boy on scooter wearing mask

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Đây là năm điều quan trọng quý vị cần biết về buổi họp của Hội Đồng Giáo Dục vào Ngày 11 Tháng 5 về kế hoạch mở cửa trường lại của MCPS và những gì sẽ đến:

 1. MCPS sẽ cung cấp một lịch trình trực tiếp, trọn vẹn năm ngày trong tuần cho các học sinh vào mùa thu. Chúng tôi quyết tâm mở cửa toàn trường vào mùa thu. Điều này đã được chia sẻ với cộng đồng trong một tin cập nhật gần đây. Các học sinh sẽ phải đến trường trực tiếp, năm ngày một tuần (trừ khi các em được chấp nhận vào Học viện Trực tuyến). Ngoài ra, vào Ngày 27 tháng 4, Hội đồng Giáo dục Tiểu Bang Maryland đã thông qua một nghị quyết nêu rằng các trường học phải trực tiếp mở cửa trong 180 ngày giảng dạy bắt buộc cho năm học 2021-2022.
 2. Vắc xin cứu sống. Hãy bảo vệ chính mình và những người thân yêu bằng cách chủng ngừa COVID-19 và đăng ký cho con (từ 12 tuổi trở lên) để được chủng ngừa. Tất cả những người Maryland từ 16 tuổi trở lên có thể lấy hẹn chủng ngừa vắc xin COVID-19 tại một trong các điểm tiêm chủng hàng loạt của Marylandhay tại bất kỳ phòng khám bệnh chủng ngừa nào trong quận. Dự kiến được chấp thuận cho vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi, quý vị có thể đăng ký con cho một cuộc hẹn ngay bây giờ. Sau khi có sự chấp thuận cuối cùng, Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội Quận Montgomery sẽ gửi email cho quý vị để lấy hẹn. Quận dự kiến sẽ bắt đầu tiêm chủng cho nhóm tuổi này tại các phòng khám bệnh trong vài ngày tới.
 3. MCPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh MCPS và cư dân tại quận (18 tuổi trở xuống) trong suốt mùa hè. Học sinh tham gia lớp học hè trực tiếp sẽ nhận được bữa sáng, bữa ăn trưa và đồ ăn nhẹ tại nơi. Học sinh tham gia vào trường hè trực tuyến và các trẻ em khác trong quận sẽ có thể nhận Hộp Bữa ăn cho 7 Ngày. Các địa điểm nhận các hộp thức ăn sẽ được đặt khắp quận. Các đối tác cộng đồng, bao gồm các tổ chức tôn giáo, các sở giải trí địa phương và các tổ chức cộng đồng khác, cũng sẽ nhận các bữa ăn để cung cấp cho các trẻ em và thanh thiếu niên của quận.
 4. Quận Montgomery đã bước vào giai đoạn mở cửa trở lại đầu tiên dựa trên tỷ lệ phần trăm dân số của quận đã được chủng ngừa COVID-19. Vào Ngày 27 tháng 4, Montgomery County Council Board of Health Regulation đã thêm các giai đoạn mở cửa trở lại dựa trên tỷ lệ phần trăm dân số nhận được ít nhất một liều vắc-xin COVID-19. 

  Giai đoạn 1: Ít nhất 50 phần trăm dân số được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, giới hạn tụ tập trong nhà tăng lên 50 người và giới hạn tụ tập ngoài trời tăng lên 100 người.

  Giai đoạn 2: Ít nhất 60 phần trăm dân số được tiêm ít nhất một liều vắc-xin COVID-19, giới hạn tụ tập trong nhà sẽ tăng lên 250 người và không có giới hạn tụ tập ngoài trời.

 5. Đăng ký các chương trình mùa hè kết thúc vào ngày 4 tháng 6. Các chương trình mùa hè là một phần quan trọng trong nỗ lực của học khu để giải quyết tình trạng mất thời gian học tập và cung cấp sự truy cập vào các chương trình vui nhộn và hấp dẫn. Các chương trình dành cho các học sinh tiểu học và trung học cấp II sẽ tập trung vào toán và đọc viết, đặc biệt, trau dồi và chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo. Ở cấp trung học cấp III, sẽ có nhiều cơ hội để thu nhận tín chỉ trong tất cả các môn học cần thiết để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lặp lại và tín chỉ gốc, cũng như các lựa chọn không tín chỉ ở các trường địa phương. Chương trình sẽ:

  • Được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh, với sự chuyên chở
  • Được cung cấp tại tất cả các trường/nhóm trường địa phương
  • Có các lựa chọn hoàn toàn trực tuyến và trực tiếp

  Tùy thuộc vào chương trình, ghi danh sẽ thực hiện qua ParentVUE hay qua trường học địa phương. Các chương trình trung học cấp III sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 28 tháng 6 và các chương trình tiểu học và trung học cấp II sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Ba 6 tháng 7. Thêm thông tin có tại đây. Nếu quý vị cần trợ giúp để kích hoạt trương mục ParentVUE, hãy liên lạc với Community Support Hotline tại 240-740-7020 hay email communitytechsupport@mcpsmd.org.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools