Sáu Điều Cần Biết— Ngày 13 tháng 1, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Đây là sáu điều cần biết vào Ngày thứ Năm 13 tháng 1, 2022. Dưới đây là một bản tóm tắt từ Buổi Trò chuyện Cộng đồng MCPS vào Ngày 12 tháng 1, các nguyên nhân chính để xem xét cho bất kỳ trường học cá nhân nào cần chuyển sang học tập ảo tạm thời, thông tin về mặt nạ của học sinh, dụng cụ thủ nghiệm COVID-19 nhanh mang về nhà, và nhiều hơn nữa.

 1. Cuộc Trò Chuyện Cộng Đồng MCPS Đề Cập các Câu Hỏi Chủ Yếu của Cộng Đồng

Ban lãnh đạo học khu và các nhà lãnh đạo quận đã tham gia vào một cuộc trò chuyện cộng đồng ảo trực tiếp vào Ngày 12 tháng 1. Quý vị có thể xem tại đây. Các viên chức được bầu và nhóm lãnh đạo trường học đã trả lời các câu hỏi về các giao thức an toàn và sức khỏe trường học, thử nghiệm coronavirus và hướng dẫn về chuyển sang học tập ảo.

Sau cuộc trò chuyện cộng đồng, cuộc đối thoại tiếp tục với các học sinh trực tiếp trên Instagram, trong cuộc thảo luận với Thành viên Học sinh Hội đồng Hana O’Looney. Xem tại đây.

 1. Chuyển Đổi Sang Học Tập Ảo Có Thể Xảy Ra Trong Tương Lai

Để xác định xem có bất kỳ trường học cá nhân nào sẽ chuyển sang học tập ảo trong tương lai hay không, MCPS sẽ xem xét các khuynh hướng về: sự vắng mặt của nhân viên; điều kiện giáo viên thay thế chưa được đáp ứng; học sinh nghỉ học; các đường xe buýt không có nhân viên; và tỷ lệ trường hợp dương tính của học sinh và nhân viên trong khoảng thời gian 10 ngày.  Xem ví dụ trực quan về các nguyên nhân chính này.  Khi một trường có số cao trong nhiều lãnh vực so với các trường khác, MCPS sẽ hội ý với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và sau đó hội họp một nhóm bao gồm đại diện văn phòng trung ương, hiệu trưởng của trường, đại diện nhân viên và lãnh đạo phụ huynh tại trường. Nhóm này sẽ đề nghị với Ban nội các của Giám đốc.

Nếu một trường học cá nhân quyết tâm chuyển sang học tập ảo, thông báo cho nhân viên, học sinh và cộng đồng sẽ có trên trang mạng, thông qua email, Connect-ED và phương tiện truyền thông xã hội dựa trên trường học, nếu có. Toàn thể quy trình ra quyết định, thông báo và chuyển đổi sẽ mất không quá hai ngày làm việc, và phụ huynh sẽ được thông báo ít nhất một ngày trước khi một trường chuyển sang học tập ảo trong 10 ngày.

 1. Kế Hoạch cho Học Sinh Tiếp Cận với Giảng Dạy Ảo

Trong cuộc họp của Hội đồng Giáo dục vào Ngày 13 tháng Giêng, nhân viên MCPS đã trình bày các kế hoạch giảng dạy cho bất kỳ học sinh nào không đến trường vì phải cô lập và cách ly.  Xem trình bày tại đây

Tại Cấp Tiểu Học (Bắt đầu Ngày 18 Tháng 1):

 1. Học sinh ở nhà có thể truy cập các bản thâu video màn hình theo yêu cầu của lớp học qua cổng MCPS Canvas (không qua Zoom)
 2. Giảng dạy sẽ đặt ưu tiên cho môn đọc viết và toán
 3. Sẽ không có sự tương tác với giáo viên hoặc các bài tập cao cấp
 4. Mô hình này sẽ áp dụng cho bất cứ học sinh nào trong thời gian học tập cách ly bắt đầu từ Ngày 18 tháng 1

Tại Cấp độ Trung học (Đã có):

 1. Các giáo viên cá nhân hiện đang phục vụ học sinh trong tình trạng cách ly thông qua: Zoom với học sinh vào lớp của họ để phát hình trực tiếp hoặc gặp họ trong thời gian không giảng dạy trong ngày

Trong từng trường hợp cụ thể, chúng tôi sẽ nới rộng khả năng giảng dạy cách ly cho những học sinh mà không phải cách ly nhưng quan tâm về việc đi học vì COVID-19. Các gia đình quan tâm đến lựa chọn này nên liên lạc với trường học của con và những ngày vắng mặt sẽ được miễn. Lựa chọn này sẽ có đến hết Ngày thứ Hai 31 tháng 1 và có thể được gia hạn.

 1. Mặt nạ KN95 cho Học sinh

Tuần này, tất cả nhân viên tại các trường học và văn phòng trung ương đều nhận được mặt nạ KN95. Mặt nạ KN95 cho học sinh được phân phát đến các trường trung học. MCPS đang mua mặt nạ KN95 cỡ trẻ em cho các học sinh nhỏ tuổi hơn và các mặt nạ này sẽ bắt đầu có tại các trường tiểu học vào tuần tới. Chúng tôi khuyến khích các học sinh và nhân viên đeo mặt nạ khi ở trong các cơ sở MCPS, nơi bắt buộc đeo mặt nạ vẫn tiếp tục.

 1. Dụng Cụ Thử Nghiệm Đem về Nhà

Học sinh và nhân viên sẽ nhận được dụng cụ thử nghiêm nhanh để mang về nhà trong tuần này. Phụ huynh được yêu cầu giúp học sinh thực hiện các thử nghiệm này ở nhà và báo cáo kết quả thử nghiệm dương tính hay âm tính của con bằng cách sử dụng Đơn Báo cáo MCPS COVID-19. (Quý vị cũng có thể gọi cho trường học của con nếu quý vị không thể nạp thông tin qua phương thức điện tử.) Tất cả học sinh và nhân viên được khuyến khích sử dụng các dụng cụ này và báo cáo tất cả các kết quả, cả dương tính và âm tính, trước Ngày thứ Sáu 14 tháng 1.

  1. Hướng dẫn bằng tiếng Anh | Tây ban nha 
  2. Video Hướng dẫn Nhanh tiếng Anh | Tây ban nha 

Yêu cầu tiếp tục báo cáo tất cả các kết quả thử nghiệm dương tính cho học sinh và nhân viên từ các thử nghiệm không do hệ thống trường học cung cấp.  Bất kỳ học sinh nào có kết quả thử nghiệm dương tính sẽ được yêu cầu cách ly trong 10 ngày kể từ ngày kết quả thử nghiệm dương tính, hay 10 ngày kể từ khi bắt đầu các triệu chứng, tùy điều kiện nào đến trước. Nhân viên văn phòng trung ương và ngoài trường học cũng nhận được mặt nạ và dụng cụ thử nghiệm nhanh trong tuần này và được khuyến khích sử dụng dụng cụ này nếu có bất kỳ triệu chứng nào và báo cáo kết quả thử nghiệm dương tính. Các dụng cụ thử nghiệm cho cả học sinh và nhân viên sẽ tiếp tục được phát trong những tuần tới.

 

 1. Gián đoạn Giao thông Xe buýt Giảm Dần

Kể từ khi trở lại trường học vào Ngày 5 tháng 1, tình trạng thiếu nhân viên do bệnh COVID-19 và các chức vụ trống đã gây ra sự gián đoạn và hủy bỏ nhiều tuyến đường xe buýt. Những con số đó đang có xu hướng giảm xuống, giảm từ mức cao nhất với hơn 100 tuyến đường bị ảnh hưởng xuống chỉ còn 29 tuyến đường vào hôm nay, Ngày 13 tháng 1.

Nhân viên trong Văn Phòng Chuyên Chở MCPS đang tiếp tục tuyển dụng, thuê và đào tạo các tài xế xe buýt. Văn Phòng Chuyên Chở tiếp tục:

 1. Thông báo các tuyến đường cụ thể và các trường học bị ảnh hưởng bằng cách đăng thông tin cập nhật hàng ngày trên trang này.
 2. Đặt ưu tiên các tuyến xe phục vụ các học sinh có những nhu cầu đặc biệt.
 3. Tiếp tục sử dụng các nhân viên có sẵn để lái nhiều tuyến đường phục vụ một trường học.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools