girl at home

Các Trường Công Lập Quận Montgomery Phác Thảo Những Thay Đổi về Hướng Dẫn Việc Cách Ly

Ngày 4 Tháng 11, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS,

Chúng tôi muốn giải thích hướng dẫn gần đây nhất về quy trình cách ly mà sẽ bắt đầu ở các trường học vào Ngày 8 tháng 11, 2021. Bộ Y tế Maryland (MDH) và Bộ Giáo dục Tiểu bang (MSDE) cóhướng dẫn đã được thay đổi về cách ly tại trường. Nếu hội đủ một số tiêu chuẩn nhất định, các học sinh có thể không phải cách ly hay có thể được yêu cầu cách ly trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Hướng dẫn mới này hy vọng sẽ giảm số lượng học sinh các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) phải cách ly và tham gia vào học tập trực tuyến.

Có Gì Mới:
Dựa theo hướng dẫn từ MDH và MSDE, và sự cộng tác với Sở Y tế và Dịch vụ Y tế và Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS), hiện sẽ có hai hạng mục không cách ly hay thời gian cách ly rút ngắn cho những người có sự tiếp xúc gần gũi với một cá nhân mà có kết quả dương tính với COVID-19. Tiếp xúc gần gũi là những cá nhân mà có sự tiếp xúc gần hơn 6 feet với một người có kết quả thử nghiệm dương tính với toàn thời gian tích lũy là 15 phút trong suốt 24 giờ, hay ít hơn 3 feet trong môi trường lớp học.

  1. Các trường hợp học sinh bị nhiễm bệnh và những người tiếp xúc gần gũi đeo khăn che mặt khi tiếp xúc và tiếp xúc không phải trong một hoạt động có nguy cơ cao: Những người tiếp xúc gần gũi phải đăng ký hay phải ghi tên thử nghiệm sàng lọc của chương trình MCPS COVID-19. Nếu họ bằng lòng để tham gia trong chương trình thử nghiêm, họ có thể tiếp tục đến trường hằng ngày. Tuy nhiên, họ không thể tham gia vào các hoạt động có nguy cơ cao do nhà trường tài trợ và sẽ vẫn phải cách ly ngoài môi trường trường học. Các gia đình có thể đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm sàng lọc bằng cách điền vào mẫu đơn liên kết ở đây.

 

  1. Tất cả các tình trạng khác, bao gồm cả khi không đeo mặt nặ hay khi người bị nhiễm bệnh là người lớn: Điều này sẽ bao gồm xác định những người tiếp xúc gần gũi trong bữa ăn trưa hay tiếp xúc xảy ra trong các hoạt động hay môi trường có nguy cơ cao. Tiểu bang xác định các môi trường hay hoạt động có nguy cơ cao là “thể thao trong nhà hay đụng chạm nhiều, và các hoạt động thở mạnh trong nhà, chẳng hạn như ca hát, tập thể dục hay chơi một nhạc cụ bằng đồng hoặc gió”. Trong những trường hợp này, những người tiếp xúc gần gũi chưa được chủng ngừa sẽ phải cách ly trong 10 ngày, nhưng có thể trở lại trường học sau ngày thứ 7 nếu những người tiếp xúc gần gũi nạp thử nghiệm PCR âm tính được thực hiện sau ngày thứ 5 kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng.

 

Những Gì Không Thay Đổi:
Những người có triệu chứng với thử nghiệm COVID-19 dương tính phải cách ly trong 10 ngày, tự theo dõi trong 14 ngày và chỉ có thể trở lại trường học nếu không có các triệu chứng COVID-19, bao gồm sốt 100.4 trở lên, đau cổ họng, ho, khó thở, tiêu chảy, nôn mửa và mất vị giác hay khứu giác. Như trước, hướng dẫn cách ly chỉ áp dụng cho những cá nhân chưa được chủng ngừa.  Những cá nhân được chủng ngừa không có triệu chứng sẽ không cần phải cách ly, như đã xảy ra trong suốt năm học này.

Các Trường Công Lập Quận MontgomeryEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools