QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 3

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học
Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta (Our Schools Today), mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Take 10 (10 Phút Lắng Nghe) Nghe những bàn luận về các học sinh, trường học và cộng đồng của chúng ta. Xin đừng bỏ qua10 phút này!
Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huynh: Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ.
Hướng Dẫn về Các Trường Học: Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Cùng Nhau Làm Việc: Các xuất bản về những gì các phụ huynh phải biết về cách giúp các con em trở thành xuất sắc. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Bản Thông Tin: Xuất bản hằng tuần dành cho các nhân viên MCPS và các tổ chức khác.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Thông Tin về Ngân Quỹ
Ghi danh cho em học sinh
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Các số điện thoại thường được gọi
Đại học, Nghề nghiệp, Tài trợ và các tin tức khác
Trang Mạng dành cho Phụ huynh
Liên lạc với chúng tôi
Các Nguồn Thông Tin

Buổi Huấn Luyện Dành Cho Phụ Huynh Về Kỹ Năng Đọc

Kỹ năng đọc vững vàng rất quan trọng cho việc thành công của học sinh trong học tập. Do đó chúng tôi mời qúy phụ huynh tham dự buổi huấn luyện để tìm hiểu cách hỗ trợ và nâng cao kỹ năng̀ đọc của con em vào ngày 1 tháng 12 từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Buổi huấn luyện sẽ được văn phòng Division of Family and Community Partnerships tổ chức đồng loạt tại các trường trung học đệ nhất cấp A. Mario Loiederman và Silver Spring International, tại các trường trung học đệ nhị cấp Gaithersburg và John F. Kennedy. Sẽ có buổi huấn luyện bằng tiếng Tây Ban Nha tại mỗi trường. Nếu có tuyết, ngày họp sẽ được dời lại vào ngày 8 tháng 12.

Trong năm 2006, bắt đầu từ ngày 26/1 sẽ có nhiều buổi huấn luyện dành cho phụ huynh.

Để biết thêm chi tiết hay danh sách các buổi huấn luyện, xin gọi 301-279-3100 hay xem Family and Community Partnerships
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/familycommunity/

Lớp luyệṇ thi SAT trên mạng Internet do College Board tổ chức

Lớp luyện thi SAT miễn phí trên mạng Internet do College Board, cơ quan phát triển SAT tổ chức, dành cho các học sinh trung học MCPS cho đến cuối tháng 12, 2005. Chương trình học tập trung vào nội dung bài thi nhằm giúp các học sinh đạt điểm tốt trong các phần toán , đọc và viết của SAT. Các học sinh lớp 12 muốn tham dự học có thể dùng mật mã do thầy dạy SAT, văn phòng cố vấn nhà trường hay trung tâm hướng dẫn nghề nghiệp/đại học cung cấp. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo High School Instruction and Achievement
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/hsi/

Trợ giúp về lệ phí thi

MCPS có quỹ giúp cho các học sinh trong việc trả lệ phí thi SAT, Advanced Placement hoặc các kỳ thi khác cần thiết cho việc xin vào trường đại học hay các chương trình hướng nghiệp. Để biết thêm chi tiết, học sinh cần liên lạc với cố vấn nhà trường tạI trường của mình.

Những Ngày Đón Tiếp Phụ Huynh Ở Các Trường Thuộc Tổ Hợ̣p (Consortia)

Phụ huynh của các học sinh lớp 8 sống trong vùng thuộc tổ họp Northeast hay Dowcounty được mời viếng thăm các trường, để tìm hiểu về chương trình học đặc biệt tại mỗi trường.

Đối với Northeast Consortium, các ngày viếng thăm trường được ấn định như sau:

 • Ngày 3 tháng 11 tại trường TH Đệ IỊ Cấp James Hubert Blake
 • Ngày 10 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Springbrook
 • Ngày 17 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Paint Branch
Đối với Downcounty Consortium, các ngày viếng thăm trường được ấn định như sau:
 • Ngày 2 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Wheaton
 • Ngày 7 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Northwood
 • Ngày 9 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp John F. Kennedy
 • Ngày 10 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Albert Einstein
 • Ngày 14 tháng 11 tại trường TH Đệ II Cấp Montgomery Blair
Các buổi họp này bắt đầu lúc 7 giờ tối. Các buổi họp dành cho phụ huynh của các học sinh trường tư muốn ghi danh học trường công sẽ được tổ chức vào tháng 11.

Để biết thêm chi tiết, xin gọi văn phòng tổ họp (consortia) tại 301-649-8010 hay tham khảo Downcounty Consortium hay Northeast Consortium. http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/downcounty/
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/nec/

Các Buổi Họp cho Trường TH Đệ I Cấp thuộc Tổ Họp Magnet

MCPS có ba chương trình mới, đòi hỏi sự cố gắng của học sinh để theo các chuyên ngành (còn gọi là magnet) ở bậc trung học đệ nhất cấp. Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về các chuyên ngành trong các buổi họp và những ngày đón tiếp phụ huynh tại trường trung học thuộc tổ họp magnet. Mỗi buổi họp sẽ trình bày tổng quát về chương trình và phương thức chọn lựa trong ba trường trung học thuộc tổ hợp- trường Magnet Argyle về Kỹ thuật Thông tin, trường Magnet A. Mario Loiederman về Nghệ thuật và trường Magnet Parkland về Kỹ thuật Hàng Không.

Cả trường sẽ tổ chức các buổi đón tiếp̉ phụ huynh để qúy vị có thể gặp giáo chức và tìm hiểu thêm về các chương trình. Các buổi này bắt đầu vào 7:30 tối ngày 21 tháng 11 tại Argyle, ngày 28 tháng 11 tại Loiederman và ngày 5 tháng 12 tại Parkland.

Đối với học sinh không thuộc khu vực consortium, các buổi họp sẽ được tổ chức:

 • Ngày 2 tháng 11- tại trường TH Đệ II Cấp Rockville
 • Ngày 9 tháng 11- tại trường TH Đệ II Cấp Walter Johnson
 • Ngày 14 tháng 11- tại trường TH Đệ II Cấp Bethesda-Chevy Chase
Các buổi họp để thông tin sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối và sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Các buổi họp đều có nội dung giống nhau.
Middle School Magnet Consortium
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/msmagnet

Các Buổi Họp về Các Chương
Trình Năng Khiếu Cao

Các buổi họp phụ huynh về Chương trình Trung Tâm (Center Program) nói về chương trình học đặc biệt nguyên ngày với nội dung học tập mở rộng và cao cấp dành cho các học sinh năng khiếu xuất sắc lớp bốn và năm. MCPS có 7 trung tâm trên toàn quận.

Các buổi họp có cùng nội dung. Nếu không thể tham dự buổi họp tổ chức cho trung tâm của mìnḥ, qúi vị có thể lựa chọn một buổi họp khác thuận tiện hơṇ.Tất cả các buổi họp bắt đầu lúc 7:30 tối tai thính đường của các trường trung học sau đây. (Buổi họp tại Kennedy sẽ được trình bày bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.)

 • Ngày 21/11: Trường TH Đệ II Cấp Quince Orchard
  cho Chương Trình Trung tâm tại
  • Trường Tiểu học Clearsping (dành cho học sinh thuộc vùng Damascus, Gaithersburg, Magruder và Watkins Mill)
  • Trường Tiểu học Fox Chapel (dành cho các học sinh thuộc vùng Northwest,Poolesville, Quince Orchard và Seneca Valley)
 • Ngày 29/11: Trường TH Đệ IỊ Cấp Winston Churchill
  cho Chương Trình Trung Tâm tại
  • Trường Tiểu học Chevy Chase (dành cho các học sinh thuộc vùng Bethesda-Chevy Chase và Whitman)
  • Trường Tiểu học Cold Spring (dành cho các học sinh thuộc vùng Churchill và Wootton)
 • Ngày 30/11: Trường TH Đệ II Cấp John F. Kennedy
  cho Chương Trình Trung Tâm tại
  • Trường Tiểu Học Lucy V. Barnsley (dành cho các học sinh thuộc vùng Walter Johnson, Rockville và Wheaton)
  • Trường Tiểu học Charles R. Drew (dành cho các học sinh thuộc vùng Blake, Paint Branch, Sherwood và Springbrook)
  • Trường Tiểu học Pine Crest (dành cho các học sinh thuộc vùng Blair, Einstein, Kennedy và Northwood)
Highly Gifted Centers
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/enriched/highlygifted/

Thông Tin về các Chương Trình Trung Học Đệ Nhị Cấp

Một buổi họp dành cho phụ huynh về các chương trình Nghệ Thuật & Truyền Thông tại trường trung học Montgomery Blair sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 lúc 7:30 tối. Chương trình Nghệ thuật & Truyền Thông là chương trình danh dự bốn năm về nhân văn nhấn mạnh vào việc nghiên cứu các dự án bằng Anh Ngữ, các nghiên cứu về xã hội và giáo dục truyền thông. Các học sinh lớp 8 thuộc khu vựcDowncounty Consortium DCC hoặc đang học tại các trường trung học đệ nhất cấp DCC được quyền nạp đơn xin vào chương trình.
Communications Arts Program
http://cap.mbhs.edu/

Trong tháng 11 cũng sẽ có buổi họp về chương trình Global Ecology Studies Program của toàn quận tại trường TH Đệ II Cấp Poolesville, nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức về khoa học và các điều kiện văn hóa, xã hội, chính trị, kinh tế và kỹ thuật có ảnh hưởng đến đời sống trên hành tinh. Buổi họp sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 11 lúc 7 giờ̀ tối.
Global Ecology Program
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/poolesvillehs/
departments/Global/index.html

Trang Mạng Mới Của MCPS Department of Transportation Phổ Biến Lộ Trình Xe Buýt

Văn phòng Department of Transportation đã cho lưu hành một trang mạng mới với các tin tức hữu ích cho các phụ huynh. Đặc điểm mới nhất của trang mạng cho phép phụ huynh tìm hiểu về các đường xe buýt và các chi tiết về cuộc vận động “Ride by the Rules”- Tuân theo luật khi đi xe với mục đích tăng cường sự an toàn khi sử dụng xe buýt. Trang mạng cũng có các thông tin về việc xe buýt đến trễ hay tình trạng thời tiết khẩn cấp. Các lộ trình xe búyt được công bố tại: Department of Transportation hay qua phần School-odex của trang mạng.

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/transportation/ http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/

Đường Dây Khẩn CấpVề Sự An Toàn Tại Trường Học

Vấn đề an toàn và lành mạnh trong nhà trường là mối quan tâm của tất cả mọi người. Thông thường, những lời nhắc nhở của phụ huynh hay học sinh có thể giúp tránh sự bạo động trong giới học sinh, việc uống rượu và sử dụng ma túy, liên quan đến các băng nhóm hay các nguy cơ khác cho sự an toàn của học sinh. MCPS có một ̣đường dây kín gọi là Schools Hotline để báo cáo các sự hăm dọa, các xâm phạm về an toàn. Dịch vụ kín này hoạt động 24 tiếng mỗi ngày/7 ngày trong tuần. Số điện thoại của người gọi sẽ không hiện ra trên máy. Sẽ không có ai hỏi tên qúi vị. Số điện thoại khẩn này là là 301-517-5995.
Safe Schools Hotline
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/security/hotlines.shtm

Các Ngày Cần Ghi Nhớ

 • Ngày 1 tháng 11: Ngày Giáo chức (học sinh nghỉ học)
 • Ngày 5 tháng 11: Thi SAT
 • Ngày 8 tháng 11: Board of Education họp nguyên ngày tại Carver Educational Services Center, 10 sáng
 • Ngày 10 tháng 11: Tan trường sớm-Mẫu giáo đến lớp 8 – Họp phụ huynh, phát phiếu điểm
 • Ngày 10 tháng 11: Tan trường sớm -Mẫu giáo đến lớp 8 – Họp phụ huynh, Lễ Veterans
 • Ngày 24-25: Nghỉ lễ Thanksgiving
MCPS WEB HOME | ABOUT US | SCHOOLS | COMMUNITY | PARENTS | STAFF | STUDENTS

© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân
Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ