Tất Cả Các Trường Học Sẽ Mở Cửa Lại vào Ngày Thứ Hai 3 Tháng Giêng

Ngày 2 Tháng Giêng, 2022

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Chúc Mừng Năm Mới! Chúng tôi hy vọng quý vị đã có một kỳ nghỉ mùa đông vui và chúng tôi rất hân hoan chào đón các học sinh trở lại ngày mai để học trực tiếp. Để chuẩn bị, chúng tôi muốn chia sẻ cách chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị trong những tuần tới, khi chúng tôi tìm cách duy trì kinh nghiệm học tập trực tiếp trong khi đối phó với sự gia tăng của các trường hợp COVID-19.

Thời Tiết Khắc Nghiệt
Thời tiết vào Ngày 3 tháng 1 dự báo mưa sẽ chuyển sang một lẫn lộn giữa đá và tuyết vào sáng sớm ngày thứ Hai. Chúng tôi sẽ theo dõi thời tiết và tình trạng của đường đi và vỉa hè trong suốt đêm và quyết định về việc mở của trễ hay đóng cửa nếu cần thiết. Những thông báo đó thường được thông báo trước 5 giờ sáng.

Báo Cáo Các Trường Hợp Dương Tính
Nếu bất cứ học sinh hay nhân viên nào có kết quả dương tính, yêu cầu báo cáo cho MCPS bằng cách sử dụng mẫu đơn này. Đây là quy trình tương tự được sử dụng trong kỳ nghỉ mùa đông để thu thập thông tin về học sinh hay nhân viên có kết quả thử nghiệm dương tính. Bắt đầu từ Ngày thứ Hai 3 tháng Giêng, quý vị cũng có thể gọi cho trường học của con nếu quý vị không thể gửi thông tin qua phương thức điện tử.

Báo cáo Dữ liệu
Đến 10 giờ tối vào ngày thứ Bảy 1 tháng Giêng, đã có 3.686 trường hợp dương tính được báo cáo giữa các học sinh và nhân viên trong MCPS trong kỳ nghỉ mùa đông. Số lượng các trường hợp trong hệ thống trường học trong vài tuần qua đã tăng lên đáng kể theo xu hướng trên khắp Maryland và Hoa Kỳ. Như đã chia sẽ trong thông điệp cộng đồng vào Ngày 30 tháng 12, chúng tôi đang thực hiện một số biện pháp để giữ an toàn cho học sinh và nhân viên.

Quý vị có thể xem số trường hợp dương tính ở mỗi trường tại kết nối này. Các trường học sẽ không gửi thư cho cộng đồng về các trường hợp được báo cáo trong kỳ nghỉ mùa đông. Bắt đầu từ Ngày thứ Hai 3 tháng Giêng, danh sách số trường hợp dương tính được báo cáo tại mỗi trường học vào ngày hôm đó sẽ được báo cáo ở đầu trang mạng Bảng Dữ liệu COVID-19 trước 7 giờ tối mỗi ngày học. Bảng dữ liệu sẽ tiếp tục báo cáo dữ liệu về tổng số các trương hợp dương tính và số cách ly hàng tuần.

Cập nhật Thông tin Cộng đồng
Để giữ cho các gia đình được cập nhật, trong suốt tháng Giêng, tất cả các thành viên của cộng đồng MCPS sẽ nhận được email cập nhật của cộng đồng vào các buổi chiều thứ Năm, với thông tin mới nhất về COVID-19 và các bước chúng tôi đang thực hiện để giữ cho học sinh, nhân viên, gia đình và thành viên cộng đồng an toàn.

Trường học Riêng lẻ Chuyển sang Học tập Trực tuyến
Chúng tôi tiếp tục theo dõi các trường hợp hàng ngày. Như đã chia sẻ trước đây, nếu 5% trở lên trong số học sinh/giáo viên/nhân viên không liên lệ (tối thiểu 10 cá nhân) thử nghiệm dương tính trong khoảng thời gian 14 ngày, nhân viên văn phòng trung ương MCPS và Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (DHHS) Quận Montgomery sẽ cùng làm việc để xác định nếu học sinh trong trường có nên chuyển sang học tập ảo trong 14 ngày hay không. Xin lưu ý là mức độ 5 phần trăm không tự động đưa đến việc đóng cửa trường học; yếu tố chủ yếu để xem xét sẽ là mức độ lây lan của vi rút trong trường. Phụ huynh và người giám hộ sẽ được thông báo nếu quyết định chuyển sang học ảo.

Nhắc nhở quan trọng

  • Giữ các trẻ em ở nhà nếu các em có bất kỳ triệu chứng bệnh nào và đưa các em đi thử nghiệm COVID-19.
    Điều quan trọng là học sinh không lây bệnh cho người khác. Yêu cầu giữ các em ở nhà khi các em bị đau và đưa các em đi thử nghiệm COVID-19 như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.
  • Đồng Ý Với Thử Nghiệm.
    Phụ huynh phải cho phép con họ được thử nghiệm tại trường. Họ có thể làm như vậy bằng cách hoàn tất mẫu đơn này. Để biết thêm chi tiết, yêu cầu xem trang mạng "Đồng Ý Với Thử Nghiệm".

Điền Kinh
Thông tin quan trọng cung cấp hướng dẫn cho các học sinh lực sĩ và khán giả về lịch trình thi đấu, đeo mặt nạ, du lịch qua đêm và nhiều hơn nữa được cung cấp trong Return to R.A.I.S.E. cập nhật về thể thao mà có thể được xem lại tại liên kết này.

Cám ơn sự hỗ trợ của quý vị khi chúng tôi chuẩn bị cho ngày tựu trường vào năm 2022.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Nguồn Thông Tin Quan TrọngEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools