Sáu Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 3 Tháng 11

Dưới đây là sáu điều cần biết cho Ngày thứ Năm 3 tháng 11. Nhận thông tin về các cuộc họp về ngân sách sắp tới, cách học sinh lớp 8 có thể đăng ký vào các chương trình trung học cấp III, cách cung cấp ý kiến về lịch trường học 2023-2024, buổi giới thiệu STEAM vào cuối tuần này, một số việc để con em làm vào ngày nghỉ học sắp tới, những lời nhắc nhở, và một bất ngờ đặc biệt từ hội từ thiện The Washington Commanders Charitable Foundation.

 1. October is National Principals Month!

  1. Cung cấp Ý kiến về Lịch Trường học 2023–2024

  Yêu cầu chia sẻ ý kiến cho lịch trường học năm sau. Bản khảo sát nhanh này tìm hiểu ý kiến của cộng đồng về lịch trường học được phát triển cho năm học 2023-2024. Nhân viên sẽ sử dụng ý kiến của quý vị để phát triển đề nghị cuối cùng mà sẽ được trình bày tại cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày thứ 6 tháng 12. Hãy lên tiếng để được lắng nghe và chia sẻ ý kiến trước Ngày thứ Hai 30 tháng 11.
  Truy cập bản khảo sát..

 2. first day

  2. Thời hạn nạp đơn cho các Chương trình Trung học Cấp III trong Vùng/Toàn Quận Kéo dài đến Ngày thứ Sáu 11 Tháng 11

  Học sinh lớp 8 quan tâm đến chương trình đặc biệt được cung cấp ở một số trường trung học cấp III phải nạp đơn trước Ngày thứ Sáu 11 tháng 11. Các chương trình này bắt đầu từ lớp 9, nhưng học sinh cần phải đăng ký ngay bây giờ. Học sinh có thể xem tất cả các lựa chọn trong StudentVUE. Các đơn phải được nạp qua ParentVUE trước thời hạn cuối. Liên lạc với thầy cố vấn của trường trung học cấp II nếu có câu hỏi.

 3. first day

  3. “Ngày Trẻ em Đi chơi” Cung cấp một Nơi để Đưa Học sinh Tiểu học Đến Khi Trường học Đóng cửa

  Nếu quý vị cần một việc gì đó để con làm khi trường đóng cửa vào Ngày thứ Hai 7 tháng 11, Sở Giải trí Quận Montgomery sẽ tổ chức một ngày vui chơi với các hoạt động có giám sát tại một số địa điểm giải trí. Để đăng ký, hãy xem activemontgomery.org. Các gia đình MCPS có thể đăng ký cho mã phiếu giảm giá MCPSkid2022 để nhận giấy miễn phí hoàn toàn.  Các sự kiện “Kids Day Out” trong tương lai được kế hoạch vào các Ngày 27 tháng 1, Ngày 31 tháng 3 và Ngày 21 tháng 4.

 4. 4. Buổi họp Điều hành Ngân sách Cộng đồng Bắt đầu

  MCPS sẽ tổ chức buổi họp đầu tiên trong số ba buổi họp về ngân sách cộng đồng vào Ngày 12 tháng 11. Đây là một cơ hội để tìm hiểu về cách Giám đốc Trường Học, Dr. Monifa McKnight dự định lập ngân sách được đề nghị cho Năm Tài chính 2024. Cuộc họp sẽ được tổ chức trực tiếp tại Mid-County Regional Services Center, 2425 Reedie Drive, 2nd Floor, Wheaton, MD 20902, 11 giờ sáng –12 giờ 30 trưa. Cuộc họp kế: Ngày thứ Hai 28 Tháng 11 (6 giờ 30 - 8 giờ tối) Ảo

 5. first day

  5. Học sinh Trình bày Công việc trong Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học

  Một buổi giới thiệu Lễ hội STEAM sẽ được tổ chức từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Ngày thứ Bảy 5 tháng 11 tại Trường Trung học Northwood. MCPS và các đối tác giáo dục sẽ giới thiệu các cơ hội cho STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) với các hoạt động và trình diễn thực hành. Hội chợ là miễn phí và dành cho tất cả các gia đình MCPS và học sinh. Địa điểm Northwood là 919 University Blvd., West in Silver Spring.

 6. 6. Những Lời Nhắc nhở cho Tuần này:

  • Trường học đóng cửa cho học sinh vào Ngày thứ Hai 7 Tháng 11 và Ngày thứ Ba 8 Tháng 11.
  • Đừng quên sửa đồng hồ lùi lại một giờ, Giờ Kéo dài Ánh sáng Ban ngày sẽ kết thúc vào Ngày Chủ nhật 6 tháng 11.
  • Đăng ký trực tuyến cho thể thao trung học cấp II Mùa đông 2022 cho môn bóng rổ cho nữ sinh và nam sinh hiện phát trực tiếp qua ParentVUE Portal. Xem MCPS Tech Shorts để thêm thông tin về đăng ký cho các học sinh.
 7. Vé xem Đá bóng Miễn phí! Tổ chức từ thiện Washington Commanders Charitable Foundation, qua sự cộng tác với MCPS Educational Foundation, Inc., đang rộng lượng cung cấp 1.000 vé miễn phí cho các học sinh MCPS và gia đình cho trận đấu banh của Washington Commanders với Minnesota Vikings vào Ngày Chủ nhật tuần này, Ngày 6 tháng 11, lúc 1 giờ chiều, tại FedEx Field. Người nào đến trước, thì được vé. Lấy vé tại đây.

 8. Nhắc nhở Tiếp tục

  • • Luôn Kết nối với MCPS trong Thời tiết Khắc nghiệt
   MCPS cung cấp nhiều cách để tìm hiểu về các trường học đóng cửa, mở cửa trễ và tan học sớm khi thời tiết khắc nghiệt. Tìm hiểu thêm về các quyết định về thời tiết và cách giữ liên lạc với MCPS tại đây: Stay Connected How To Receive Emergency Information

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools