International Student Admissions

Chọn một ngôn ngữ:

Ghi Danh Cho Con Quý Vị Đi Học

 

Phần nhiều, phụ huynh ghi danh cho con đi học bằng cách liên lạc với trường học thuộc địa phương họ. Tuy nhiên, nếu con quý vị không đi học tại trường học ở Hoa kỳ trong hai năm vừa qua, trước hết quý vị sẽ cần phải đến văn phòng International Admissions and Enrollment (Văn Phòng Cố Vấn Trường Học, Xác Định Nơi Cư Trú và Thu Nhận Học Sinh Quốc Tế), được biết là SCRIA. 

Dù là quý vị đến SCRIA trước tiên, hay đi thẳng đến trường thuộc khu vực nhà quý vị, sẽ cần có một số tài liệu.

Trong buổi hẹn của quý vị tại SCRIA, các hồ sơ sẽ được kiểm lại, và một trường thuộc khu vực nhà sẽ được chỉ định. Những đề nghị xếp cấp lớp và các môn học sẽ được đưa ra sau khi học bạ của học sinh đã được nghiên cứu.

Sau đó, phụ huynh và con sẽ sang Phòng y tế Quận ở trong cùng tòa nhà. Hồ sơ y tế được kiểm lại, học sinh có thể sẽ được chủng ngừa, và chứng chỉ chủng ngừa sẽ được cấp.

Sau cùng, nếu cần, một buổi Thẩm Định Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ sẽ được dự trù tại ESOL Testing and Accountability Center.

Sau khi xong việc tại SRIA, quý vị sẽ cần liên lạc với viên chức ghi danh tại trường của con quý vị và hoàn tất thủ tục ghi danh. Xem phim video, Tiếp Xúc Lần Đầu Với Trường Học Tại Địa Phương Quý Vị.

GHI CHÚ: Các quy trình cho người tỵ nạn và các trẻ em không nhà hơi khác một ít. Người tỵ nạn sẽ có mẫu chứng nhận cư trú đặc biệt để đem theo khi đến SCRIA. Các gia đình không nơi cư trú cần liên lạc với Homeless Liaison Office, trước khi lấy hẹn với SCRIA hay trường học địa phương.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Tiếp Xúc Lần Đầu Với Trường Học Quý Vị

Nếu con quý vị đã học tại các trường học tại Hoa kỳ, hay nếu quý vị đã đến Văn Phòng Cố Vấn Trường Học, Xác Định Nơi Cư Trú và Thu Nhận Học Sinh Quốc Tế, bước kế tiếp là liên lạc với trường học địa phương của quý vị, và làm một buổi hẹn để ghi danh với viên chức đăng ký. Quý vị có thể dự kiến là buổi họp sẽ kéo dài ít nhất một tiếng đồng hồ. Nếu quý vị không nói tiếng Anh, nói với nhân viên là quý vị cần thông dịch viên khi liên lạc với trường học.

Trong buổi họp, em học sinh, phụ huynh, và viên chức đăng ký sẽ kiểm lại các hồ sơ, nói về các trường học trước và mới, xếp đặt những môn thi xếp lớp, kiểm lại các quy luật  trường học và các phí tổn, xem các chọn lựa  về chuyên chở, và đặt một tài khoản cho các bữa ăn.

Có nhiều tài liệu quan trọng mà phụ huynh phải đem đến buổi họp ở trường.

Những tài liệu này gồm có:

  • Mẫu Đơn Chi Tiết về Học Sinh Mới Adobe PDF icon square
  • Bằng chứng tuổi em, và rằng là em đó là con quý vị
  • Giấy chứng nhận cư trú tại Quận Montgomery, hay quý vị là người tị nạn
  • Giấy chứng nhận các chủng ngừa y tế; và bất cứ học bạ từ các trường học trước đây

Chi tiết về mỗi phần của các tài liệu này có thể tìm thấy trên trang mạng Ghi Danh.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Đi Xe Buýt Trường Học

Dịch vụ xe buýt trường học là miễn phí, nhưng em phải sống xa trường it nhất một khoảng cách nào đó. Các học sinh trường tiểu học phải ở cách xa một dặm (mile) hay nhiều hơn. Các học sinh trung học cấp II phải là một dặm rưỡi, và các học sinh trung học cấp III thì nhiều hơn là 2 dặm cách trường học. Có những ngoại lệ nếu điều kiện đi bộ của em học sinh nguy hiểm.

Khi mới ghi danh học tại trường, viên chức ghi danh sẽ duyệt lại thông tin xe buýt trường học với em và phụ huynh của em.  Em có thể thấy mỗi xe buýt trường học đi qua những đâu, và ghi lại số tuyến đường xe buýt của em. Hãy nhớ kỹ số này, vì nó rất quan trọng.

Em cần phải biết số này để xác định xe buýt đón em và thả em xuống ở đâu, và em phải đến đợi tại trạm xe buýt vào giờ nào. Trên xe buýt của em, số tuyến đường với bốn chữ số này được đặt trên một bảng hiệu màu đen và trắng, trong cửa sổ bên cạnh của xe buýt, gần phía trước. Nên cẩn thận! Đó KHÔNG phải là con số sơn trên xe buýt.  Mà là bảng hiệu đen và trắng trong cửa sổ xe buýt.

Tất cả các học sinh phải tuân theo những quy tắc Adobe PDF icon squarekhi đi xe buýt.

Trường quý vị có thể có một buổi hướng dẫn hay chương trình "bạn thân", để giúp con quý vị cảm thấy thoải mái hơn — hỏi viên chức ghi danh. Và nếu con quý vị cảm thấy không chắc chắn phải xuống xe buýt ở đâu, hãy nói em ngồi gần người tài xế. Người tài xế cũng có thể giúp giải quyết bất cứ vấn đề nào khác trên xe buýt. Và, em cũng có thể nói chuyện với thầy giáo em, thầy cố vấn trường hay hiệu trưởng về những lo ngại vào bất cứ lúc nào.

Nhiều trường có xe buýt "sinh hoạt" chạy sau giờ học nhiều ngày mỗi tuần. Xe buýt sinh hoạt có thể là sẽ đưa em về đến gần nhà, nhưng không hẳn là đến trạm xe buýt thường lệ của em. Em phải nhớ địa chỉ nhà của em, và biết xe trường buýt sinh hoạt sẽ ngừng ở đâu. Nói với phụ huynh nếu em nghĩ là em cần được giúp để về nhà từ địa điểm đó.

Nếu em muốn đem một bạn về với em trên xe trường, bạn em thông thường không đi cùng xe buýt trường học với em, em đó sẽ cần một giấy cho phép ngắn của phụ huynh cho biết là họ bằng lòng. Hãy liên lạc với văn phòng chính tại trường để tìm hiểu các thủ tục chính xác trong trường.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Thức Ăn tại Trường Học

Các trường MCPS cung cấp các bữa ăn sáng và trưa cho các học sinh. Các học sinh có thể mua thức ăn tại phòng ăn của trường, hay đem thức ăn đến trường.

Các học sinh sẽ đặt một tài khoản khi ghi danh học lần đầu tiên tại trường học. Tài khoản này có một số nhận dạng cá nhân (PIN). Khi mua thức ăn, học sinh phải ghi số PIN trên bảng bấm số, hay quét (scan) thẻ học sinh có dán hình của em. Điều này cho phép phí tổn của bất cứ món ăn nào được trừ đi từ số tiền trong tài khoản của em.

Việc đóng tiền vào tài khoản có thể do các em học sinh thực hiện, bằng tiền mặt hay chi phiếu đều được. Hoặc là, quý vị phụ huynh có thể dùng một hệ thống trực tuyến.

Nếu phụ huynh không có thể mua thức ăn cho con quý vị, quý vị có thể xin được tham gia một chương trình cho phép các học sinh ăn bữa trưa và bữa sáng miễn phí, hay với một giá thấp.

Quý vị được xét đủ tiêu chuẩn cho chương trình này căn cứ trên số nhân khẩu và lợi tức của gia đình. Quý vị sẽ nhận được một mẫu đơn ngay lần đầu khi quý vị ghi danh cho con tại trường. 

Sự tham gia của quý vị sẽ được giữ kín. Chỉ có phụ huynh, giám hộ và quản lý nhà ăn biết là ai ở trong chương trình —  thầy giáo của con quý vị cũng sẽ không biết gì cả. Máy tính tiền tại phòng ăn được lập trình sẵn để nhận ra học sinh bằng số PIN của các em, như vậy các học sinh khác sẽ không biết là con quý vị có tham gia trong chương trình hay không.

Con quý vị có thể đem thức ăn từ nhà nếu em muốn. Các học sinh trung học cấp II và cấp III cần giữ thức ăn trong tủ khóa của các em. Nhân viên nhà trường không có trách nhiệm nấu, hâm trong microwave, cung cấp nước nóng, hay giữ thức ăn đông lạnh.

Nếu em có dị ứng hay cần có chế độ ăn uống đặc biệt, quý vị cần nói chuyện với quản lý nhà ăn và y tá của trường. Nếu có liên hệ đến một bệnh trạng, cần có một bác sĩ điền vào một biểu mẫu mà em có thể lấy từ y tá của trường.

Trong giờ ăn nhiều học sinh thích cùng ăn và thư giãn với các bạn của mình. Đôi khi, những học sinh mới còn hơi nhút nhát, và do dự khi phải ngồi với một nhóm. Học sinh nên hỏi xem trường em có một chương trình "bạn thân" không, để giúp em cảm thấy thoải mái hơn khi lần đầu ăn tại phòng ăn.

Xin quý vị hãy nhắc con quý vị là em không nên nhịn đói. Quản lý nhà ăn, thầy cố vấn, hay ban giám đốc trường có thể giúp được. Đồng thời, nếu quý vị, phụ huynh, cần được giúp đỡ, hãy liên lạc với quản lý nhà ăn hay hiệu trưởng để có một cuộc nói chuyện riêng tư.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Hạnh Kiểm tại Trường Học

Trong các trường học trên khắp thế giới, học sinh học theo nhiều lối khác nhau, và cách ứng xử được định hình bởi nền văn hóa mỗi nơi. Và trong những lớp học MCPS, các học sinh thường xuyên có tác động qua lại với giáo viên và với nhau.

Các học sinh làm việc trong từng nhóm nhỏ, em này học từ em kia, cũng như từ những người lớn trong lớp học. Điều này rất khác với ở một số nước khác, nơi mà các học sinh được trông đợi phải ngồi im lặng.

Các trường học cũng là những cộng đồng. Cách ứng xử tích cực được trông đợi, với việc học sinh tỏ lòng tôn trọng với những người lớn và với nhau.

Nhiều trường tổ chức một buổi tập hợp vào đầu năm, nơi mà họ thảo luận về hạnh kiểm và những kỳ vọng khác. Các học sinh sẽ nhận hai tài liệu: Quy Luật Hạnh Kiểm MCPSCẩm Nang Của Học Sinh Về Quyền Lợi Và Trách Nhiệm.

Tại Quận Montgomery, các phụ huynh tham gia tích cực vào đời sống tại trường của con họ. Phụ huynh đến buổi họp phụ huynh-thầy giáo, tham gia Hội Phụ Huynh-Thầy Giáo, tình nguyện trong lớp học, giúp thầy giáo trong các chuyến du hành, và tình nguyện tại các chương trình học sinh khác. Xin cứ tự nhiên liên lạc với giáo viên của con quý vị, với ông/bà hiệu trưởng hay ai khác trong ban giám đốc bất cứ khi nào quý vị có sự lo ngại hay có ý kiến.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Tủ Khóa tại Trường Học

Tủ khóa là một nơi để tạm cất đồ. Phần đông các học sinh trung học cấp II và cấp III rất thích thú khi có một tủ khóa cá nhân  — một nơi để gọi là của riêng mình! Tủ trên hành lang của em là để cất cặp đi học, áo khoác ngoài, sách vở và đồ dùng học tập. Các học sinh cũng sẽ có một tủ Thể Dục khi học các giờ Thể Dục.

Tủ được mở khóa bằng cách sử dụng một dãy số. Điều này giữ cho cửa tủ được an toàn. Các học sinh sẽ được chỉ dẫn cách mở khóa. Rồi, các em sẽ có cơ hội thực tập mở và đóng nhiều lần.

Dùng bình thường, các đồ đạc trong tủ của học sinh rất an toàn. Tuy nhiên, nếu thực sự cần thiết phải xem bên trong, nhân viên nhà trường được cho phép mở các tủ mà không cần phép của học sinh. Các tủ này thuộc về nhà trường, cho nên không có bảo đảm tuyệt đối về quyền riêng tư.

Học sinh học các lớp thể dục phải bắt buộc thay sang quần áo thể thao. Các tủ Thể Dục giữ quần áo thường của học sinh và các đồ đạc cá nhân khác của em trong giờ thể dục.

Các tủ là nhỏ, nên những gì các học sinh có thể cất trong tủ là giới hạn. Các học sinh đừng nên cất trong tủ của em bất cứ thứ gì mà có thể gây nguy hại cho em hay các bạn em.

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề

Bài tập ở nhà

Bài tập ở nhà khác nhau giữa nước này với nước khác. Thí dụ, ở Finland, Brazil và Costa Rica, các học sinh có rất ít bài làm ngoài giờ học. Thế nhưng, ở Thượng Hải, Nga và Ý, các trường thật là chú trọng đến bài làm ở nhà. Đa số các trường ở Mỹ nằm đâu đó ở giữa.

Ở đây, đa số các trường coi bài làm ở nhà như là phần kéo dài của một ngày học. Các bài làm liên hệ trực tiếp với những gì các học sinh đang học trong lớp. Chúng cho các em một cơ hội để thực tập các kỹ năng, mở rộng việc học hỏi, chứng tỏ kiến thức, hay chuẩn bị cho bài học kế tiếp.

Cho các học sinh rất nhỏ, hoàn tất bài làm chỉ mất vài phút — cho đến khoảng một tiếng đồng hồ khi các học sinh lên đến lớp 5. Ở trung học cấp II, số lượng bài tập ở nhà tăng lên từ một đến hai tiếng đồng hồ mỗi tối. Và tại trung học cấp III, bài tập ở nhà lại còn tăng thêm nữa, tùy theo môn học các em chọn.

Để giúp con quý vị với bài tập nhà, quý vị nên bảo đảm em hiểu là quý vị nghĩ bài tập nhà là rất quan trọng. Khi các học sinh biết là quý vị quan tâm, tự các em cũng sẽ xem các bài tập ở nhà một cách nghiêm túc.

Các học sinh cần phải có một số đồ dùng học tập tại nhà. Các em cần có một nơi để tập trung tư tưởng, và làm việc mà không bị chia trí. Làm bài tập ở nhà vào cùng giờ mỗi ngày chắc chắn sẽ giúp ích nhiều cho các em. Xin quý vị hãy liên lạc với nhà trường nếu quý vị cần được giúp để có các dụng cụ học tập.

Sau hết, đừng làm bài tập ở nhà hộ con quý vị — đó là công việc của học sinh! Tất cả chúng ta đều muốn các trẻ em trở nên tự tin vào khả năng của các em, và với mỗi bài làm điều đó lại xảy ra cho các em. Là một phụ huynh, xin hãy có mặt, nhưng đừng dính líu quá mức vào bài tập ở nhà. Xin hãy truyền đạt rõ ràng những mong đợi của quý vị, và nắm bắt thông tin về những dự án phải làm và thời hạn phải hoàn tất.

Nếu em học sinh không hoàn tất bài làm, em nên liên lạc với bạn, hỏi gia đình giúp đỡ, và lợi dụng các nguồn hướng dẫn do MCPS cung cấp, và Homework Hotline Live

Những Trang Mạng Liên Hệ

Thêm Chủ Đề