệ lành mạnh; và hình của học sinh lớp 12.

Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị. Cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ bảo đảm đây sẽ là một năm học thành công cho các trẻ em chúng ta.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường Học


Cuộc Đàm Thoại Trực Tuyến về Kế Hoạch Khôi Phục Dự Thảo MCPS

MCPS đã tổ chức hai cuộc đàm thoại trực tuyến cho kế hoạch dự thảo của chúng tôi—một vào Ngày 12 tháng 8 cho phụ huynh và cộng đồng và một cuộc trò chuyện khác vào Ngày 13 tháng 8 dành cho các học sinh. Nếu quý vị đã không thể theo dõi trực tiếp, tôi khuyến khích quý vị xem các chương trình để học hỏi thêm về các nỗ lực lập kế hoạch của chúng tôi.


Trình Bày Kế Hoạch Khôi Phục với Tiểu Bang

Để theo sát với điều kiện khôi phục của MSDE, chúng tôi đã nạp và đăng Hướng Dẫn Khôi Phục Mùa Thu 2020 trêntrang mạng. Tài liệu phản ảnh thông tin được trình bày trong cuộc họp Hội đồng Giáo dục vào Ngày 6 tháng 8, 2020. Bản trình bày cũng bao gồm một phụ lục thông tin bổ sung cụ thể cho các điều kiện mở cửa lại của MSDE. MSDE đã chia sẻ là họ có kế hoạch kiểm lại và chấp thuận các kế hoạch của hệ thống trường học.

Lưu ý: Bản trình bày không phản ảnh những sửa đổi (liệt kê ở trên) mà chúng tôi đã thực hiện cho kế hoạch kể từ cuộc họp Ngày 6 tháng 8.


Cung Cấp Vật Liệu cho Học Sinh Đang Cần

Bây giờ hơn bao giờ hết, nhiều học sinh sẽ cần giúp đỡ để có các đồ dùng học tập.
Học sinh phải điều chỉnh theo môi trường học tập cách biệt và điều quan trọng là cung cấp các tài nguyên và tài liệu mà cung cấp cho TẤT CẢ học sinh cơ hội để phát triển về học vấn.

Vận động Tặng CẶP ĐI HỌC hằng năm là quan trọng cho năm nay để đáp ứng nhu cầu của các học sinh. Chỉ với $10, quý vị có thể cung cấp cho một học sinh cần thiết các vật liệu để học tập cách biệt, mà có thể bao gồm, giấy, bút vẽ phấn màu, bút chì/bút mực, bảng trắng, bút xóa khô, và nhiều hơn.

Không phải tất cả các học sinh đều có các vật liệu cần thiết để học ở nhà. Sự đóng góp của quý vị sẽ giúp cung cấp cho các học sinh những vật liệu cần thiết để tham gia một cách thành công vào các bài học.

Đọc Những Câu Hỏi Thường Được Đề Cập về MCPS Tặng Cặp Đi Học.


Quyền Lợi và Trách Nhiệm của Học Sinh

Để bảo đảm một môi trường học tập an toàn, hữu hiệu, và tích cực, MCPS đã xuất bản hai tài liệu để giúp các học sinh, phụ huynh và nhân viên hiểu rõ các luật lệ và quy tắc trường học; những kỳ vọng về hạnh kiểm học sinh; và các hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm các luật lệ.

Cẩm Nang Hướng Dẫn Học Sinh Về Quyền Lợi Và Trách Nhiệm là một cái nhìn tổng quát về quyền lợi và trách nhiệm mà các học sinh thụ hưởng tại MCPS và một tóm tắt các luật lệ và quy luật mà ảnh hưởng đến học sinh.

Quy Luật Hạnh Kiểm Học Sinh cung cấp một cái nhìn tổng quát về những tiến trình và thủ tục kỷ luật và một liệt kê những hậu quả khác nhau mà học sinh có thể đối mặt vì vi phạm những chính sách, quy tắc và luật lệ khác nhau. Bản hướng dẫn cũng thảo luận về triết lý kỷ luật của MCPS và xác định những biện pháp kỷ luật khác nhau.

Quý vị có thể xem cả hai bản hướng dẫn này, cũng như bản Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo Hướng Dẫn về Đặc Điểm Giới Tính của Học Sinh, trên trang mạng MCPS.


Chọn Tôn Trọng Montgomery Tổ Chức Hội Thảo trên Mạng về Tấn Công Tình Dục

Chọn Respect Montgomery, một khởi xướng của Hội Đồng Điều Phối Bạo Lực Gia Đình Quận Montgomery, sẽ tổ chức hai hội thảo trên mạng để đề cập vấn đề tấn công tình dục, sự đồng ý và các mối quan hệ lành mạnh, và cung cấp các nguồn lực và giáo dục dựa trên các cuộc trò chuyện quốc gia và địa phương cũng như các bài đăng trên mạng xã hội gần đây.

Sẽ có hai hội thảo trực tuyến trên mạng—một hội thảo dành cho phụ huynh và một hội thảo dành cho thanh thiếu niên—với các diễn giả từ Liên Minh Chống Tấn Công Tình Dục Maryland.

Hội thảo trên mạng dành cho phụ huynh sẽ được tổ chức trên Zoom từ 6–7 giờ chiều vào ngày thứ Ba 18 tháng 8. Nó sẽ cung cấp thông tin căn bản về tấn công tình dục, sự đồng ý và các mối quan hệ lành mạnh; cách nói chuyện với trẻ em về những vấn đề này; và cách vận động cho một cộng đồng an toàn hơn.

Ghi danh tại đây.

Hội thảo trên mạng dành cho học sinh sẽ được tổ chức trên Zoom từ 6–7 giờ chiều vào ngày thứ Tư 19 tháng 8. Thanh thiếu niên sẽ học thông tin căn bản về tấn công tình dục, sự đồng ý và các mối quan hệ lành mạnh; cách các em có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để tạo môi trường an toàn hơn và can thiệp vào các tình huống liên quan; và cách nào để hỗ trợ các bạn.

Ghi danh tại đây.

Đề thêm thông tin, xem trang mạng Choose Respect Montgomery.

Tạo Một Văn Hóa Tôn Trọng


Các Môn Thi SAT

Dựa theo hướng dẫn hiện tại và phối hợp với các khu học đường lân cận, kỳ thi SAT vào Ngày 29 tháng 8 đã được hủy bỏ tại các trung tâm MCPS. Hướng đến tương lai, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Đại Học và các viên chức y tế địa phương để tạo cơ hội cho các cơ quan tổ chức các kỳ thi vào mùa thu 2020, nếu/khi điều kiện cho phép. Điều này sẽ bao gồm các cơ hội có thể được thực hiện để kiểm tra trong ngày học vào tháng 9/tháng 10; các kỳ thi SAT vào ngày thứ bảy có thể thực hiện vào Ngày 26 tháng 9, Ngày 3 tháng 10, Ngày 7 tháng 11 và Ngày 5 tháng 12; và các môn thi ACT trong mùa thu. Xin lưu ý là các ngày kiểm tra này sẽ phụ thuộc vào quyết định của các viên chức y tế địa phương vì sự liên quan đến COVID-19 và các hoạt động của trường học, và sự sẵn có của nhân viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các kế hoạch này và sẽ công bố thông tin cho cộng đồng trước thời hạn đăng ký cho những ngày thi được ghi trên.

Để giúp học sinh trong suốt mùa hè và vào mùa thu, College Board và Khan Academy sẽ tiếp tục cung cấp các tài nguyên miễn phí trực tuyến, bao gồm các bài kiểm tra thực tập đầy đủ và các công cụ học tập cá nhân hóa.


Hình Chụp Học Sinh Lớp 12

Theo truyền thống, các trường trung học cấp III thành lập các cơ hội cho học sinh ngồi riêng để chụp những bức chân dung học sinh lớp 12 do các nhà cung cấp cộng tác chụp. Theo hướng dẫn hiện tại của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, các trường trung học cấp III có thể bắt đầu cung cấp các cơ hội trực tiếp này vào giữa tháng 9. Điều này sẽ cung cấp thêm thời gian cho các trường học của chúng tôi cộng tác với các nhà cung cấp để đảm bảo việc thực hiện kiên định các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và các giao thức an toàn, và kế hoạch hiệu quả cho từng học sinh lớp 12.