students arriving at school

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là 10 điều quan trọng quý vị cần biết về buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 24 Tháng 8, 2021 và việc mở cửa trường lại. Ngày tựu trường cho các học sinh MCPS sẽ là Ngày thứ Hai 30 tháng 8, 2021.

Nhân viên, phụ huynh và học sinh được mời gửi những tấm hình ưng ý nhất chụp vào ngày tựu trường. Sau khi phụ huynh đã chụp được khoảng khắc của ngày khai trường, hãy chọn lựa tấm hình đẹp nhất và gởi qua email đến pio@mcpsmd.org. Với các trang truyền thông xã hội, phụ huynh và học sinh có thể đăng tải hình lên Twitter dùng từ mô tả hashtag #MCPS1stday. Những tấm hình sẽ được đăng trên một bộ suy tập trực tuyến.

 1. Sức khoẻ và an toàn là ưu tiên tối cao của chúng tôi. MCPS đang thực hiện giao thức an toàn và sức khỏe nhiều lớp để ngăn chặn việc lan truyền COVID-19 và bảo vệ các thành viên trong cộng đồng trường học. Các chiến lược bao gồm sử dụng khăn che mặt, tăng cường vệ sinh, cải thiện hệ thống thông gió và các quy trình thử nghiệm các học sinh Lớp Chuẩn bị Mẫu giáo–Lớp 6, truy tìm sự tiếp xúc và cách ly, nếu cần. Ngoài ra, tất cả nhân viên được yêu cầu nạp bằng chứng về việc tiêm chủng hoặc tham gia thử nghiệm COVID-19 hàng tuần.
 2. Các trường học sẽ tổ chức Đêm Tựu trường trực tuyến ở tất cả các cấp và Viếng thăm Trường trực tuyến/ngoài trời ở cấp tiểu học. Điều này là do sự gia tăng đáng kể các trường hợp COVID-19 trên toàn quận và tiểu bang. Buổi hướng dẫn học sinh sẽ diễn ra trực tiếp theo lịch trình.
 3. MCPS sẽ cung cấp thử nghiệm COVID-19 cho học sinh ở Chuẩn bị Mẫu giáo-Lớp 6. Các gia đình sẽ cần chọn tham gia thử nghiệm; một mẫu các học sinh sẽ được chọn ngẫu nhiên mỗi tuần. Thử nghiệm phòng ngừa này giúp nhận thấy sớm sự phát hiện của COVID-19. 
 4. Các trường học đang tăng tối đa chỗ trống bên trong và bên ngoài các tòa nhà của trường học cho bữa ăn trưa. Điều này sẽ giảm số lượng học sinh trong phòng ăn của trường.
 5. MCPS sẽ bắt đầu thẩm định việc học tập của học sinh vào tháng Chín. Dữ liệu từ những thẩm định này sẽ cho phép các trường phát triển kế hoạch để đáp ứng các nhu cầu của học sinh một cách tốt nhất.
 6. MCPS sẽ giảm thiểu sự gián đoạn trong việc học khi học sinh bị cô lập hoặc cách ly theo các nguyên tắc do Bộ Y tế Maryland thiết lập. Ở cấp tiểu học, mỗi học sinh bị cô lập hoặc cách ly sẽ được giáo viên giảng dạy ảo trực tiếp, theo lịch trình riêng biệt với các bạn trong lớp; nếu cả lớp học bị cách ly, giáo viên sẽ giảng dạy trực tuyến cho lớp đó. Ở cấp trung học, học sinh bị cô lập hoặc cách ly sẽ có cơ hội kết nối với giáo viên để đăng ký trực tiếp.
 7. Các Nhóm Phúc lợi Học sinh sẽ được duy trì trong năm học 2021-2022. Các nhóm này cung cấp hỗ trợ quan trọng cho học sinh để giảm bớt những cản trở về học tập, tiếp cận với gia đình, hỗ trợ nhu cầu sức khỏe tình thần của học sinh và/hoặc kết nối với những học sinh không tham gia vào chương trình giáo dục.
 8. MCPS sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Xã Hội của Quận để tổ chức các phòng chủng ngừa COVID-19 cho nhân viên và học sinh 12 tuổi trở lên.Một số phòng khám được tổ chức trong 10 ngày tới.  Không bắt buộc phải làm hẹn, nhưng để lấy hẹn, yêu cầu đăng ký sử dụng các liên kết dưới đây:
  • Ngày thứ Sáu 27 tháng 8 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Paint Branch High School, 14121 Old Columbia Pike, Burtonsville.Ghi danh tại đây.
  • Ngày thứ Tư 1 tháng 9 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại Shady Grove Bus Depot, 16651 Crabbs Branch Way ở Rockville.Ghi danh tại đây.
  • Ngày thứ Bảy 4 tháng 9, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Watkins Mill High School, 10301 Apple Ridge Road ở Gaithersburg.Ghi danh tại đây.
 9. Tất cả mọi người bước vào một cơ sở MCPS sẽ phải đeo khăn che mặt, bất kể tình trạng tiêm chủng. Khăn che mặt cũng là bắt buộc trên xe buýt của trường.  Nên đeo khăn che mặt, MCPS. Hãy Khôn ngoan. Hãy làm bổn phận của mình. Giữ An toàn.
 10. MCPS sẽ không đóng cửa các trường học và chuyển sang giảng dạy hoàn toàn trực tuyến cho tất cả học sinh trừ khi các viên chức chính quyền tiểu bang ra lệnh cho hệ thống trường học làm như vậy. Nếu chính quyền tiểu bang ra lệnh giảm sức chứa trong các tòa nhà trường học, MCPS đang phát triển một kế hoạch giảng dạy kết hợp mà học sinh sẽ được giảng dạy trực tiếp vào một số ngày và giảng dạy trực tuyến vào những ngày khác.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools