boy at desk

Community Update

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là bốn điều quý vị cần biết về cuộc họp Ngày 16 tháng 7 của Hội đồng Giáo dục và kế hoạch của MCPS cho mùa hè và năm học 2021-2022.

 1. Hướng dẫn về mặt nạ cho khai giảng của năm học 2021-2022 sẽ được chia sẻ với Hội đồng Giáo dục và cộng đồng MCPS vào Ngày 27 tháng Bảy. MCPS đang làm việc chặt chẽ với các nhân viên y tế địa phương và tiểu bang để xác định hướng dẫn về mặt nạ và các thực hành an toàn và sức khỏe khác hầu đáp ứng nhu cầu của học sinh và nhân viên và bảo đảm sự an toàn.
 2. Hội đồng đã nhận được một bản cập nhật về PROSPER 100—sự nhận thức của Dr Monifa McKnight trong 100 ngày đầu tiên như là giám đốc lâm thời. PROSPER 100 phù hợp với chiến lược ưu tiên của hệ thống và nhấn mạnh những cam kết mà MCPS phải thực hiện đối với học sinh, nhân viên và cộng đồng trong nỗ lực cung cấp cho học sinh kinh nghiệm giáo dục mà họ xứng đáng.
 3. Xem Trình bày PowerPoint

 4. MCPS sẽ tổ chức một loạt các sự kiện bật lên trong toàn quận vào mùa hè này. Nhân viên MCPS sẽ có mặt tại các sự kiện này để trả lời các câu hỏi về năm học 2021-2022 và nhiều hơn nữa.
 5. Lịch trình Sự kiện Hiện tại


  Ngày 23 Tháng 7

  Một Mùa hè Hòa bình/Trung tâm Cộng đồng Germantown Park Homes, 4 giờ chiều-8 giờ tối, 18400 Cinnamon Drive, Germantown, MD 20874

  Ngày 30 Tháng 7

  Một Mùa hè Hòa bình/Bãi đậu xe ở Lakeforest Mall, 4 giờ chiều-8 giờ tối, 701 Russell Avenue, Gaithersburg, MD 20877

  Ngày 13 Tháng 8

  Một Mùa hè Hòa bình/Công viên Tiểu bang East County White Oak, 4 giờ chiều-8 giờ tối, 1700 April Lane, Silver Spring, MD 20904

  Ngày 21 Tháng 8

  MCPS Mobile Pop-Up Trở Lại Trường,
  Giờ/Địa điểm TBD

 6. Vẫn còn đủ thời gian để hỗ trợ chiến dịch TẶNG CẶP ĐI HỌC MCPS hàng năm lần thứ 10. Một số tiền tặng $10 sẽ cung cấp cho một học sinh cần được giúp đỡ một cặp sách chứa đầy đồ dùng học tập. Sự đóng góp sẽ giúp cung cấp cho các học sinh những vật liệu cần thiết để tham gia một cách thành công vào các bài học. Xem trang mạng này để biết thêm chi tiết và để đóng góp.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools