QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 4

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học
Tìm hiểu về Ngân Quỹ Điều Hành năm tài chánh 2007 và năm tài chánh 2007-2012 Chương trình Phát Triển Ngân Sách

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
Our Schools Today (Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta) , mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinh, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin đừng bỏ qua10 phút này!
Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Parent Connection (Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huyn ): Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ
Options (Các Lựa Chọn): Sách hướng dẫn về việc chọn lựa và nộp đơn và các chương trình MCPS. Thông tin được cung cấp bằng sáu thứ tiếng.
Tài liệu về các trường TH Đệ I Cấp: Tổng quát về chương trình của các trường TH Đệ I Cấp
Navigating the System (Hướng Dẫn về Các Trường Học): Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Aim High/Working Together (Cùng Nhau Làm Việc): Các xuất bản về những gì các phụ huynh phải biết về cách giúp các con em trở thành xuất sắc. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Thông Tin về Ngân Quỹ
Cải tiến ngân qũy
Ghi danh cho em học sinh
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và các tin tức khác
Thông Tin cho Những Người Nói Tiếng Việt
Các số điện thoại thường được gọi
Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt
Trang Mạng dành cho Phụ huyn
Tuân Theo Luật Khi Đi Xe Trường
Liên lạc với chúng tôi
Thông báo về hoạt động trong các điều kiện thời tiết
Các Nguồn Thông Tin

Tổng Giám Đốc Học Vụ Trình Bày các Đề Nghị về Ngân Quỹ

Superintendent Jerry Weast sẽ trình bày các đề nghị về ngân quỹ điều hành cho năm tài chánh 2007 vào Ngày 14 Tháng 12. Buổi nói chuyện sẽ bắt đầu vào 7 giờ rưỡi tại trường trung học Rockville, 2100 Baltimore Road tại Rockville. Các cải cách về chương trình học trong sáu năm vừa qua đã tạo những tiến bộ rất đáng kể trong kết quả học tập của học sinh. Chúng ta cần phải tiếp tục đầu tư trong lãnh vực này để đẩy mạnh sự phát triển.

Yêu cầu qúi vị đến trước 7 giờ tối. Ngoài sân đậu xe tại trường trung học Rockville, sẽ có thêm sân đậu xe tại trường trung học đệ nhất cấp Earle B. Wood, 14615 Bauer Dr. tại Rockville, và tại Montgomery County Health and Human Services, 751 Twinbrook Parkway tại Rockville. Xe buýt chuyên chở từ các bãi đậu xe này đến trường Rockville sẽ bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi và cứ 10 phút lại có một chuyến.

Sẽ có người thông dịch các thứ tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Trung Hoa, Triều tiên, và Việt Nam. Nếu quí vị cần dịch vụ này, yêu cầu quí vị đến trước 6giờ 45 chiều. Sẽ có thông dic̣h bằng dấu. Dịch vụ trông trẻ cho các trẻ em từ 4 đến 12 tuổi hoàn toàn miễn phí.

Các buổi góp ý về các đề nghị về ngân quỹ sẽ được tổ chức trong tháng Giêng. Hội Đồng Học Vụ dự định sẽ thực hiện ngân sách này vào Ngày 14 Tháng Hai, 2006.

Thời hạn xét duyệt kế hoạch ngân quỹ
www.montgomeryschoolsmd.org/community/forums/about/timeline.shtm

Học Sinh Gặp Gỡ Hội Đồng Học Vụ

Các học sinh trung học đệ nhất và đệ nhị cấp muốn chia sẻ các vấn đề hay quan tâm về trường học được mời tham dự buổi họp của Hội Đồng Học Vụ và Superintendent Jerry Weast để đặt câu hỏi và nghe trả lời. Buổi họp này được tổ chức vào ngày thứ Ba 6 tháng 12 từ 7:30 tại thính đường (North Entrance) ở Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Dr. – Rockville- và do Montgomery County Region of the Maryland Association of Student Councils and the Montgomery County Junior Council bảo trợ. Những người muốn tham dự cần liên lạc với thầy cố vấn ban đại diện học sinh tại trường hay gọi văn phòng dịch vụ học sinh MCPS 301/279-4957 chậm nhất là ngày 5 tháng 12. Các phụ huynh cũng được mời tham dự.

Nạ̣p Đơn!

Hạn nạ̣p đơn và chọn lựa cho một số các chương trì̀nh của MCPS đã cận kề. Các hạn kỳ đó là:

 • Elementary Centers for the Highly Gifted(Trung Tâm Tiểu Học cho các Học sinh Xuất Sắc). Hạn cuối là Ngày 5 tháng 12
 • Middle School Magnet programs (gồm các chương trình chuyên biệt tại các trường TH Đệ I Cấp Takoma Park, Eastern và Roberto W. Clemente). Hạn cuối là ngày 12 tháng 12.
 • Middle School Magnet Consortium Choice Selection (gồm các trường TH Đệ I Cấp Argyle, A. Mario Loiederman và Parkland). Hạn cuối là ngày 12 tháng 12.
 • High School Programs—Quyền chọn lựa đối với Downcounty Consortium (DCC) and Northeast Consortium (NEC). Hạn cuối là ngày 12 tháng 12..
 • High School Magnet/Special Programs:
  • International Baccalaureate program tại trường TH Đệ II Cấp Richard Montgomery (dành cho học sinh toàn quận); Math/Science/Computer Science Magnet tại trường TH Đệ IỊ Cấp Montgomery Blair (dành cho học sinh toàn quận) và Communications Arts Program tại Montgomery Blair (dành cho các học sinh thuộc DCC). Hạn cuối nạp đơn là ngày 5 tháng 12.
  • John F. Kennedy Leadership Training Institute (dành cho các học sinh thuộc DCC). Hạn cuối nạp đơn là ngày 5 tháng 12.
  • Global Ecology Studies Program tại trường TH Đệ II Cấp Poolesville (dành cho học sinh toàn quận). Hạn cuối là ngày 6 tháng Giêng, 2006.
Hướng Dẫn về Các Chương Trình Đặc Biệt
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/

Chuẩn Bị Cho Những Ngày Trường Học Đóng Cửa Vì Thời Tiết

Thời tiết mùa đông, như khi có băng và tuyết, và các trường họp khẩn cấp khác có thể làm xáo trộn hoạt động của nhà trường , như trường phải đóng cửa, mở cửa trễ hay đóng cửa sớm. Thông báo về việc trường học đóng cửa hay mở cửa trễ được báo sớm, thường là vào bản tin 5 giờ sáng. Nếu trường học đóng cửa sớm, các thông báo sẽ được loan báo trước 11 giờ sáng. Có nhiều cách để các phụ huynh có thể biết các thông tin mới nhất về việc đóng hay mở cửa trễ:

Xin quí vị nhớ́ ghi danh nhận các thông báo khẩn cấp qua MCPS QuickNotes. Xin xem mcps.medianext.com/mcps/update.html để biết là qúi vị có ghi danh chưa.
Trang web của MCPS tại www.montgomeryschoolsmd.org đăng các thông báo khẩn cấp với các chữ in đậm màu đỏ phiá trên đầu trang khi cần thiết.
Các đài truyền thanh và truyền hình địa phương và đài truyền hình 34 MCPS loan báo thông tin ngay sau khi họ nhận được.
Đường dây thông tin MCPS tại 301/279-3673
MCPS Call Center tại 301/309-6277 (Anh ngữ và Tây Ban Nha)
Sách Hướng Dẫn Về Việc Lựa Chọn Được Gởi Qua Bưu Điện

Một tập sách giải thích về việc nộp đơn và chọn lựa các chương trình của MCPS được ́ gởi về nhà các học sinh tư mẫu giáo đến lớp 8. MCPS cung cấp các chương trình giáo khoa mới từ kỹ thuật hàng không đến y khoa thể thao. Sách Hướng dẫn về việc lựa chọn được ấn hành ̣ để giúp các phụ huynh tìm hiểu về các chương trình ở bậc̣ tiểu học, trung học đệ nhất và đệ nhị cấp. Phần đông các quyền lựa chọn này dành cho các học sinh bất kể nơi các em cư ngụ. Tập sách được trình bày bằng sáu ngôn ngữ

Hướng dẫn về Việc Lựa Chọn
www.montgomeryschoolsmd.org/departments/enrichedinnovative/options.shtm

Hãy Tìm Các Thông Tin Mới Nhất Tại Connect-ED

Các trường học đang sử dụng một phương tiện mới, Connect-ED, để duy trì sự liên lạc với các phụ huynh trong cộng đồng. Với dịch vụ Connect-ED, các phụ huynh nhận các lời nhắn đã thâu trước từ hệ thống điện thoại tự động. Connect-ED sẽ cung cấp các thông tin xác thực và nhanh chóng về các buổi họp quan trọng, các hoạt động trong trường học và các trường hợp khẩn cấp. Các trường học cũng bắt đầu dùng Connect-ED để gọi các phụ huynh khi hoc̣ sinh vắng mặt.

Các Học Sinh Lớp Hai Đi Strathmore

Đây là năm thứ hai, các học sinh lớp hai có cơ hội học hỏi đặc biệt tại Trung tâm Nhạc (Music Center) ở Strathmore khi các em tham dự các chương trình âm nhạc của Ruth Rales Comcast Kids Student Concerts do National Philharmonic Orchestra trình bày. Các chương trình này sẽ được tổ chức vào các ngày 6-8 tháng 12, trình bày một thế giới tuyệt vời của nhạc cổ điển trong môi trường nhạc hòa tấu. Các học sinh được chuẩn bị cho chương trình này trong lớp nhạc để các em có thể tham dự các buổi hòa tấu. Các phụ huynh nên bàn luận về cơ hội này với các em, và cho các em cơ hội tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật.

Các Ngày Cần Ghi Nhớ
 • Ngày 3 tháng 12: Thi SAT.
 • Ngày 6-8 tháng 12: Học sinh lớp Hai đi thăm The Music Center ở Strathmore
 • Ngày10 tháng 12: MCPS Big Band Jazz Festival, Sherwood HS, 8g sáng.-5 g chiều.
 • Ngày 13 tháng 12: Hội Đồng Học Vụ họp và tuyển chọn nhân viên, Carver Educational Services Center, 10 g sáng.
 • Ngày 14 tháng 12: Tổng Giám Đốc Học Vụ nói chuyện về ngân quỹ điều hành tại Rockville High School, lúc 7g30 tối.
 • Ngày 26 tháng 12: Nghỉ lễ Christmas
 • Ngày 27-30 tháng 12:(Giáo viên và học sinh) Nghỉ Đông
 • Ngày 2 tháng Giêng: Nghỉ Tết Dương Lịch
MCPS WEB HOME | ABOUT US | SCHOOLS | COMMUNITY | PARENTS | STAFF | STUDENTS

© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân | Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ