QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 2

Ghi vào Lịch
Lịch MCPS (PDF)
Lịch Trường học
Các ngày thi sau đây được tổ chức trong háng Mười.
Ngày 8 Tháng 10: Thi Môn SAT
Ngày 12, 15 Tháng 10: Thi Môn PSAT
Lịch trình các môn thi
Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt

Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
"Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta” (Our Schools Today), mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Học Đường Ngày Nay Của Chúng Ta

Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huynh: Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ.
Hướng Dẫn về Các Trường Học: Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Cùng Nhau Làm Việc: Các xuất bản về những gì các phụ huynh phải biết về cách giúp các con em trở thành xuất sắc. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Bản Thông Tin: Xuất bản hằng tuần dành cho các nhân viên MCPS và các tổ chức khác.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Ghi danh cho em học sinh
Sự chuyên chở của xe trường
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Các số điện thoại thường được gọi
Hướng dẫn về các chương trình đặc biệt
Trang Mạng dành cho Phụ huynh
Liên lạc với chúng tôi

Điểm về Học vấn

MCPS tiếp tục cố gắng sửa đổi cách chấm điểm để bảo đảm là các điểm phản ảnh những gì học sinh hiểu và có thể làm được. Trong niên học 2005-2006, các thầy giáo của các lớp 1-12 sẽ cho điểm dựa trên kết quả học tập mà thôi. Ở bậc tiểu học, các chi tiết về hạnh kiểm và sự cố gắng sẽ được báo cáo riêng biệt như là phần thuộc về khả năng học tập. Trong các lớp 6-8, sự tham gia sinh hoạt trong lớp học và việc hoàn tất bài làm của các học sinh sẽ được các thầy giáo báo cáo là phần thuộc khả năng học tập.

Để giúp các phụ huynh hiểu tường tận về cách chấm điểm của MCPS tại bậc tiểu học, trung học đệ nhất và đệ nhị cấp, MCPS tạo một trang web mới và sách hướng dẫn cho phụ huynh. Sách được phân phát tại các trường học. Cách chấm điểm này cũng có trên trang web tại www.montgomeryschoolsmd.org/info/grading.

Thắc mắc về bài làm nhà? Gọi Hotline!

Homework Hotline Live! bắt đầu năm thứ 20 vào Ngày 5 tháng 10 để giúp các học sinh MCPS khi gặp khó khăn trong lúc làm bài ở nhà hằng ngày. Các thầy giáo sẵn sàng để trả lời các câu hỏi về đa số các môn học từ 4 giờ 30 đến 6 giờ chiều trên đài cable 33. Các học sinh có thể gọi 301-279-3234 với các câu hỏi.

Để biết thêm chi tiết, yêu cầu xem trang Homework Hotline Live! tạ̣i www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
itv/ITV_Programs_HHL.shtm

Báo cáo việc bị chọc ghẹo/ ức hiếp

Mỗi trường MCPS đều có mẫu đơn mới trên trang mạng của MCPS để giúp các phụ huynh, học sinh và những người liên hệ báo cáo khi học sinh bị chọc ghẹo/ ức hiếp. Như trong qúa khứ, các báo cáo về việc bị chọc ghẹo/ ức hiếp sẽ được ban giám đốc nhà trường điều tra và có biện pháp kỷ luật.

Các phụ huynh cũng có thể in bản báo cáo về việc bị chọc ghẹo/ ức hiếp từ trang web tại www.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/.

MCPS và các trường học thuộc vùng Maryland bắt buộc phải báo cáo về việc bị chọc ghẹo/ ức hiếp cho tiểu bang Department of Education thể theo đạo luật Safe Schools Reporting Act of 2005.

Lớp Học Thêm vào Ngày Thứ Bảy giúp các học sinh giảm sự cách biệt trong kết qủa học tập.

Các phụ huynh muốn các con em được kèm thêm về toán, ngôn ngữ, hay đọc có thể ghi danh cho các em tham dự Chương trình Học Thêm vào Ngày Thứ Bảy tại một trong 14 trung tâm học tập trong quận. Tuy là chương trình dành cho tất cả các học sinh cần trau giồi việc học, chương trình này được dùng để giảm sự cách biệt trong kết qủa học tập.của các học sinh Phi châu-Mỹ hay Mỹ châu Latin. Chương trình do George B. Thomas, Sr. Learning Academy điều hành, mục đích là để giúp các trẻ em về phương pháp học, hướng dẫn, và nâng cao kết quả học tập. Các lớp được dạy từ 8 giờ 30 – 11 giờ sáng từ tháng Mười đến tháng Năm. Để ghi danh, các phụ huynh cần cung cấp sổ học bạ của năm ngoái và trả $15 lệ phí.

Các thầy dạy kèm chính là những giáo viên hội đủ bằng cấp về khả năng giảng dạy. Chương trình đang cần thêm các thầy giáo dạy kèm, nên nếu qúi vị có vài tiếng đồng hồ vào ngày thứ bảy, đề nghị qúi vị tình nguyện. Gọi 301-320-6545 để ghi danh hay tình nguyện. | George B. Thomas, Sr. Learning Academy.

Các Buổi Huấn Luyện dành cho Phụ Huynh

Vào Ngày 27 tháng 10, từ 7-9 tối, các phụ huynh được mời tham dự các buổi huấn luyện để tìm hiểu về MCPS và phương cách giúp các trẻ em học và thành công. Các buối này chú trọng đến việc phát triển khả năng toán của các trẻ em và sự trao đổi có hiệu quả trong các buổi họp giữa thầy giáo và phụ huynh. Các buổi huấn luyện, do MCPS’ Division of Family and Community Partnerships tổ chức, sẽ được tổ chức liên tiếp tại các trường trung học đệ nhất cấp A. Mario Loiederman và Silver Spring International, và tại các trường trung học đệ nhị cấp Gaithersburg and John F. Kennedy. Sẽ có buổi huấn luyện bằng tiếng Tây Ban Nha tại mỗi trường.

Để thêm chi tiết, xin gọi 301-279-3100 hay xem trang web www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
familycommunity/
.

Các Kỳ Thi SAT Sắp Đến

Liên tiếp trong hai năm, các học sinh lớp 12 của MCPS đạt điểm trung bình SAT trên 1100, với số học sinh lớp 12 thi đông nhất từ trước đến nay. Báo cáo chi tiết về các điểm thi SAT năm 2005 của từng trường có trên trang web tại www.montgomeryschoolsmd.org/departments/
sharedaccountability/
.

Ngày thi SAT đầu tiên của mùa thu này sẽ được tổ chức vào Ngày 8 tháng 10 và các ngày thi khác vào Ngày 5 tháng 11 và Ngày 3 tháng 12. Để biết thêm chi tiết về các lớp chuẩn bị cho kỳ thi SAT của MCPS, xin xem www.mcps.k12.md.us/adulted/satprep/

Để ghi danh cho SAT, các học sinh phải xem trang www.collegeboard.com hay liên lạc với văn phòng cố vấn tại trường học để được giúp đỡ.

Môn thi PSAT sẽ đươc tổ chức vào Ngày 12 tháng 10 và Ngày 15 tháng 10.

Các Buổi Họp dành cho Phụ huynh sắp đến

Buổi họp dành cho phụ huynh về chương trình magnet tại trường trung học Montgomery Blair được tổ chức vào Ngày 27 Tháng 10, lúc 7:30 tối, trong phòng thể thao tại trường Montgomery Blair. Các học sinh lớp 8 quan tâm đến các môn học như khoa học, toán, và điện toán và các phụ huynh của các em hay người giám hộ được mời tham dự. Ngày 5 Tháng 12 là hạn cuối để nạp đơn cho chương trình.

Một buổi họp về chương trình International Baccalaureate tại Richard Montgomery High School được tổ chức vào Ngày 26 Tháng 10 lúc 7:30 tối tại thính đường của trường. Chương trình IB tại Montgomery dành cho các học sinh chú tâm đến các lớp học cao cấp, các môn học để chuẩn bị cho đại học tại trường trung học. Điều kiện ghi danh là các em lớp 8 tối thiểu phải đang theo học các lớp Trình độ 1 của môn Pháp văn, Hoa Văn hay tiếng Tây Ban Nha . Ngày 5 tháng 12 là hạn cuối để nạp đơn cho chương trình.

Những ngày cần ghi nhớ

Ngày 4 Tháng 10: Rosh Hashanah – Trường đóng cửa. Nghỉ lễ.
Ngày 6 Tháng 10: Buổi họp về kế hoạch của Hội Đồng Học Vụ, 7 giờ tối
Ngày 11 Tháng 10: Hội Đồng Học Vụ họp nguyên ngày, 10 giờ sáng
Ngày 13 Tháng 10: Yom Kippur – Trường đóng cửa. Nghỉ lễ.
Ngày 21 Tháng 10: MSTA Hội nghị – Trường đóng cửa.
Ngày 24 Tháng 10: Hội Đồng Học Vụ họp lúc 7 giờ tối.
Ngày 31 Tháng 10: Kết thúc Học kỳ 1
Ngày 1 Tháng 11: Ngày chuyên môn dành cho các thầy giáo– học sinh nghỉ học– chuẩn bị/sửa soạn sổ học bạ

MCPS WEB HOME | ABOUT US | SCHOOLS | COMMUNITY | PARENTS | STAFF | STUDENTS

© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland
Nói với Bạn | Ngưng nhận bản tin vắn | Ghi danh nhận tờ tin vắn | Sửa đổi chi tiết cá nhân
Vấn đề Kỹ thuật | Ý kiến | FAQ