QuickNotes: Your Information Connection to Montgomery County Public Schools
Vol. 1, No. 1

Ghi vào Lịch
MCPS Lịch Trình Hằng Tháng (PDF)
Lịch Trường học
Lịch trình các ngày thi trong tháng chín và tháng mười
Ngày 8 Tháng 10: Thi Môn SAT
Ngày 12, 15 Tháng 10: Thi Môn PSAT
Lịch trình các môn thi

Các chương trìng giáo khoa trên đài truyền hình
"Trường Học của Chúng Ta Ngày Hôm Nay” (Our Schools Today), mà phổ biến các chương trình giáo khoa trên đài truyền hình cable của MCPS, Băng tần 34, giúp các phụ huynh hiểu biết về các vấn đề quan trọng của trường học. Chương trình này có trong sáu ngôn ngữ.
Trường Học Chúng Ta Ngày Hôm Nay

Chương Trình Giáo Khoa Truyền Hình MCPS

Các Xuất bản
Nhịp Cầu Liên Lạc với Phụ Huynh: Một xuất bản phát hành mỗi tam cá nguyệt cho các phụ huynh của các học sinh MCPS. Có trong sáu ngôn ngữ.
Hướng Dẫn về Các Trường Học: Hướng dẫn các phụ huynh về các Trường Công Lập Quận. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Cùng Nhau Làm Việc: Các xuất bản về những gì các phụ huynh phải biết về cách giúp các con em trở thành xuất sắc. Có trong nhiều ngôn ngữ.
Bản Thông Tin: Xuất bản hằng tuần dành cho các nhân viên MCPS và các tổ chức khác.
Các xuất bản khács

Các Móc Nối đến các vấn đề chú tâm khác
Ghi danh cho em học sinh
Sự chuyên chở của xe trường
Thực đơn ăn Sáng và Trưa
Các số điện thoại thường được gọi
Hướng dẫn về Các Chương Trình Đặc Biệt
Trang Mạng dành cho Phụ huynh
Liên lạc với chúng tôi

Duy Trì Sự Liên lạc với các Phụ Huynh

Tờ Tin Vắn QuickNotes xin chào qúi vị ! Tờ tin tức mới qua e-mail sẽ giúp qúi vị giữ liên lạc với các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS). Tuy là tờ Tin Vắn QuickNotes này được phát họa cho các phụ huynh, Tin Vắn dành cho bất cứ người nào mà chú tâm đến việc giúp đỡ các học sinh MCPS thành công. Hằng tháng trong niên học, chúng tôi sẽ đem đến qúi vị các tin tức mới nhất, các vấn đề quan trọng của Bộ Giáo Dục, các ngày cần ghi nhớ, các móc nối với các xuất bản và các tin tức hữu ích, và nhiều hơn.

Tuân theo luật khi đi xe trường

Tôn trọng, Trách nhiệm, An toàn. Đó là lời dặn dò cho các học sinh khi các em đi xe trường màu vàng của MCPS mùa thu này. Một chiến lược về vấn đề an toàn trên xe trường, gồm có sách, hình ảnh, giấy kẹp sách, phim, và sự dạy bảo trong lớp học sẽ chú tâm đến tầm quan trọng của một hạnh kiểm tốt trên xe trường và các hậu quả khi các học sinh không tuân theo luật lệ. Một tập sách đặc biệt dành cho các phụ huynh gọi là “Tuân theo luật khi đi xe trường: Vai trò của phụ huynh” (Ride by the Rules: A Parent’s Role) sẽ có tại trường học em mùa thu này. | Các chi tiết về sự an toàn trên xe trường

Các Buổi Họp của Cộng Đồng

Chia xẻ các ý nghĩ của qúi vị về tương lai của trường học tại một trong ba buổi họp trong cộng đồng trong tháng chín và tháng mười. Các buổi họp này sẽ chú tâm về việc tường trình kế hoạch hằng năm của trường, Kêu Gọi Hành động để Thành Đạt Xuất Sắc. Các hội viên trong cộng đồng sẽ có cơ hội bàn luận về ngân quỹ của năm 2007.

Các buổi họp sẽ được tổ chức vào các ngày sau đây:

 • Ngày 8 Tháng 9: Rockville High School, 7–9:30 p.m.
 • Ngày 22 Tháng 9: Albert Einstein High School, 7–9:30 p.m.
 • Ngày 6 Tháng 10: Northwest High School, 7–9:30 p.m.

Tất cả ba buổi họp sẽ được tổ chức với một khuôn khổ tương tự. Sẽ có thông dịch viên và các công vụ trông các trẻ miễn phí tại các nơi họp. | Các Buổi Họp trong Cộng Đồng

Sổ Học Bạ

Sau đây là lịch trình của chu kỳ chấm điểm và phân phát sổ học bạ trong niên học 2005–2006:

 • Ngày 29 Tháng 8: Ngày Nhập Học
 • Ngày 31 Tháng 10: Chu kỳ chấm điểm thứ nhất chấm dứt
 • Ngày 10 Tháng 11: Phân phát sổ học bạ
 • Ngày 20 Tháng 1: Chu kỳ chấm điểm thứ nhì chấm dứt
 • Ngày 2 Tháng 2: Phân phát sổ học bạ
 • Ngày 30 Tháng 3: Chu kỳ chấm điểm thứ ba chấm dứt
 • Ngày 19 Tháng 4: Phân phát sổ học bạ
 • Ngày 14 Tháng 6: Ngày học cuối cùng của niên học
 • Ngày 23 Tháng 6: Sổ học bạ được gởi về nhà

Các báo cáo về tiến triển của học sinh sẽ được gởi giữa chu kỳ chấm điểm cho một số các học sinh. Các phương thức có thể khác biệt tùy theo lớp học và trường học. Để thêm chi tiết, yêu cầu gọi trường học của con em.

Các Đêm Trở-lại-Trường

Các trường học khắp quận sẽ bắt đầu tổ chức các đêm trở-lại-trường cho các gia đình. Buổi họp đêm là một phương cách rất tốt để các phụ huynh gặp thầy giáo của con em, biết về những gì em sẽ học, và tìm hiểu về trường học em. Để biết thêm về các ngày này và thêm chi tiết, yêu cầu gọi trường học con em.

Phụ huynh và Kế Hoạch

Một tập san mới gọi là Phụ Huynh (Parents) phát họa những đường lối mà các phụ huynh có thể tham dự hầu hỗ trợ kế hoạch giúp đỡ các công việc của các trường học và văn phòng của MCPS. Trường học của con em qúi vị sẽ gởi một tập san về nhà với em học sinh. Tập san cũng có trên trang mạng của MCPS. | Phụ huynh

Các Buổi Họp của Bộ Giáo Dục

Các buổi họp của Bộ Giáo dục quận Montgomery thường được tổ chức hai lần trong một tháng. Lịch trình và các vật liệu phụ trợ có trên trạng mạng, và tin tức về các điểm quan trọng của buổi họp được loan báo trong các buổi họp sau đó. Móc nối đến phim thu hình của các buổi họp có trên trang mạng của Bộ. | Bộ Giáo dục | Tin tức

Qúi vị có biết?

Các trường công lập quận có trên 18,000 học sinh quốc tế đến từ 167 quốc gia. Các học sinh này nói 134 ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Tây ban nha là ngôn ngữ phổ thông nhất của các học sinh quốc tế. Một số lớn các học sinh khác nói tiếng Đại hàn, các ngôn ngữ khác nhau của Trung hoa, Pháp, Ấn độ, Việt Nam,Trung đông, và Nga. | Văn Phòng Ghi Danh Quốc Tế

MCPS WEB HOME | ABOUT US | SCHOOLS | COMMUNITY | PARENTS | STAFF | STUDENTS

© 2005-2006 Montgomery County Public Schools, Rockville, Maryland