QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 9: 2006 Tháng 5

Thông tin bằng ngôn ngữ của bạn
Chúng tôi vừa lập ra một trang web để giúp bạn tìm những thông tin cần thiết về Montgomery County Public Schools.
Thông Tin cho Những Người Nói Tiếng Việt

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
Our Schools Today (Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta) , mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinh, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin đừng bỏ qua10 phút này!
Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Thông báo hằng năm về kế hoạch: Bản tin này gồm các dữ kiện về các tiến triển của các buổi họp yểm trợ bốn mục đích của trường học.
Citizens Budget (2.4MB PDF): Các điểm chính về các đề nghị của Tổng Giám đốc cho ngân quỹ điều hành
Parent Connection (Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huyn ): Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ
Options (Các Lựa Chọn): Sách hướng dẫn về việc chọn lựa và nộp đơn và các chương trình MCPS. Thông tin được cung cấp bằng sáu thứ tiếng.
Navigating the System (Hướng Dẫn về Các Trường Học): Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Summer Search: Tập san 2006 về các chương trình mùa hè với trên 100 môn học, các chương trình giáo khoa và nghệ thuật, và các chương trình đại học.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Ngân Quỹ Điều Hành Niên Học 2007
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và các tin tức khác
Thông Tin cho Những Người Nói Tiếng Việt
Các số điện thoại thường được gọi
Lịch Trình Các Ngày ra Trường
Bản Tin về Các Môn Học của Trung Học Đệ Nhị Cấp Trên Trang Mạng
Trang Mạng dành cho Phụ huyn
Chương Trình Học Hè
Liên lạc với chúng tôi
Các Nguồn Thông Tin

Buổi Họp Chú Tâm đến Sự Tham Dự của Phụ Huynh tại Trường Học

Các phụ huynh được mời tham dự buổi họp vào Ngày Thứ Năm 25 Tháng 5, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối để học hỏi về cách tham dự tích cực hơn trong sự học của con cái. Hướng dẫn về các trường học và cách liên hệ với trường của con qúi vị sẽ được bàn luận.

Buổi họp như thế sẽ được tổ chức cùng một lúc tại các trường trung học Albert Einstein, Seneca Valley, Springbrook và Watkins Mill. Cũng sẽ có buổi họp bằng tiếng Tây Ban Nha tại mỗi trường học.

Để thêm chi tiết, xin gọi 301-279-3100 hay xem trang web của Hội Gia Đình và Cộng Đồng (Family and Community Partnerships).
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familycommunity

Các Môn Thi Tại Trường Trung Học Đệ Nhị Cấp Trong Tháng 5

Vào cuối tháng 5, các học sinh trung học sẽ thi các môn thi trung học Maryland, được dùng đo lường sự tiến triển của từng học sinh và trường học. Bốn môn thi là Anh văn 10, toán đại số/ phân tách dữ kiện, sinh vật học và chính phủ địa phương, tiểu bang, và quốc gia. Học sinh thi các môn này khi các em hoàn tất các lớp học. Thi đậu HSA là một điều kiện để ra trường bắt đầu cho các học sinh thuộc lớp ra trường năm 2009.

Các phụ huynh có thể giúp các em bằng cách khuyến khích các em học những lớp khắt khe hơn ở trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. Cho các em biết những gì qúi vị mong đợi ở các em, và nhấn mạnh rõ ràng là sự cố gắng rất đáng kể. Tạo chỗ và giờ học cho các em tại nhà để các em hoàn tất bài làm nhà. Phải canh chừng xem các em có nghỉ ngơi và ăn sáng đầy đủ vào ngày thi.

Môn HSA gồm có trắc nghiệm và phần viết trả lời. Học sinh sẽ thi từ Ngày 22-25 Tháng 5.

High School Instruction (Chương trình Giáo Khoa Trung Học Đệ Nhị Cấp)
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/hsi/
HSA Testing (Thi HSA)
www.marylandpublicschools.org/MSDE/testing/hsa/

Drive for Supplies (Nổ Lực Tiếp Tế) Khuyến Khích Các Học Sinh Tặng Vật Liệu

Tất cả các trường công lập quận Montgomery được khuyến khích tham dự trong Nổ Lực Tiếp Tế, một chương trình yêu cầu các học sinh tặng những vật liệu trường học đã dùng nhưng vẫn còn dùng được. Cuối niên học là thời gian tốt cho chương trình, khi các học sinh dọn tủ sách tại trường, cập sách và bàn học. Trường cũng dùng cơ hội này để dạy các em về việc tái dùng. Năm ngoái, trên 9,700 pounds vật liệu được thu thập.

Từ đây đến tháng Sáu, các trường học tham dự sẽ thu thập các vật liệu dùng ở trường học và phân phát cho các tổ chức từ thiện địa phương, các hội từ thiện trẻ em quốc tế và các trường học khác tại quận Montgomery mà cần vật liệu.

Liên lạc với trường học qúi vị để biết nếu trường có tham dư trong chương trình. Có thể gọi Student Affairs Office tại 301-279-4957 nếu muốn biết thêm chi tiết về chương trình này.

Drive for Supplies
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/studentaffairs/sao/supplies/

Mùa Lễ Tốt Nghiệp

Khi cuối niên học gần đến, mùa lễ tốt nghiệp cũng kề cận. Lễ trao bằng tốt nghiệp sẽ bắt đầu vào Ngày 30 tháng 5 và tiếp tục cho đến Ngày 12 Tháng 6. Thời biểu có trên trang mạng MCPS. Xin gọi trường trung học của em học sinh để biết thêm chi tiết.

Lịch trình lễ tốt nghiệp
www.montgomeryschoolsmd.org/info/graduation/

Trang Mạng về Cố Vấn Đại Học Có Những Khuyên Nhủ Giá Trị

Việc chuyển từ trung học sang đại học có nhiều thử thách, cơ hội và quyết định. Công việc không chấm dứt cho các học sinh lớp 12 sau khi các em đã mua áo và mũ ra trường và đã gởi xong hồ sơ xin vào đại học.

The National Association for College Admissions Counseling (NACAC-) cung cấp những ý kiến qúi giá trên trang mạng để giúp các phụ huynh và học sinh trong thời gian ghi danh. Trang này có thể có những câu trả lời từ việc ‘wait listed’- đợi ghi danh có nghĩa là gì cho đến việc cần phải đem những vật liệu gì cho đại học.

Trong giữa tháng 5, các văn phòng cố vấn tại trung học đệ nhị cấp nhận một danh sách đại học mà có chỗ trống cho năm thứ nhất đại học. Đây có thể rất ích lợi cho các học sinh không được nhận vào trường đại học mà các em đã xin.

NACAC
www.nacacnet.org/MemberPortal/forstudents

Hướng Dẫn Phụ Huynh, Tập San Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp Cung Cấp Những Thông Tin Giá Trị

Phụ huynh có quan tâm đến chương trình giáo khoa của niên học tới cho các học sinh tiểu và trung học không? Tập san Hướng Dẫn Phụ Huynh từ lớp Mẫu giáo đến Lớp 5 và tập san về chương trình trung học đệ nhất cấp cho các lớp 6-8 có một số thông tin để giúp qúi vị chuẩn bị con cho niên học tới. Những tập san này có phát hành trong các ngôn ngữ: Anh, Tây Ban Nha, Trung Hoa, Triều Tiên và Việt Nam.

Tập san Hướng Dẫn Phụ Huynh, có tại các trường tiểu học, mô tả chương trình giáo khoa cho từng trình độ từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5, cung cấp thông tin giá trị về môn đọc và ngôn ngữ, toán, khoa học và xã hội học. Tập san về Chương trình Trung học Đệ Nhất cấp miêu tả chung các môn học của các lớp 6, 7, và 8, cũng như diễn tả những môn chọn lọc và các chương trình sau trường và đặc biệt dành cho các học sinh trung học đệ nhất cấp. Các tập san này có tại trường học.

Parent Guides (Hướng Dẫn Phụ Huynh)
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/elementary/parentguides.shtm
Middle School Program brochure (Trường Trung Học Đệ Nhất Cấp)
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/middleschool/brochure.shtm

Ngày Họp về Chương Trình Giáo Khoa Ngoài Trời

Một ngày họp sẽ được tổ chức cho những phụ huynh của những học sinh hiện học lớp 5 mà sẽ tham dự trong chương trình giáo khoa ngoài trời khi học lớp 6 trong mùa thu.

Các học sinh lớp sáu MCPS trải ba ngày/ hai đêm tại một trong ba trung tâm giáo khoa ngoài trời. Các thầy giáo, các nhân viên khác tại trường và các học sinh hay các phụ huynh tình nguyện cũng sẽ đi theo. Các học sinh chương trình giáo khoa đặc biệt và các học sinh trong các chương trình dự khuyết cũng sẽ tham dự. Học sinh sẽ đóng học phí để trả tiền thức ăn, nơi ở, chuyên chở và bảo hiểm; giúp đỡ về tài chánh có cho những học sinh cần.

Ngày họp sẽ được tổ chức vào Ngày Thứ Bảy 3 Tháng 6, từ 1 giờ đến 3 giờ chiều tại Lathrop E. Smith Environmental Education Center, 5110 Meadowside Lane ở Rockville. Các phụ huynh được mời thăm viếng trung tâm và học về những hoạt động giáo khoa của chương trình. Sẽ có thông dịch viên Tây Ban Nha.

Xin gọi Smith Center tại 301-924-3123 để trả lời nếu tham dự hay không hoặc có câu hỏi.

Outdoor Education
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/outdoored/

Hội Nghị về Chương Trình Giáo Khoa Trung Học Đệ Nhị Cấp

Các phụ huynh quan tâm đến việc trau dồi chương trình giáo khoa trung học đệ nhị cấp được mời tham dự hội nghị nguyên ngày từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều vào Ngày 20 tháng sáu tại Northwest High School. Địa điểm của Northwest HS là 13501 Richter Farm Road ở Germantown.

Hội nghị, “Secondary School Conference–Sharpening Our Focus,” sẽ gồm có học sinh, thầy giáo và các tổ chức chú tâm đến việc cải tổ chương trình trung học đệ nhị và đệ nhất cấp, và tạo việc chuyển từ trường trung học đệ nhất cấp qua trung học đệ nhị cấp và vào đại học và nghề nghiệp dễ dàng hơn.

Có trên 25 phiên họp nói về các chủ đề như: Tạo giá tri cho năm lớp 12; Chuyễn từ trung học qua đại học, và Liên hệ đến cộng đồng và gia đình..

Xướng ngôn viên cho hội nghị gồm có Willard R. Daggett, chủ tịch của International Center for Leadership in Education; Freeman A. Hrabowski, chủ tịch Đại học Maryland tại Baltimore County; Tổng Giám đốc Học Vụ MCPS Jerry D. Weast và Phụ Tá Tổng Giám đốc Frieda K. Lacey.

Buổi hội nghị được Montgomery County Public Schools bảo trợ với sự cộng tác của Montgomery College và Montgomery County Business Roundtable for Education.

Ghi danh cần thiết nếu muốn tham dự. Phụ huynh có thể liên lạc với trường học con và xin ghi danh với nhóm trường mà sẽ tham dự.

Ngày cuối ghi danh là Ngày 19 Tháng 5. Thông tin về buổi hội nghị và đơn ghi danh có tại Career and Technology Education. Tất cả các trường trung học đệ nhất và đệ nhị cấp đều có bản sao của thông tin này.
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/cte

Lễ Vinh Dự cho Các Học Sinh Mỹ Phi Châu

Ngày hội Mỹ Phi Châu hằng năm thứ 17 về chương trình Học vấn Xuất Sắc sẽ được tổ chức vào Ngày thứ Bảy 3 tháng 6 tại trường đại học University of Maryland, College Park. Chương trình ban vinh dự cho các học sinh Mỹ Phi Châu về các thành tích giáo khoa của các em. Các học sinh tiểu và trung học được đề cử dựa trên điểm học trung bình là B hay cao hơn trong chu kỳ chấm điểm thứ nhất và thứ nhì của niên học 2005–06. Các học sinh trung học cần phải có điểm trung bình 3.0 cho tất cả các năm trung học cho đến cuối khóa đầu của niên học này.

Buổi lễ sẽ mừng các học sinh tiểu học từ 9 giờ sáng đến trưa, và các học sinh trung học từ 3 giờ đến 6 giờ.

Những Ngày Cần Nhớ
  • 5 月 2-13 日: Các môn thi Advanced Placement
  • 5 月 6 日: Thi SAT
  • 5月 9 日: Họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 10 giờ sáng
  • 5月22 日: Họp Board of Education, Carver Educational Services Center, 6 giờ 30 chiều
  • 5月 22-25日: Các môn thi trung học đệ nhị cấp
  • 5月 29 日: Ngày Lễ Memorial
  • 5月30 日- 6月 12日: Thi bổ khuyết các môn thi trung học đệ nhị cấp
  • 6月3 日: Thi SAT

TRANG WEB CHÍNH MCPS | VỀ MCPS | TRƯỜ̀NG HỌC | CỘNG ĐỒNG | PHỤ HUYNH | NHÂN VIÊN | HỌC SINH


© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân
Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ