Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 25 Tháng 8

Dưới đây là chín điều cần biết cho Ngày thứ Năm 25 tháng 8. Chúng bao gồm thông tin về Hội chợ Tựu trường MCPS 2022-2023, các đơn đăng ký Bữa ăn Miễn và Giảm giá, các công cụ hệ thống trường học quan trọng dành cho gia đình, và một yêu cầu cho những bức ảnh của ngày đi học đầu tiên.

 1. Chào mừng đến với Niên học 2022-2023!

MCPS Back to School FaitVào Ngày thứ Hai 29 Tháng 8, MCPS sẽ mở cửa trường để đón gần 160,000 học sinh. Đối với giáo viên, nhân viên và ban giám đốc, đây là một ngày mà chúng tôi đã mong đợi trong bao nhiêu tháng và chuẩn bị cho cả mùa hè. Giám đốc Trường học MCPS Monifa McKnight và Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery Brenda Wolff, chào đón các học sinh, gia đình và nhân viên trở lại khi khu học đường bắt đầu năm học.
Xem phim video.
Lịch Trường học 2022-2023 có tại đây.

 1. Hội chợ là Ngày thứ Bảy! Tham gia cùng Chúng tôi để Chào mừng Ngày Trở lại Trường họcMCPS Back to School Fait

Hãy tham gia cùng nhân viên MCPS và các đối tác cộng đồng trong buổi khai mạc rất được mong đợi cho năm học 2022-2023 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Ngày thứ Bảy 27 tháng 8 tại Trung tâm Westfield Wheaton. Xem trang mạng của Hội chợ Tựu trường để biết thêm và lấy hẹn tiêm chủng hoặc chủng ngừa.

 1. Đăng ký Trực tuyến Bây giờ cho các Bữa ăn Miễn và Giảm phí

Các gia đình của học sinh mà có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn hoặc giảm phí hiện có thể đăng ký để được hỗ trợ cho các bữa ăn ở trường. Việc đủ điều kiện dựa trên số người trong gia đình và tổng lợi tức. Học sinh ở Maryland đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá sẽ nhận được bữa ăn sáng và bữa ăn trưa miễn phí.
Đăng ký tại đây.
Học hỏi thêm về chương trình.

 1. Đăng ký cho ParentVUE để Giữ Liên lạc với Trường học

Cac gia đình mới đến với MCPS được khuyến khích đăng ký cho trương mục ParentVUE vào đầu năm học. ParentVUE là cổng thông tin phụ huynh trực tuyến mà là phương tiện liên lạc chính cho các trường học để chia sẻ thông tin về điểm học, việc đi học đều đặn, kế hoạch lớp học, truy cập vào myMCPS Classroom và hơn thế nữa.
ParentVUE cung cấp một cách để xem tất cả thông tin liên quan đến trường học và dữ liệu cho tất cả học sinh. Đăng ký điền kinh, các chương trình đặc biệt, giao tiếp với giáo viên và xác minh thông tin học sinh hàng năm.
ParentVUE cũng cho phép truy cập vào Canvas/MyMCPSClassroom, một nền tảng học tập kỹ thuật số. Phụ huynh và người giám hộ có thể xem thông tin và nguồn hướng dẫn, đồng thời nhận thông báo về bài tập và điểm học.

 1. Ghi danh cho Alert MCPS

Alert MCPS cung cấp quý vị thông tin khẩn cấp về trường học đóng cửa hoặc các trường hợp khẩn cấp qua tin nhắn văn bản hoặc email tới các thiết bị đăng ký của quý vị. Ghi danh tại đây.

 1. Gia đình Trung học Cấp III: Đăng ký cho Naviance

Naviance: Chương trình này giúp các học sinh đơn giản hóa quá trình kế hoạch cho đại học và nghề nghiệp. Naviance là nền tảng mà College and Career Office sử dụng để gửi email cho các gia đình trung học cấp III. Liên lạc với thầy cố vấn trường của con quý vị để biết thêm tin tức.

 1. Biết các Nguyên liệu Hệ thống Quan trọng Này
  1. GoFan: Nền tảng bán vé kỹ thuật số trực tuyến này cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng để mua vé cho các sự kiện của trường trung học cấp III, và cho phép người hâm mộ tham gia trò chơi một cách nhanh chóng và an toàn.Đối với các môn thể thao cần vé, vé không còn được bán tại cổng và phải được mua trực tuyến.
  2. SchoolCash Trên mạng: https://www.schoolcashonline.com MCPS đã chuyển sang hệ thống trả tiền trực tuyến này như là phương thức trả tiền ưa chuộng cho tất cả các khoản phí liên quan đến trường học. Các trường học và văn phòng hiện sẽ sử dụng SchoolCash Online để gây quỹ, các chuyến du hành, học phí khóa học và các hoạt động ngoại khóa. Hệ thống trả tiền mới này không liên quan đến tài khoản bữa ăn của trường.
  3. Xin nhớ dùng MySchoolBucks để đóng thêm tiền bữa ăn trong trường vào trương mục của con quý vị.  Điều này sẽ giúp cho con qúy vị không cần mang tiền đến trường mỗi ngày. Năm nay, các bữa ăn (bữa trưa và bữa sáng) sẽ không được miễn phí. Nếu học sinh muốn mua bữa ăn trưa trong trường, em sẽ cần có tài khoản MySchoolBucks. Các gia đình tin rằng họ đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí và giảm phí có thể đăng ký tại đây.

 

8. Các Hình chụp Nhanh Ngày Tựu trường sẽ Được Đăng Trên Trang mạng MCPS
MCPS mời phụ huynh gửi ảnh chụp ưa thích của ngày đi học đầu tiên vào Ngày thứ Hai 29 tháng 8, 2022. Nhiều tấm hình sẽ được chia sẻ trên trang mạng và truyền thông xã hội của học khu bắt đầu từ sáng thứ Hai. Bằng cách gửi một bức ảnh, phụ huynh đồng ý cho việc sử dụng bức ảnh đó để đăng trên trang mạng MCPS hoặc các kênh truyền thông xã hội. Nếu quý vị có câu hỏi, xin liên lạc với Department of Public Information and Web Services tại 240-740-2837 hay email cho chúng tôi tại pio@mcpsmd.org.

9. Đơn Đăng ký cho các Thành viên Nội các Cố vấn SMOB Bắt đầu
Arvin Kim, Thành viên thứ 45 của Hội đồng Giáo dục (SMOB), đang tập hợp một nội các gồm các học sinh để cố vấn về những vấn đề quan trọng đối với các học sinh. Các thành viên nội các sẽ giúp SMOB khám phá các mối quan tâm và ý tưởng của học sinh, xác định các mục tiêu chính sách tiềm năng và tham gia với cộng đồng MCPS. Học thêm tại đây và ghi danh.
Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools