Những Điều Cần Biết cho Ngày thứ Năm 10 tháng 3

Dưới đây là năm điều cần biết vào Ngày thứ Năm 10 tháng 3. Những điều này bao gồm lời nhắc nhở rằng mặt nạ hiện là tùy ý tại các trường học và cơ sở MCPS, lời nhắc hoàn thành cuộc thăm dò ý kiến Kiểm tra Chống Kỳ thị, thông tin về bộ thử nghiệm COVID-19 mang về nhà, lời nhắc là tiêm chủng và thử nghiệm COVID-19 vẫn quan trọng và thông tin về đăng ký cho các lớp Chuẩn bị Mẫu giáo và Head Start.

  1. Mặt nạ Hiện là Tùy ý tại các Trường học và Văn phòng MCPS

Hội đồng Giáo dục bỏ phiếu để tạo việc mang mặt nạ là tùy ý trong MCPS vào Ngày 8 tháng 3. Thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức.  Bây giờ, học sinh và nhân viên có thể tự lựa chọn về việc nên đeo mặt nạ hay không. Mang hay Không, Đó là Tùy tôi.  Hãy Tử tế và Tôn trọng Lựa chọn Mang Mặt nạ của Tôi là thông điệp mà chúng tôi sẽ sử dụng để tăng cường lòng tốt, sự tôn trọng và sự hiểu biết đối với lựa chọn mang mặt nạ của mỗi cá nhân.
Phim video này từ hiệu trưởng Trường Tiểu Học Ritchie Park chia sẻ thông điệp này.

  1. Hoàn thành bản Thăm dò Kiểm tra Chống Kỳ thị trước Ngày 31 tháng 3

Gia đình, chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị để hiểu rõ hơn về cách các trường học của chúng tôi và khu học đường đang thi hành như một phần công việc liên tục để giải quyết các cản trở về chủng tộc và hệ thống trong MCPS. Chúng tôi khuyến khích quý vị điền bản thăm dò ý kiến này trước Ngày 31 tháng 3.Quý vị có thể sử dụng thiết bị di động hay máy điện toán. Tìm hiểu thêm về Kiểm tra Chống Kỳ thị MCPS ở đây. Bản thăm dò là ẩn danh và có trong tám ngôn ngữ.
Thư gia đình trong tất cả các ngôn ngữ
Tiếng Anh / Tây ban nha / Trung Hoa / Pháp / Bồ đào nha / Đại hàn / tiếng Việt / Amharic

  1. Bộ Thử nghiệm COVID-19 Nhanh tại Nhà Được Phân phát

MCPS sẽ tiếp tục phân phát bộ dụng cụ thử nghiệm nhanh tại nhà COVID-19 cho tất cả học sinh và nhân viên suốt Tháng 3. Đợt phân phát tiếp theo được tổ chức vào tuần Ngày 21 tháng 3. Những dụng cụ này là một phần quan trọng trong những nỗ lực không ngừng để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19.
Để giúp quý vị sử dụng bộ dụng cụ một cách chính xác và biết khi nào sử dụng chúng, hãy xem thông tin sau.
Phim VIDEO: Hướng dẫn sử dụng bộ thử nghiệm nhanh COVID-19
Tìm hiểu thêm về trang mạng này và xem lại các truyền đơn:
Tiếng Anh / Tây ban nha / Trung Hoa / Pháp / Bồ đào nha / Đại hàn / tiếng Việt / Amharic
(Nhắc nhở: đây là dụng cụ thử nghiệm nhanh qua mũi (mũi), yêu cầu tham khảo hướng dẫn kèm theo bộ dụng cụ trước khi sử dụng.)

  1. Kiểm tra COVID-19 và Chủng ngừa vẫn Quan trọng

Thử nghiệm: COVID-19 trong trường học là một chiến thuật quan trọng để giảm thiểu sự lây lan của vi rút. MCPS có thử nghiệm ngẫu nhiên trong trường cho các học sinh không có triệu chứng và thử nghiệm nhanh cho các học sinh có triệu chứng. Phụ huynh phải cho phép con họ được thử nghiệm bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. Tìm hiểu thêm về thử nghiệm COVID-19 trong trường học.
Chủng ngừa: Những cá nhân từ 5 tuổi trở lên đủ điều kiện để tiêm vắc xin COVID-19. Chủng ngừa là miễn phí, an toàn và có sẵn. Vắc xin là một trong những bước quan trọng nhất quý vị có thể thực hiện để bảo vệ bản thân và giữ COVID-19 không tăng trong cộng đồng. Tìm hiểu thêm tại đây.

  1. Ghi Danh Cho Lớp Chuẩn Bị Mẫu Giáo/Head Start Hiện Bắt Đầu

Ghi danh bắt đầu cho Lớp Chuẩn bị Mẫu giáo và Head Start cho Năm học 2022-2023. Trẻ em phải được 4 tuổi vào hay trước Ngày 1 tháng 9, 2022, và gia đình phải đủ điều kiện về lợi tức mới được đăng ký. Các gia đình có thể đăng ký trên mạng cho con em. Ngoài ra, các địa điểm trong tuần và cuối tuần mở cửa đến hết Ngày 31 tháng 3 cho các gia đình muốn đến tận nơi đăng ký. Để thêm chi tiết về hướng dẫn việc đủ điều kiện, các tài liệu cần thiết và cách để ghi danh trên mạng, xin gọi 240-740-4530 hay xem trang mạng MCPS.Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools