Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 18 Tháng 8

Đây là sáu điều cần biết cho Ngày thứ Năm 18 tháng 8. Chúng bao gồm thông tin về Hướng dẫn Mở cửa Trường lại MCPS, Hội chợ Tựu trường 2022-2023, thông tin về tuyến xe buýt và bản cập nhật về báo cáo Kiểm tra Chống Kỳ thị.

 1. Hướng dẫn Mở cửa Trường lại MCPS Năm học 2022-2023

  Đầu ngày hôm nay, MCPS đã chia sẻ Hướng dẫn Mở cửa Trường lại cho năm học sắp tới. Nó bao gồm hướng dẫn mới nhất liên quan đến COVID-19 và phác thảo những gì mong đợi trong chương trình học tập và giảng dạy, dạy kèm, chấm điểm, hỗ trợ cho học sinh, nhân viên và gia đình và hơn thế nữa. Đọc nguyên tập hướng dẫn tại đây hay xem trang mạng tập hướng dẫn.

 2. MCPS Back to School FaitVui nhộn, Thông tin và Chích ngừa Miễn phí và Tiêm vắc xin COVID-19 tại Hội chợ Tựu trường, Ngày thứ Bảy 27 tháng 8

  Hãy tham gia cùng nhân viên MCPS và các đối tác cộng đồng trong buổi khai mạc rất được mong đợi cho năm học 2022-2023 từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào Ngày thứ Bảy 27 tháng 8 tại Trung tâm Westfield Wheaton. Xem trang mạng của Hội chợ Tựu trường để biết thêm và lấy hẹn tiêm chủng hoặc chủng ngừa.

 3. Lịch trình xe Buýt MCPS cho 2022–2023 Có vào Ngày thứ Sáu 19 tháng 8

  Lịch trình xe buýt cho năm học 2022–2023 sẽ được đăngtrên mạng vào Ngày thứ Sáu 19 tháng 8. Một số đường xe buýt có thể thay đổi. Nhân viên Văn phòng Giao thông Vận tải đang làm việc siêng năng để bảo đảm tất cả các tuyến đường được bao gồm và hiệu quả; tuy nhiên, một số đường xe buýt có thể bị chậm trễ do nhân sự và nhu cầu chạy nhiều lần. Các cập nhật liên quan đến sự chậm trễ và các tuyến đường không được bao gồm sẽ được các trường học thông báo hàng ngày và có trên trang mạng MCPS.

  MCPS vẫn cam kết:

  1. Đặt ưu tiên việc đưa đón học sinh chương trình giáo dục đặc biệt;
  2. Sử dụng tất cả nhân viên hiện có, bao gồm cả nhân viên hành chính và bảo trì đủ điều kiện, để lái xe buýt;
  3. Các nỗ lực tuyển dụng, đào tạo và thuê nhân viên để tăng khả năng cung cấp nhân sự.
 4. Báo cáo Kiểm tra Kỳ thị sẽ Phát hành vào Mùa Thu này;
  Các Buổi Tham gia sẽ Được Tổ chức

  MCPS sẽ nhận Báo cáo Kiểm tra Kỳ thị- Báo cáo Cuối cùngvào mùa thu này từ Mid-Atlantic Equity Consortium. Báo cáo cuối cùng sẽ được phát hành cho công chúng vào Ngày 11 tháng 10 và sẽ bao gồm các phát hiện cho mỗi trong sáu phạm vi trọng tâm. MCPS sẽ cộng tác với các đối tác cộng đồng, các tổ chức học sinh và hiệp hội nhân viên để bảo đảm tất cả các nhóm liên quan có cơ hội xem xét các phát hiện và cung cấp ý kiến cho một kế hoạch hành động của học khu. Những ngày cho các buổi tham gia cộng đồng sẽ được chia sẻ vào tháng 9. Ban lãnh đạo học khu sẽ có kế hoạch hành động cuối cùng trước Ngày 31 tháng 1, 2023.

 5. Thành viên Học sinh của Hội đồng Giáo dục Tìm kiếm Thành viên Nội các Cố vấn

  Arvin Kim, Thành viên thứ 45 của Hội đồng Giáo dục (SMOB), đang tập hợp một nội các gồm các học sinh để cố vấn về những vấn đề quan trọng đối với các học sinh. Các thành viên nội các sẽ giúp SMOB khám phá các mối quan tâm và ý tưởng của học sinh, xác định các mục tiêu chính sách tiềm năng và tham gia với cộng đồng MCPS. Học thêm tại đây và ghi danh.

 6. Đăng ký Trực tuyến Bây giờ cho các Bữa ăn Miễn và Giảm phí

  Các gia đình của học sinh mà có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn hoặc giảm phí hiện có thể đăng ký để được hỗ trợ cho các bữa ăn ở trường. Việc đủ điều kiện dựa trên số người trong gia đình và tổng lợi tức. Học sinh ở Maryland đủ điều kiện nhận các bữa ăn giảm giá sẽ nhận được bữa ăn sáng và bữa ăn trưa miễn phí.

  Đăng ký tại đây.
  Học hỏi thêm về chương trình.

  Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools