Is this email not displaying correctly? View it in your browser. Date: August 29, 2016

elementary students on playground

Một Thông Điệp từ Chủ Tịch Hội Đồng Durso và Giám Đốc Học Vụ Smith 消息

CHÀO MỪNG CÁC GIA ĐÌNH VÀ HỌC SINH ĐẾN VỚI MỘT NIÊN HỌC MỚI!

Thưa Quý Gia Đình MCPS:

Một ngày tựu trường vui! Chúng tôi rất hào hứng có con quý vị là một trong số trên 159,000 học sinh mà sẽ bắt đầu niên học 2016-2017 với chúng tôi tại Các Trường Công Lập Quận Montgomery. Chúng tôi hy vọng các học sinh chúng tôi sẽ háo hức đi học lại cũng như chúng tôi hào hức có các em trở lại!

Trong những tuần và tháng vừa qua, nhân viên MCPS đã làm việc siêng năng để chuẩn bị 204 trường học toàn quận cho các học sinh trở lại trường. Hằng ngàn bài học đã được soạn thảo; 25 triệu thước vuông sàn nhà đã được chùi sạch; và bốn dự án xây cất mới đã được hoàn tất, bao gồm trường trung học cấp II mới Hallie Wells.

Welcome Back to School Video

Có Bản Dịch

AKhi chúng tôi bắt đầu hành trình này trong niên học mới, thời gian, năng lực và nguyên liệu của chúng tôi sẽ được chú tâm vào việc học của học sinh. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì trình độ thành tích học sinh cao mà hệ thống trường học chúng ta được biết đến, và cũng để giúp nâng cao thành tích của những em mà không đạt được thành tích, để tất cả các học sinh, bất kể chủng tộc, sắc tộc, tình trạng kinh tế xã hội, ngôn ngữ, hay khuyết tật có thể đạt và vượt khả năng cao nhất của các em.

Bảo đảm là từng và mỗi học sinh của chúng tôi học tập không phải chỉ là mục tiêu chủ yếu của các Trường Công Lập Quận Montgomery, đó là một mệnh lệnh đạo đức. Tương lai của quận và quốc gia chúng ta tùy thuộc vào đây. Mỗi thầy giáo, giám đốc, nhân viên và thành viên Hội Đồng Giáo Dục quyết tâm cho mục tiêu này và cho sự thành công của TẤT CẢ các học sinh chúng ta.

Students arriving to school on first day

Thành công của học sinh đòi hỏi ba yếu tố chính -- Khoa học, Nghệ thuật và Trái tim. Khoa học áp dụng nghiên cứu về tinh thần và trí óc, và cách chúng ta học. Đó là về xử dụng các dữ kiện tại lớp học, khu trường học và trình độ quận, để thẩm định và phát triển sự học vấn của học sinh. Nghệ thuật là diễn biến trong lớp học! Đó là chương trình giảng dạy; như hướng dẫn một ban hòa tấu. Đó là khả năng của các thầy giáo và nhân viên khác để gây cảm hứng cho các học sinh thi hành trách nhiệm tốt nhất và giúp những em mà rơi lại phía sau hay không theo kịp. Và trái tim là về những liên hệ mà cho phép tất cả cảm thấy an toàn, ân cần, và được kính trọng tại cộng đồng trường học của các em. Ba yếu tố này: khoa học, nghệ thuật và trái tim của học tập -- là rất quan trọng cho sự thành công của học sinh.

Chúng tôi mong chờ một năm tuyệt vời tại MCPS.

Kính thư,

Michael A. Durso
Chủ Tịch, Hội Đồng Giáo Dục

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Học Vụ