Thêm thông tin bằng tiếng Việt → News

 

 

  

Tập san Tin vắn QuickNotes sẽ được phát hành vào tuần lễ Trở Lại Trường và sẽ đầy đủ những thông tin ích lợi cho các phụ huynh. Đây là tin vắn phát hành trên mạng hai lần một tháng với những tin mới nhất về các chương trình và sinh hoạt cho các học sinh.