elementary school student on computer at home

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị những tin cập nhật quan trọng về cố gắng phục hồi của chúng tôi, kế hoạch cho mùa thu và các hướng dẫn liên quan đến cách ly và cô lập cho học sinh và nhân viên. Dưới đây là sáu điều quý vị nên biết khi chúng ta sắp đến cuối tuần và những tuần cuối cùng của năm học 2020-2021:

 1. Ngày thứ Tư sẽ vẫn là ngày học tập trực tuyến cho tất cả học sinh. Hội đồng Giáo dục đã yêu cầu MCPS xét việc sử dụng các ngày Thứ Tư, hiện đang là ngày học tập trực tuyến cho tất cả học sinh, thành những ngày học trực tiếp cho học sinh. Sau khi xem xét và cân nhắc cẩn thận, tổng giám đốc đã xác định là các ngày thứ Tư sẽ tiếp tục là trực tuyến do tác động đáng kể đối với thay đổi được đề nghị sẽ ảnh hưởng đến:

  • can thiệp giáo khoa và hỗ trợ cho các học sinh
  • các cuộc họp và hỗ trợ chương trình giáo dục đặc biệt
  • kiểm tra cá nhân và bài thi tiêu chuẩn
  • thời gian để nhân viên lập kế hoạch

  Ngoài ra, trong khi MCPS sẽ tiếp tục sử dụng luân phiên A/B cho phần còn lại của năm học, một số trường có thể cần phải điều chỉnh kế hoạch và lịch trình của họ để phục vụ những học sinh có nhu cầu đặc biệt. Hiệu trưởng có sự uyển chuyển để thực hiện những điều chỉnh này, mà có thể bao gồm việc đem các học sinh mà đang ở luân phiên A/B hàng tuần đến các cuộc hẹn cá nhân, can thiệp, dạy kèm và nhiều hơn nữa.

 2. MCPS đang cập nhật các hướng dẫn về cách ly và cô lập cho học sinh và nhân viên. Phù hợp với hướng dẫn cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch (CDC) và từ các viên chức tiểu bang và địa phương, MCPS đã cập nhật các hướng dẫn liên quan đến cách ly và cô lập, hiệu lực ngay lập tức. Trước đây, MCPS yêu cầu những cá nhân có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19 nên phải cô lập trong 14 ngày. Thời gian cô lập bắt buộc hiện là 10 ngày. Ngoài ra, thời gian cách ly bắt buộc cũng được giảm xuống còn 10 ngày (trong một số trường hợp nhất định). Thêm thông tin có tại đây: https://www.montgomeryschoolsmd.org/reopening/#Isolation.
 3. MCPS sẽ cung cấp một lịch trình trực tiếp trọn vẹn năm ngày trong tuần cho các học sinh vào mùa thu. Vào Ngày 27 tháng 4, Hội đồng Giáo dục Tiểu Bang Maryland đã thông qua một nghị quyết nêu rằng các trường học phải trực tiếp mở cửa trong 180 ngày giảng dạy bắt buộc cho năm học 2021-2022. Như chúng tôi đã chia sẻ trong các tin cập nhật gần đây, nhân viên đang thực hiện công việc quan trọng để mở cửa lại thành công vào mùa thu. Trong những tháng tới, MCPS sẽ hoàn tất kế hoạch thật chi tiết về mở cửa lại vào mùa thu và trình bày với Hội đồng Giáo dục và cộng đồng MCPS. Kế hoạch này cũng sẽ bao gồm thêm thông tin về Học viện Trực tuyến MCPS, một chương trình học tập hoàn toàn trực tuyến dành cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Học tập trực tuyến đã thực hành tốt cho một số học sinh và gia đình. Học viện Trực tuyến sẽ là một chương trình được quản lý tập trung và sẽ hợp tác với các trường học khu vực nhà của học sinh để cung cấp sự hỗ trợ về mặt học tập và xã hội-tình cảm mà học sinh cần để phát triển mạnh trong giảng dạy trực tuyến. Bảo đảm để hoàn tất bản thăm dò sở thích trước Ngày 1 tháng 5. Câu trả lời của quý vị sẽ giúp MCPS kế hoạch cho học tập trực tuyến. Đây không phải là cam kết để tham dự Học viện Trực tuyến và không bảo đảm việc nhận học; đây để tìm hiểu sở thích của gia đình. Thông tin chi tiết về cách ghi danh cho Học viện Trực tuyến sẽ sớm được thông báo. Sẽ có những tiêu chuẩn cụ thể cho việc nhận học.
 4. Các lệnh đeo khăn che mặt vẫn được duy trì ở Quận Montgomery. Trong khi Thống đốc Larry Hogan thông báo vào Ngày 28 tháng 4 là mặt nạ và khăn che mặt không còn là bắt buộc ở ngoài trời, Ủy Viên Hành Pháp Quận Marc Elrich đã thông báo là quận sẽ không tuân theo lệnh được sửa đổi của tiểu bang ngay bây giờ. Vào lúc này, khăn che mặt vẫn là bắt buộc trong tất cả các tòa nhà và cơ sở MCPS cũng như ngoài trời khi ở trong khuôn viên MCPS. Thêm thông tin về các hướng dẫn về khăn che mặt của quận có thể tìm thấy tại đây: https://montgomerycountymd.gov/covid19/face-coverings.html
 5. Ghi danh chương trình học hè bắt đầu Ngày 3 tháng 5. Các chương trình mùa hè là một phần quan trọng trong nỗ lực của học khu để giải quyết tình trạng mất thời gian học tập và cung cấp sự truy cập vào các chương trình vui nhộn hấp dẫn. Các chương trình dành cho học sinh tiểu học và trung học cấp II sẽ tập trung vào toán và đọc viết, đặc biệt và trau dồi, và chuẩn bị cho cấp lớp tiếp theo. Ở cấp trung học cấp III, sẽ có nhiều cơ hội để thu nhận tín chỉ trong tất cả các môn học cần thiết để tốt nghiệp, cho cả tín chỉ lặp lại và tín chỉ gốc, cũng như các lựa chọn không tín chỉ ở các trường địa phương. Chương trình sẽ:

  • Được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh, với sự chuyên chở
  • Được cung cấp tại tất cả các trường/nhóm trường địa phương
  • Có các lựa chọn hoàn toàn trực tuyến và trực tiếp

  Tùy thuộc vào chương trình, ghi danh sẽ thực hiện qua ParentVUE hay qua trường học địa phương. Các chương trình trung học cấp III sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Hai 28 tháng 6 và các chương trình tiểu học và trung học cấp II sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Ba 6 tháng 7. Thêm thông tin có tại đây. Nếu quý vị cần trợ giúp để kích hoạt tài khoản ParentVUE, hãy liên hệ với Community Support Hotline tại 240-740-7020 hay email communitytechsupport@mcpsmd.org.

 6. Quận đã chấp thuận MCPS cho các buổi lễ tốt nghiệp ngoài trời và các ngày Đoàn kết Học sinh Lớp 12. Các học sinh tốt nghiệp sẽ được phép có hai người khách tham dự cùng với em tại các buổi lễ. Ngoài ra, các trường trung học cấp III đã dọn dẹp để hoàn tất việc kế hoạch cho các sự kiện Ngày Đoàn kết Học sinh Lớp 12 mà sẽ diễn ra ngoài trời tại các sân vận động và khuôn viên trường trung học cấp III. Các sự kiện sẽ giới thiệu những phương cách sáng tạo để học sinh tương tác với các bạn, đồng thời duy trì các quy thức an toàn và giữ khoảng cách xa phù hợp.


Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools