Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 2 Tháng 6

Dưới đây là 5 điều cần biết vào Ngày thứ Năm 2 Tháng 6. Những điều này bao gồm ngày lễ ra trường, lời nhắc về COVID-19, bệnh viện tiêm chủng miễn phí và nhiều hơn nữa.

 1. graduationMùa Lễ Ra trường Bắt đầu
  Hơn 11.000 học sinh trung học cấp III bắt đầu nhận bằng tốt nghiệp trong các buổi lễ ra trường bắt đầu vào ngày hôm qua, Ngày 1 tháng 6, và tiếp tục đến hết Ngày 14 tháng 6.
  Tìm hiểu thêm tại đây
  Xem video tiếng Anh tại đây (Video tiếng Tây ban nha)
  Xem thư viện các bức ảnh
 2. Vẫn Cần Tiêm COVID-19? Cần Chủng ngừa Tăng cường? Tất cả Là Miễn phí!
  Tiêm chủng và tiêm mũi tăng cường chống lại COVID-19 vẫn là cách an toàn và tốt nhất để tránh bị bệnh do vi rút. MCPS đang tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để cung cấp nhiều cơ hội cho người lớn hoặc trẻ em để tiêm phòng và/hay cập nhật các mũi tiêm của họ. Nó giúp giữ an toàn cho bạn và mọi người xung quanh bạn!
  Tìm bệnh viện và lấy hẹn chủng ngừa trước ở đây.
 3. COVID-19 Các Trường hợp Dương tính Vẫn còn Cao ở Quận Montgomery
  Chúng tôi đang gần đến cuối năm học 2021-2022 và tỷ lệ trường hợp COVID-19 dương tính vẫn ở mức cao trong cộng đồng chúng ta. Quý vị có thể xem các số trường hợp trên bảng dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery.  Cộng đồng của chúng tôi thuộc nhóm nguy cơ “vừa phải”. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đặc biệt khuyến khích (không bắt buộc) quý vị đeo mặt nạ, thử nghiệm khi có các triệu chứng, sử dụng chất khử trùng tay/rửa tay và giữ khoảng cách thể chất khi có thể.
 1. MCPS Duy trì Cam kết Mạnh mẽ về An toàn trong Trường học
  Giám đốc lâm thời, Tiến sĩ Monifa B. McKnight đã gửi thông điệp sau đây đến cộng đồng vào Ngày thứ Hai 30 tháng 5. Thông điệp thảo luận về cam kết của học khu đối với sự an toàn trong MCPS, bao gồm các mối quan hệ hợp tác có giá trị với cảnh sát quận và đào tạo cho nhân viên.
  Thông điệp có tại đây.
  VIDEO: Xem lại cuộc thảo luận về an toàn trong trường học
 2. Tìm Nguồn Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần và Sự An lành trên Mạng
  MCPS cam kết cho sự khỏe mạnh về thể chất, xã hội và tâm lý cho hơn 160,000 học sinh và 24,000 nhân viên. Quý vị có thể tìm thấy thông tin giá trị của khu học đường và các nguồn lực cộng đồng cho các học sinh, nhân viên và gia đình trên trang chính MCPS. National Institute for Mental Health cung cấp các đề nghị đơn giản.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools