Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 8 Tháng 9

Sau đây là tám điều cần biết cho Ngày thứ Năm 8 tháng 9. Chúng bao gồm thông tin về COVID-19, thông tin về tuyến xe buýt, khả năng cung cấp các bữa ăn miễn phí ở trường, yêu cầu cập nhật thông tin liên lạc, chương trình giảng dạy sức khỏe do tiểu bang bắt buộc, Học viện Phụ huynh TIẾP DIỄN và tin vui về một học sinh tốt nghiệp MCPS.

 1. Hiểu Nguyên tắc Cách ly COVID-19 Dương tính
  Điều quan trọng vẫn là nhân viên và gia đình tiếp tục báo cáo các trường hợp dương tính với COVID-19 qua đơn trên mạng. Một máy tính cô lập cập nhật được liên kết để giúp quý vị hiểu khi nào thì có thể trở lại với việc làm hoặc trường học.
 1. Tìm hiểu về Chủng ngừa Tăng cường COVID-19 được Cập nhật
  Thứ Năm tuần trước, CDC đã xác nhận vắc xin tăng cường COVID-19 được cập nhật. Các loại vắc-xin là "lưỡng trị" có nghĩa là chúng bao gồm khả năng bảo vệ chống lại cả vi-rút SARS-CoV-2 ban đầu mà gây COVID-19 và các vi khuẩn hiện đang lưu hành của biến thể Omicron (BA-4 và BA-5). Bất kỳ ai trên 12 tuổi được chủng ngừa COVID-19 đều có thể được tiêm mũi tăng cường. Thuốc chủng ngừa Pfizer được phép sử dụng cho lứa tuổi từ 12 tuổi trở lên. Thuốc chủng ngừa Moderna được phép sử dụng cho lứa tuổi từ 18 tuổi trở lên. Cả hai loại vắc xin tăng cường phải được tiêm sau một loạt vắc xin ban đầu, và có thể được tiêm 8 tuần sau liều vắc xin cuối hoặc liều tăng cường.
  Nơi quý vị có thể tìm thấy những loại vắc xin này:
  Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery hiện đang cung cấp vắc xin tăng cường COVID-19 lưỡng trị đã được cập nhật. Đây hiện là loại thuốc tăng cường duy nhất dành cho lứa tuổi từ 12 trở lên tại các phòng khám do quận tài trợ (bao gồm cả các phòng khám ở trường học). Hiện đang đề nghị cần lấy hẹn. Thiết bị định vị vắc-xin của Maryland cung cấp thông tin về các hiệu thuốc và các địa điểm khác cung cấp các cuộc hẹn tiêm thuốc tăng cường và Câu hỏi Thường Đề cập hữu ích về thuốc tăng cường mới.
 1. Tiết mục Báo cáo Trên Mạng Mới về Tuyến Xe buýt Chậm trễ
  Việc xe buýt chậm trễ có thể xảy ra vào đầu năm học do sự lưu thông tăng cường, sự điều chỉnh về số lượng học sinh đi xe buýt hoặc vì một tuyến đường cần chạy hai hoặc nhiều lần để hoàn tất. Các gia đình có thể kiểm tra xem tuyến xe buýt của con mình có chạy đúng giờ hay bị trễ bằng cách xử dụng một công cụ trực tuyến mới. Sự chậm trễ được đăng trên trang mạng này.
  Các cuộc gọi Connect-Ed cũng sẽ được thực hiện vào mỗi buổi tối để thông báo cho các gia đình về việc liệu tuyến đường của con họ có được bao gồm vào ngày hôm sau hay không.
 1. Tìm hiểu Xem Nếu Con em Có Nhận Bữa ăn ở Trường Miễn phí hay Không
  Các gia đình của học sinh mà có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn hoặc giảm phí hiện có thể đăng ký để được hỗ trợ cho các bữa ăn ở trường. Việc đủ điều kiện dựa trên số người trong gia đình và tổng lợi tức. Học sinh ở Maryland đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá sẽ nhận được bữa ăn sáng và bữa ăn trưa miễn phí.
  Chú thích Quan trọng: Theo chính sách của hệ thống trường học, không em trẻ nào bị từ chối một bữa ăn trong trường MCPS và không có khả năng thanh toán nào mà sẽ không đưa đến một bữa ăn thay thế.
  Đăng ký tại đây.
  Học hỏi thêm về chương trình.
 1. Cập nhật Thông tin Liên lạc của Quý vị trong ParentVUE để Quý vị có thể Nhận Thông tin từ MCPS và Trường học của Con
  Tất cả các gia đình MCPS được khuyến khích đăng ký cho trương mục ParentVUE và bảo đảm là thông tin liên lạc của quý vị được cập nhật. ParentVUE, một cổng thông tin dành cho phụ huynh trực tuyến, là phương cách chính để các trường chia sẻ thông tin về điểm số, đi học đều đặn, xếp đặt lớp học, truy cập vào Lớp học myMCPS và hơn thế nữa. ParentVUE cũng cho phép truy cập vào Canvas/MyMCPSClassroom, một nền tảng học tập kỹ thuật số. Phụ huynh và người giám hộ có thể xem thông tin và nguồn hướng dẫn, đồng thời nhận thông báo về bài tập và điểm học.
 1. Cập nhật Chương trình Giảng dạy Sức khỏe Bắt buộc của Tiểu bang Maryland
  Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland hiện nay đòi hỏi các học sinh từ lớp ra trường 2025 trở lên phải hoàn tất điều kiện tốt nghiệp giáo dục sức khỏe 1.0 tín chỉ. Nội dung giáo dục sức khỏe bao gồm dữ liệu và nguyên liệu cho các nhóm dân cư khác nhau, bao gồm các thành viên cộng đồng LGBTQ+.  Các gia đình có thể chọn không tham gia cuộc sống gia đình và đơn vị tình dục con người, theo luật tiểu bang. Biết thêm tại đây: Khung Chương trình Giáo dục Sức khỏe MSDE
 1. Học viện Phụ huynh TIẾP DIỄN Mùa Thu Trình bày Thông tin Quan trọng cho Gia đình
  Gia đình và học sinh có thể tham gia trong suốt năm học với Học Viện Phụ huynh TIẾP DIỄN, một loạt các hội thảo trên mạng cho gia đình để xem tại nhà. Danh sách các hội thảo trực tuyến có trên trang mạng Học Viện Phụ Huynh. Ghi danh có tại đây.
 1. TIN VUI: Học sinh tốt nghiệp Trường Trung học Walter Johnson 2022 Nhận được Học bổng Toàn phần cho Đại học SpelmanMarie Andre (Joyce) Onana Mfege đang theo học tại Đại học Spelman vào mùa thu này và đã được công nhận là Học giả Dovey Johnson Roundtree. Là người nhận học bổng, Joyce là một trong số hai mươi người sẽ nhận được Học bổng Dovey Johnson Roundtree bao gồm học phí, lệ phí, tiền phòng, và ăn ở trong bốn năm tới.
  Xin chúc mừng Joyce!
Các Trường Công Lập Quận Montgomery

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools