Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Đầu ngày hôm nay, quý vị đã nhận được một lá thư từ viên chức y tế MCPS, cung cấp các cập nhật quan trọng liên quan đến COVID-19, cúm, RSV và các bệnh về đường hô hấp khác ảnh hưởng đến cộng đồng.

Với tư cách là Giám đốc Điều hành của Các Trường Công lập Quận Montgomery (MCPS), điều quan trọng đối với tôi là chia sẻ cách chúng tôi đang làm việc để giảm bớt tác động của những căn bệnh này tại các trường học và các hoạt động trên toàn hệ thống. MCPS là một doanh nghiệp nhân dân: chúng tôi dựa vào các tài xế xe buýt, giáo viên, nhân viên điều hành và nhân viên hỗ trợ để giúp cho các trường học điều hành liền mạch.

Đưa Học sinh đến Trường: Tác động của Nhân viên đối với Tuyến Xe buýt

Chúng tôi tiếp tục cam kết đưa đón học sinh đến và về đúng giờ, đồng thời đang tích cực tuyển dụng và đào tạo những người điều khiển xe buýt mới. Ở những khu vực có nhiều trường hợp vắng mặt liên quan đến bệnh tật, các tuyến xe buýt có thể bị gián đoạn. Khi sự vắng mặt của nhân viên ảnh hưởng đến các tuyến đường đã kế hoạch, chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các gia đình để thông báo cho họ về các tuyến xe buýt bị hoãn hoặc hủy bỏ. Các gia đình sẽ nhận được thông báo từ trường học của học sinh và thông tin về các tuyến xe buýt bị trì hoãn và hủy bỏ có trên trang mạng Cập nhật Chuyên chở MCPS.

Giảm thiểu Gián đoạn Học tập

Như nhân viên y tế đã đề cập trước vào ngày hôm nay, MCPS theo dõi nhiều yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của trường học. Để giúp duy trì môi trường học tập an toàn, MCPS sẽ làm việc để thông báo cho các gia đình về bất kỳ gián đoạn hoạt động nào, bao gồm sự vắng mặt của nhân viên, và các biện pháp kiểm soát lây nhiễm cần thiết, ngoài các thông báo thời tiết khắc nghiệt thông thường.

Bảo đảm Chất lượng Không khí An toàn

Chúng tôi tiếp tục cố gắng cải thiện hệ thống thông gió và chất lượng không khí trong nhà tại các tòa nhà. Việc nâng cấp bộ lọc HVAC đã được hoàn tất ở tất cả các trường học và các hệ thống HVAC sẽ tiếp tục chạy trong các chu kỳ thời gian dài hơn. MCPS đáp ứng hay vượt quá các đề nghị về thông gió cho trường học do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đặt ra để giảm thiểu COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác tại các trường học. Truy cập trang mạng để biết thêm về bộ lọc và máy lọc không khí và các chiến lược giảm thiểu COVID-19 khác tại các cơ sở trường học.

Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và cam kết khi chúng tôi cố gắng đưa con quý vị đến trường một cách an toàn và cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Kính thư,

M. Brian Hull

Chánh Sở Điều Hành

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools