QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 6: Tháng 2, 2006

Thông tin bằng ngôn ngữ của bạn
Chúng tôi vừa lập ra một trang web để giúp bạn tìm những thông tin cần thiết về Montgomery County Public Schools.
Thông Tin cho Những Người Nói Tiếng Việt

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học
Tìm hiểu về Đề Nghị Ngân Sách năm Tài Chánh 2007 của Tổng Giám Đốc Học Vụ

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
Our Schools Today (Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta) , mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinh, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin đừng bỏ qua10 phút này!
Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Citizens Budget (2.4MB PDF): Các điểm chính về các đề nghị của Tổng Giám đốc cho ngân quỹ điều hành
Parent Connection (Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huyn ): Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ
Options (Các Lựa Chọn): Sách hướng dẫn về việc chọn lựa và nộp đơn và các chương trình MCPS. Thông tin được cung cấp bằng sáu thứ tiếng.
Tài liệu về các trường TH Đệ I Cấp: Tổng quát về chương trình của các trường TH Đệ I Cấp
Navigating the System (Hướng Dẫn về Các Trường Học): Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Aim High/Working Together (Cùng Nhau Làm Việc): Các xuất bản về những gì các phụ huynh phải biết về cách giúp các con em trở thành xuất sắc. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Summer Search: Tập san 2006 về các chương trình mùa hè với trên 100 môn học, các chương trình giáo khoa và nghệ thuật, và các chương trình đại học.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Thông Tin về Ngân Quỹ
Cải tiến về Ngân Sách
Ghi danh cho em học sinh
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và các tin tức khác
Thông Tin cho Những Người Nói Tiếng Việt
Các số điện thoại thường được gọi
Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt
Lịch Trình Các Ngày ra Trường
Trang Mạng dành cho Phụ huyn
Tuân Theo Luật Khi Đi Xe Trường
Liên lạc với chúng tôi
Thông báo về hoạt động trong các điều kiện thời tiết
Các Nguồn Thông Tin

Bản Tin về Các Môn Học Giúp Học Sinh Lập Chương Trình Cho Các Năm Trung Học

Việc lựa chọn môn học ở bậc trung học là một yếu tố quan trọng để thành công ở bậc đại học và trong nghề nghiệp, nhưng việc này đôi khi cũng gây khó khăn. Để giúp cho học sinh và phụ huynh trong vấn đề này, Montgomery County Public Schools cho lưu hành bản tin về các môn học trên trang mạng. Bản tin bao gồm phần tóm tắt về các môn học đã được chấp thuận và phần giúp đỡ các học sinh, phụ huynh và cố vấn nhà trường vạch chương trình học cho bốn năm trung học. Bản tin cung cấp thông tin dưới nhiều dạng, như qua tên lớp học, loại (ví dụ, Honors), môn học (ví dụ, Toán), và các chữ chính trong phần mô tả các lớp học. Các học sinh có thể tìm hiểu, lựa chọn các môn học và điền vào bảng kế hoạch bốn năm. Các trường trung học nhận hồ sơ ghi danh vào tháng Hai và Ba, do đó các em nên bắt tay vào việc lập chương trình ngay từ ngày hôm nay.

Các ấn bản của bản tin về các môn học có thể tìm thấy tại các trường trung học.

Online Course Bulletin
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/coursebulletin/

Những Giờ Công Vụ Học Sinh Có Thể Được Hoàn Tất Theo Nhiều Cách Khác Nhau

Để hoàn tất yêu cầu về các giờ công vụ, một số các học sinh chọn viếng thăm các trung tâm dành cho những người vô gia cư, dọn thức ăn tại các trung tâm hay thu thập thức ăn, quần áo cho những người vô gia cư. Một số khác tổ chức gây quỹ từ thiện hay tham gia các cuộc đi bộ ủng hộ cho việc bảo vệ môi trường. Con qúi vị muốn làm gì? Có rất nhiều lựa chọn để các em hoàn tất yêu cầu về công vụ học sinh (SSL) để đáp ứng các điều kiện tốt nghiệp trung học tại Maryland. Phụ huynh nên khuyến khích con em tham gia càng sớm càng tốt. Các học sinh bắt buộc phải có 60 giờ tập sự với một tổ chức phi lợi nhuận trước khi ra trường và các em có thể bắt đầu các giờ công vụ vào mùa hè sau khi học xong lớp 5. Các giờ SSL cũng có thể được tính qua việc tham gia một số lớp học ở bậc Trung Học Đệ Nhất và Đệ Nhị cấp, các câu lạc bộ trong trường và các sinh hoạt độngcộng đồng.

Student Service Learning
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/

Các Buối Họp Về Tổ Hợp DCC, NEC

Thông báo về việc sắp xếp trường Trung Học Đệ Nhị Cấp sẽ được gởi cho các phụ huynh và học sinh lớp 8 vào đầu tháng 2. Các học sinh chuyễn trường, học sinh mới và những em không được phân trường theo lựa chọn thứ nhất có thể tham dự Phần Hai của Tiến Trình Chọn lựa. Trong Phần Hai, học sinh có thể nộp lại chọn lựa của mình bằng cách viết thư hay gọi văn phòng Division of Consortia Choice and Application Program Services trước ngày 14 tháng 3. Các quyết định phân trường sẽ được gởi cho học sinh vào giữa tháng 4.

Các buổi họp dành cho phụ huynh của các học sinh lớp 8 đã được chấp thuận vào trường trung học thuộc tổ hợp Downcounty hay Northeast Consortium sẽ được tổ chức vào cuối tháng này hay đầu tháng 3. Các học sinh cũng được mời tham dự. Các buổi họp sẽ tập trung về các lớp học mà học sinh cần phải học và thời khóa biểu lớp 9. Các buổi họp sẽ được tổ chức như sau:

 • Các trường thuộc tổ hợp DCC, gồm trường TH Montgomery Blair, Albert Einstein, John F. Kennedy, Northwood và Wheaton, buổi họp sẽ được tổ chức tại mỗi trường vào Ngày 23 Tháng 2, lúc 7 giờ tối.
 • Các trường thuộc tổ hợp NEC
  • Trường TH Blake: Ngày 16 Tháng 2, lúc 7 giờ tối.
  • Trường TH Paint Branch: Ngày 16 Tháng 2, lúc 7 giờ tối.
  • Trường TH Springbrook: Ngày 1 Tháng 3, lúc 7 giờ tối.

Các học sinh lớp 9 đến lớp 11 đang học tại các trường NEC, DCC muốn chuyển trường có thể tham dự phần Change of Choice Process – Thay đổi sự lựa chọn. Đơn ghi danh có tại văn phòng cố vấn của các trường trung học. Đơn cần nạp lại cho văn phòng Consortia trước Ngày 14 Tháng 3.

Phụ huynh có thể viết thơ cho Division of Consortia Choice and Application Program Services tại 11721 Kemp Mill Road, Silver Spring, Md. 20902, hay gọi 301-649-8081.

Downcounty Consortium
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/downcounty/
Northeast Consortium
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/

Kỳ Thi Sắp Đến Cho Các Học Sinh Lớp 2

Kỳ thi dành cho học sinh lớp 2 được ấn định vào tháng 3. Các em sẽ thi các bài thi dạng lựa chọn câu trả lời vào ngày 7 tháng 3. Hằng năm, các học sinh lớp 2 phải thi các bài thi Terra Nova, trước đây gọi là Comprehensive Tests of Basic Skills CTBS để khảo sát các kỹ năng căn bản về đọc, ngôn ngữ, toán và các phép tính. Bài thi mới sẽ giúp hệ thống nhà trường so sánh trình độ của học sinh MCPS với học sinh toàn quốc một cách chính xác hơn . Xin qúy vị liên hệ với trường học của con em để biết thêm chi tiết về kỳ thi này.

Testing Information (Thông Tin về Kỳ Thi)
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/sharedaccountability/
testing/

Testing Tips (Chuẩn bị cho kỳ thi)
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/mcauliffees/
testing_tips_for_parents_and_stu.htm

Việc Sắp Xếp Trường thuộc Tổ Hợp
TH Đệ Nhất Cấp Magnet

Phụ huynh học sinh lớp 5 thuộc Tổ hợp TH Đệ Nhất Cấp Magnet sẽ được thông cáo về các chọn lựa hay phân trường học vào cuối tháng 2.

Các buổi họp nhằm giúp phụ huynh và học sinh trong việc chọn trường lớp sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 lúc 7 giờ tối tạI các trường thuộc tổ hợp Magnet: Argyle, A. Mario Loiederman và Parkland. (Parkland hiện tạm dời đến số 6300 Tilden Lane, Rockville).

Middle School Magnet Consortium
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet/

Tạo Thuận Lợi Cho Việc Chuyển Trường

Việc chuyển đổi từ trường tiểu học qua trường trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp có thể là một khó khăn, đôi khi gây thắc mắc và lo lắng cho phụ huynh và học sinh. Mời phụ huynh tham dự buổi nói chuyện về cách tạo thuận lợi cho việc chuyển trường của học sinh vào thứ Tư 22 tháng 2 từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Buổi họp sẽ được tổ chức cùng một lúc tại các trường trung học Albert Einstein, Seneca Valley, Springbrook và Watkins Mill. Sẽ có buổi nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha tại mỗi trường học. Nếu trời tuyết, các buổi họp sẽ được dời lại ngày 2 tháng 3.

Để biết thêm chi tiết hay xem bản liệt kê các buổi họp, xin gọi 301-279-3100 hay xem trang web Family and Community Partnerships.
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familycommunity/

Những Ngày Viếng Thăm Trường Trung Học Thomas Edison

Mời các phụ huynh và học sinh viếng thăm Trường Trung học Kỹ thuật Thomas Edison vào ngày thứ Tư 8 tháng 2, từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Nếu trời tuyết, buổi viếng thăm sẽ dời lại ngày 15 tháng 2.

Thomas Edison có chương trình giáo dục chuyên nghiệp và kỹ thuật trong nhiều lãnh vực. Trường này có 19 chương trình, bao gồm kỹ thuật về sinh vật học, kỹ thuật máy xe, kiến trúc và xây cất, kỹ thông thông tin, ống nước, thẩm mỹ, nghề thợ nề, và quản lý nhà hàng. Các chương trình này được đặt dưới sự bảo trợ của Montgomery County Students Trades Foundations Office và sự cộng tác của MCPS cũng như các tổ chức kinh doanh trong cộng đồng.

Giáo chức, các học sinh đang theo học và các nhà doanh nghiệp sẽ có mặt vào ngày viếng thăm trường để đóng góp thông tin. Đơn ghi danh cũng sẽ có tại đây. Các học sinh lớp 10, 11, và 12 đều có thể ghi danh. Các đơn ghi danh sẽ phải nạp trước cuối tháng 3.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi 301-929-2175 hay xem trang web Thomas Edison High School of Technology
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/edison/

Thủ tục chuyển trường

Phụ huynh Quận Montgomery muốn yêu cầu cho con em được chuyển trường có thể chuẩn bị thủ tục chuyển trường, hồ sơ xin chuyển trường được thu nhận từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4.

Ngoại trừ các học sinh thuộc các vùng Northeast Consortium (NEC), Downcounty Consortium (DCC), and Middle School Magnet Consortium (MSMC), các học sinh MCPS được ấn định cho một trường học căn cứ theo nơi cư trú của em và bắt buộc phải học tại trường học thuộc khu vực nhà. Ấn định việc chuyển trường của em học sinh từ một trường này qua một trường khác chỉ được chấp thuận trong các trường hợp sau đây:

 • Có anh hay chị đang học tại trường xin được chuyển đếnl
 • Tiếp tục theo hệ thống chuyển từ trung học đệ nhất cấp qua trung học đệ nhị cấp, trừ khi bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về ranh giới trường học.
 • Có giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn

Thủ tục xin chuyển trường bắt đầu từ trường học thuộc khu vực nhà. Tại đây phụ huynh có thể xin đơn, tài liệu hướng dẫn thủ tục chuyển trường và các thông tin cần thiết. Các đơn xin chuyển trường và tài liệu hướng dẫn được phát tại các trường học từ tuần lễ đầu tiên của tháng 2 và trên trang web Student Transfer .Tài liệu được ấn hành bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Quyết định về việc chuyển trường sẽ được thông báo cho các phụ huynh trước ngày 15 Tháng 5.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục chuyển trường, phụ huynh nên liên lạc với hiệu trưởng của trường học thuộc khu vực nhà. Các phụ huynh không nói tiếng Anh có thể gọi Spanish Hotline Đường giây điện thoại Tây Ban Nha tại 301-230-3073 hay ESOL Parent Center trung tâm các dịch vụ ESOL cho các phụ huynh tại 301-230-0674. Qúy vị cũng có thể gọi các đường giây ngoại ngữ, để lại lời nhắn, sẽ có người gọi trả lời. Nếu qúy vị nói tiếng Tây Ban Nha xin gọi 301-230-5403; Cao Miên : 301-230-5427; Trung hoa : 301-230-5428; Pháp :301-230-5429; Triều tiên: 301-230-5430; và Việt Nam: 301-230-5432.

Để biết thêm chi tiết về việc ấn định trường học cho các học sinh cư trú trong vùng NEC, DCC, hay MSMC, xin gọi 301-649-8081.

Student Transfer (Change of School) Request
http://www.montgomeryschoolsmd.org/info/transfer.shtm

Ngày Tiếp Phụ Huynh Của Chương trình Học Tiếng Trung Hoa

Trường tiểu học College Gardens sẽ tổ chức đón tiếp phụ huynh để cung thông tin về chương trình học bằng tiếng Trung hoa tại trường. Chương trình dạy các môn toán và khoa học bằng tiếng Trung hoa và được dành cho học sinh trên toàn quận. Các ngày tiếp phụ huynh là thứ Tư, 15 tháng 2 từ 10 giờ đến 11 giờ sáng cho các học sinh sắp vàọ lớp Mẫu giáo, và ngày thứ Tư, 8 tháng 3 từ 1 đến 2 giờ chiều cho các học sinh sắp vào lớp 1 và 2.

Trường tọa lạc tạỉ 1700 Yale Place, Rockville. Yêu cầu liên lạc với trường để hẹn ngày qúi vị đến thăm trường̣. Trong trường hợp trời tuyết, buổi viếng thăm sẽ được dời lại ngày 13 tháng 3 từ 10 giờ đến 11 giờ sáng (cho các học sinh sắp vàọ lớp Mẫu giáo) và từ 1 đến 2 giờ chiều (cho các học sinh sắp vàọ lớp 1 và 2).

Để biết thêm các chi tiết, yêu cầu gọi Chen Chiu, phối hợp viên chương trình Trung hoa, tại 301-279-8470 hay xem trang web College Gardens Elementary School .
www.montgomeryschoolsmd.org/schools/collegegardenses/ci.htm

Những Ngày Cần Nhớ
 • 1-28/2: Tháng Truyền Thống̣ Người Mỹ Gốc Phi Châu
 • 2/2: Phát phiếu điểṃ
 • 2-3/2: Học sinh Head Start nghỉ học
 • 4/2: Đại hội Các Ban Nhạc và Hòa Tấu lớp 11 & 12 toàn quận, 6:30-9:30 tối.
 • 6-7/2: Viếng thăm các gia đình Head Start (Học sinh Head Start nghỉ học)
 • 7/2: Đại Hội Các Ban Nhạc và Hòa Tấu Lớp 6 Khắp Quận, 7:30 tối
 • 7-11/2: Tuần Lễ Tư Vấn tại trường
 • 14/2: Hội Đồng Học Vụ họp thông qua bản đề nghị ngân sách 10:00 sáng
 • 20/2: Ngày Presidents (Trường học và văn phòng đóng cửa)
 • 23/2: Họp vùng của Bộ Giáo dục (Bethesda-Chevy Chase), Carver Educational Services Center, 7:30 tối
 • 23-26/2: Đại Hội Các Ban Hoà Tấu lớp 12, Ban Nhạc lớp 11&12, Baltimore
 • 27/2: Tan trường sớm cho các lớp K-12 – Chấm điểm/ kế hoạch
 • 27/2: Buổi họp của Board of Education và phiên họp về xác định ranh giới, 6:30 tối

TRANG WEB CHÍNH MCPS | VỀ MCPS | TRƯỜ̀NG HỌC | CỘNG ĐỒNG | PHỤ HUYNH | NHÂN VIÊN | HỌC SINH


© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân
Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ