Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 31, 2020


mcps logo

English |  español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Tôi mong là quý vị và gia đình được an toàn và tốt lành. Cuối năm học 2019-2020 sắp đến rất nhanh và chúng tôi mong được mừng các thành tựu của các học sinh, bao gồm Lớp 2020, trong Lễ Mừng Ra Trường Toàn Thể vào ngày Chủ nhật 7 tháng 6, với Jose Andres, người đầu bếp, nhân đạo và người sáng lập World Central Kitchen là diễn giả cho buổi lễ. Sự kiện này, được sản xuất với sự hợp tác của NBC4, sẽ vinh danh hơn 10,500 học sinh ra trường. Chương trình sẽ được chiếu vào lúc 6 giờ chiều trên Cozi TV (phát thanh trên đài 4.2, Verizon Fios đài 460, và Xfinity đài 208) và trên MCPS TV (Comcast đài 34, Verizon đài 36 và RCN đài 89). Nó cũng sẽ được phát trực tiếp trên trang mạng MCPS. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ xem một buổi lễ ra trường hào hứng cho các học sinh của chúng tôi. Ngoài ra, tất cả các trường trung học cấp III sẽ tổ chức một buổi lễ ra trường riêng biệt cho cộng đồng trường học của họ vào Ngày 8-12 tháng 6.

Dưới đây là một số tin cập nhật quan trọng, bao gồm thông tin về kế hoạch phục hồi của học khu, trường hè và Phân tích Ranh giới Toàn Quận.

Chúng tôi tán thưởng sự hợp tác và hỗ trợ liên tục của quý vị.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcKế Hoạch Phục Hồi

MCPS tiếp tục xây dựng kế hoạch phục hồi, cung cấp cho các trường học và văn phòng trung ương với một cấu trúc các hành động phối hợp để thu hút học sinh, nhân viên và gia đình trong các cộng đồng học tập trong năm học 2020-2021—dù tại trường học hay qua một chương trình học tập liên tục tăng cường. Kế hoạch phục hồi của chúng tôi sẽ được tiểu bang thông báo Maryland Strong: Road Map to Recovery, cùng với hướng dẫn được thiết lập từ Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các quan chức y tế địa phương. Kế hoạch phục hồi MCPS sẽ bao gồm các chiến lược để tăng cường sự tham gia với học sinh và cộng đồng trường học; thúc đẩy học tập xuất sắc; hỗ trợ khác biệt cho các học sinh và nhân viên; cung cấp cơ hội học tập chuyên nghiệp hiệu quả và phù hợp cho tất cả nhân viên; và tạo cơ hội truyền thông và phản hồi kịp thời để hỗ trợ cải tiến liên tục.

Chúng tôi cam kết thực hiện một cách tiếp cận đa dạng để đảm bảo phụ huynh, nhân viên, học sinh và các nhóm liên quan quan trọng khác bao gồm trong việc thành lập kế hoạch phục hồi. Thêm thông tin sẽ được chia sẽ trong những tuần lễ sắp đến. Quý vị có thể xem các cuộc thảo luận của buổi họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 28 tháng 5 tại đây.

Trường Hè

Như chúng tôi đã chia sẻ trong thơ cộng đồng cập nhật Ngày 23 tháng 5, MCPS tiếp tục với các kế hoạch cung cấp các cơ hội học tập và phong phú vào mùa hè cho học sinh tiểu học và trung học qua các chương trình vùng, tại trường và toàn quận khác. Các chương trình này, một số sẽ là miễn phí, sẽ cung cấp giảng dạy về toán và đọc viết, cũng như cơ hội trau dồi thú vị cho học sinh theo đuổi các lĩnh vực ưa chuộng, và hỗ trợ cảm xúc xã hội. Như trong những năm qua, MCPS cũng sẽ cung cấp các lớp học trên mạng cho tín chỉ trung học cấp III, và đăng ký sẽ sắp bắt đầu.

Với những điều kiện thách thức mà các gia đình sẽ phải đối phó trong mùa hè này, chúng tôi muốn nghe ý kiến của phụ huynh về ý thích của họ cho các chương trình mùa hè. Quý vị sẽ tham gia nếu tất cả các chương trình đều là trực tuyến không? Quý vị muốn một chương trình dài bao lâu hoặc bao nhiêu giờ mỗi ngày? Yêu cầu hoàn thành một khảo sát ngắn ở đây.

Các chương trình sẽ bắt đầu vào Ngày 13 tháng 6. Chi tiết về các chương trình có sẵn, ngày đăng ký và ngày bắt đầu cụ thể của chương trình sẽ được chia sẻ với các gia đình trong tuần lễ Ngày 8 tháng 6 và được đăng trên trang mạng Chương Trình Mùa Hè MCPS.


Chương Trình Năm Học Kéo Dài Dành cho Học Sinh Giáo Dục Đặc Biệt

Do sự không chắc chắn xung quanh các cơ hội giảng dạy trực tiếp, kế hoạch hiện tại cho Chương Trình Năm Học Kéo Dài của Giáo Dục Đặc Biệt (ESY) sẽ cung cấp chương trình trực tuyến. Các gia đình có học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ có một cuộc họp với người phối hợp trường hợp con của họ để xác định xem con của họ có đủ điều kiện cho ESY hay không. ESY dành cho những học sinh khuyết tật không có khả năng phục hồi các kỹ năng đã mất trong thời gian nghỉ học kéo dài trong năm học. Để đảm bảo những học sinh này duy trì sự phát triển kỹ năng mà các em đạt được trong năm học, các dịch vụ được cung cấp để đề cập các lĩnh vực cụ thể của Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) trong thời gian kéo dài mà trường sẽ không có lớp học, chẳng hạn như các tháng hè.
Tất cả các cuộc họp quyết định ESY sẽ được hoàn thành trước Ngày 8 tháng 6. Lịch trình cho chương trình ESY là như sau:

  • Ngày thứ Sáu 10 tháng 7, 2020: Ngày chuẩn bị dịch vụ ESY dành cho giáo viên
  • Ngày thứ Hai 13 tháng 7-Ngày thứ Sáu 7 tháng 8, 2020: Những ngày giảng dạy cho chương trình bốn tuần
  • Ngày thứ Hai 13 tháng 7-Ngày thứ Sáu 14 tháng 8, 2020: Những ngày giảng dạy cho chương trình năm tuần

Lễ Tốt Nghiệp Trực Tuyến cho các Trường Trung Học Cấp III Riêng Biệt

Tất cả các trường trung học MCPS sẽ tổ chức các buổi lễ trực tuyến cho các học sinh và gia đình từ Ngày 8 tháng 6 đến Ngày 12 tháng 6. Một liên kết để xem các buổi lễ này sẽ được đăng trên trang mạng lễ ra trường MCPS và trên trang chính của mỗi trường học. Các buổi lễ cũng sẽ được phát lại trên MCPS TV (Comcast đài 33, RCN đài 88, và Verizon đài 35). 


Phân Tích Ranh Giới Toàn Quận

Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu vào Ngày 28 tháng 5 để trì hoãn việc trình bày và công bố báo cáo cuối cùng của Phân tích Ranh giới Toàn quận, với ngày phát hành mục tiêu dự kiến là Ngày 1 tháng 12, 2020. Sự chậm trễ này là cần thiết do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đang xảy ra mà đã tiêu hủy những nỗ lực của toàn bộ hệ thống trường học và cộng đồng. Nhân viên MCPS và nhóm tư vấn bên ngoài, WXY, sẽ tham gia lại vào công việc Phân tích Ranh giới Toàn quận vào mùa thu, khi điều kiện y tế công cộng phát triển và môi trường để mở lại trường học được thu xếp hơn.

Vào Ngày 20 tháng 3, 2020, MCPS đã phát hành một Báo Cáo Tạm thời về Phân tích Ranh giới Toàn Quận. Báo cáo này tập hợp nghiên cứu và phân tích sâu xa các yếu tố để xem xét trong phân tích ranh giới, cũng như đạt được và kết hợp các ý kiến của cộng đồng thu thập được trong những tháng đầu tiên của dự án. Báo cáo Tạm thời vẫn còn trên trang mạng của Trường Công lập Quận Montgomery.


Đơn Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh Phải Nạp vào Ngày 5 Tháng 6

Tất cả các đơn Dịch Vụ Học Vấn Học Sinh (SSL) cho dịch vụ đã hoàn thành trong mùa hè 2019, học kỳ đầu tiên và học kỳ thứ hai phải nạp vào Ngày 5 tháng 6, 2020, để được ghi vào sổ học bạ. Các mẫu đơn nên được gửi qua email cho điều phối viên SSL của trường học trước Ngày 5 tháng 6. Tài liệu SSL cho dịch vụ tiếp tục đến suốt mùa hè 2020 sẽ được chấp nhận vào Tháng 9, 2020. Học sinh nên gửi email mẫu đơn SSL đã hoàn thành trực tiếp đến điều phối viên SSL của trường:


Đăng ký cho Lớp Mẫu Giáo

Đăng ký cho lớp mẫu giáo hiện bắt đầu cho các trẻ em mà sẽ được 5 tuổi vào Ngày 1 tháng 9, 2020. Chương trình lớp mẫu giáo của MCPS được công nhận là một trong những chương trình tốt nhất trong quốc gia, với số học sinh đã tiến triển xuất sắc về đọc và toán của trường học quận. Chúng tôi tin rằng những học sinh trẻ tuổi nhất của chúng ta phải có một kinh nghiệm học vấn dồi dào và trọn vẹn sớm hầu chuẩn bị các em trở nên những công dân thành công và hữu ích của thế kỷ 21. MCPS đã thực hiện một quy trình đăng ký/ghi danh trực tuyến mới để hỗ trợ các gia đình muốn ghi danh đi học cho các con họ. Gia đình có thể hoàn thành quá trình theo ba cách:Kindergarten

  1. Trên mạng, bắt đầu với bản Khảo Sát Đăng Ký
  2. Hay qua điện thoại bằng cách gọi 240-740-5999
  3. Bằng các mẫu đơn. Hoàn tất bản
    Khảo Sát Đăng Ký hay gọi 240-740-5999 để yêu cầu các mẫu đơn được gửi đến nhà quý vị.

Nếu quý vị không chắc chắn về kế hoạch của quý vị cho mùa thu, nhưng có thể sẽ gửi con đến trường khi trường mở cửa, yêu cầu đăng ký cho con ngay bây giờ. Các gia đình đã nhận được các tài liệu đăng ký được yêu cầu hoàn thành và nạp các mẫu đơn càng sớm càng tốt.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Mẫu giáo MCPS
Đăng Ký cho Con Quý Vị Bây Giơ


Sự Kiện Pride Town Hall Tổ Chức Ngày 27 Tháng 5

MCPS đã tổ chức sự kiện Pride Town Hall trực tuyến vào Ngày 27 tháng 5. Mục đích của sự kiện là kết nối lại với giới trẻ, gia đình và cộng đồng MCPS LGBTQ + trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Trong tòa thị chính, các cộng tác và tổ chức cộng đồng đã chia sẻ các nguồn lực dành cho học sinh và gia đình và thảo luận về những thách thức mà thanh niên LGBTQ+ tuổi trẻ đang phải đối phó trong thời gian đóng cửa trường kéo dài. Nhân viên MCPS và đại diện từ Casa Ruby, Family Justice Center, GLSEN, Montgomery County Council of Parent Teacher Associations (MCCPTA), MoCo Pride Center, MoCo Pride Student Organization, PFLAG và SMYAL đã có mặt để trả lời các câu hỏi của người tham gia. Quý vị có thể xem Town Hall tại đây.


Điều Tra Dân Số 2020: Tiếng Nói của Quý Vị rất Đáng Kể!

Mỗi gia đình tại Quận Montgomery có chọn lựa để trả lời Điều tra Dân số 2020 trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư. Các gia đình chưa nhận được thơ mời của họ (hoặc không thể tìm thấy) vẫn có thể trả lời trực tuyến ngay bây giờ ngay cả khi không có thơ mời hoặc Điều tra Dân số ID—bằng cách cung cấp địa chỉ của họ. Để trả lời trực tuyến, yêu cầu xem www.2020Census.gov hay dùng 844-330-2020 để trả lời bằng điện thoại


Bầu Cử Sơ Bộ 2020

Cuộc bầu cử sơ bộ dự định tổ chức vào Ngày 28 tháng 4, 2020, đã chuyển sang Ngày 2 tháng 6, 2020. Tất cả các cử tri đã đăng ký và đủ điều kiện đã được gửi một lá phiếu cho cuộc bầu cử này. Các lá phiếu đã hoàn thành phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày thứ Ba 2 tháng 6, 2020. Các cử tri mà muốn bỏ phiếu bầu của họ tại nơi có thể làm tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định(lugares designados para dejarlos) từ Ngày thứ Năm 21 tháng 5, 2020 đến cuối Ngày thứ Ba 2 tháng 6, 2020. Nếu quý vị không thể bỏ phiếu qua thư, quý vị có thể đến bỏ phiếu tận nơi vào ngày bầu cử, Ngày 2 tháng 6, 2020, tại một trung tâm bỏ phiếu trong khu vực thẩm quyền nơi quý vị sống. Thêm thông tin có tại đây.


Important Online Resources: