community update

September 8, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Thông báo Ngày 3 tháng 9 tới cộng đồng liên quan đến hướng dẫn cập nhật về các quy trình cách ly cho những học sinh đã tiếp xúc gần gũi với một cá nhân có các triệu chứng COVID-19 đã gây những lo ngại và thêm thắc mắc. Tôi muốn cung cấp thêm thông tin về hướng dẫn này, cũng như chia sẻ một số thông tin mới về các công cụ mà sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu số lượng học sinh cần phải cách ly. Kèm theo là thư từ Dr. Travis Gayles, Nhân viên Y tế Quận Montgomery.

Sau đây là một số điểm nhấn mạnh trong các chiến lược phòng ngừa của chúng tôi.


MCPS tuân theo hướng dẫn của Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Quận Montgomery (DHHS).

Bộ Y tế Maryland và Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland, sử dụng các đề nghị từ CDC, cung cấp hướng dẫn để hỗ trợ các khu trường học địa phương nhưng khuyên các trường học “làm việc với các sở y tế địa phương để xác định các chiến lược phòng ngừa theo từng lớp cần thiết trong khu vực của họ để bảo vệ học sinh/trẻ em, giáo viên và nhân viên.” Sự khác biệt với các sở y tế địa phương được đưa ra vào Ngày 13 tháng 8, 2021, hướng dẫn do các cơ quan tiểu bang phát hành khi họ “đặc biệt đề nghị” các trường học làm việc với sở y tế địa phương vì các quyết định về chiến lược phòng ngừa “cần được thông báo bởi các trình độ giám sát lây truyền trong cộng đồng, vùng với vắc xin COVID-19, sử dụng thử nghiệm sàng lọc để phát hiện các trường hợp mắc bệnh ở các trường K-12, độ tuổi của trẻ em, và các yếu tố liên quan có thể ảnh hưởng đến nguy cơ lây truyền và tính khả thi của các chiến lược phòng ngừa khác nhau.”

Khi phát triển các giao thức an toàn và sức khỏe COVID-19, MCPS đã dựa trên các đề nghị do các cơ quan liên bang và tiểu bang cung cấp, nhưng cuối cùng tuân theo hướng dẫn do DHHS cung cấp, cơ quan đánh giá mọi trường hợp COVID-19 địa phương trong cộng đồng.


Quyết định cách ly những người tiếp xúc gần với học sinh có các triệu chứng COVID-19 được đề nghị theo hướng dẫn của DHHS.

Mặc dù DHHS tuân theo các hướng dẫn của tiểu bang, nhưng DHHS có một vị trí khác đối với một lĩnh vực được tham chiếu trong hướng dẫn Ngày 13 tháng 8 của tiểu bang. Rõ ràng, Dr. Travis Gayles, Giám đốc Y tế Quận Montgomery, tuyên bố rằng“ hướng dẫn của chúng tôi khác với hướng dẫn của tiểu bang cho một danh mục — những người có triệu chứng, không có kết quả thử nghiệm âm tính, không có chẩn đoán thay thế để giải thích các triệu chứng và không biết COVID-lịch sử tiếp xúc. ”

MCPS quyết định cách ly những người tiếp xúc gần với học sinh có các triệu chứng COVID-19 dựa trên hướng dẫn của sở y tế địa phương. Trong khi hướng dẫn của tiểu bang không yêu cầu những học sinh này phải cách ly cho đến khi có kết quả thử nghiệm dương tính, DHHS đưa ra một chiến lược khác cho nhóm học sinh đó. Như Dr. Gayles nói, “tại địa phương, chúng tôi đã yêu cầu những học sinh được xác định là tiếp xúc gần với những trường hợp đó cách ly trong khi chờ kết quả thử nghiệm âm tính từ trường hợp chỉ mục; quyết định của địa phương được đưa ra dựa trên những lo ngại liên quan đến sự gia tăng khả năng lây lan của các dạng COVID biến đổi và tỷ lệ học sinh chưa đủ điều kiện được tiêm chủng."


Các công cụ mới sẽ giúp giảm thiểu việc cách ly.

MCPS sẽ nhận được các thử nghiệm nhanh cho mọi trường từ cả tiểu bang và quận vào cuối tuần tới. Việc sử dụng các thử nghiệm này, cùng với các biện pháp an toàn khác mà chúng tôi áp dụng, hy vọng sẽ giúp chúng tôi giữ được nhiều học sinh đến trường hơn. Chúng tôi sẽ nhận được hướng dẫn thêm từ DHHS về việc thực hiện chương trình thử nghiệm nhanh này và sẽ cung cấp thông tin nhanh chóng nếu có thể.


MCPS sẽ tiếp tục điều chỉnh các giao thức dựa trên hướng dẫn của DHHS.

Tất cả chúng ta đều đã trải qua bản chất năng động của đại dịch này và nhu cầu xoay quanh dựa trên những gì các quan chức y tế học được và các xu hướng mà họ quan sát được trong trường học và cộng đồng. DHHS đã cam kết tiếp tục “theo dõi dữ liệu dịch tễ học và giám sát để điều chỉnh phương pháp tiếp cận” đối với việc cách ly học sinh. Ngoài ra, Dr. Gayles chia sẻ rằng DHHS đã kiểm lại việc quản lý của nhân viên về hướng dẫn xung quanh việc cách ly để bảo đảm rằng hướng dẫn này được áp dụng rộng rãi và họ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhân viên MCPS để xác định rõ hơn các liên hệ gần gũi đáp ứng các hướng dẫn của CDC.

MCPS cam kết tìm ra các giải pháp sáng tạo để tạo khoảng cách giữa các học sinh tại các trường học và chúng tôi khen ngợi các hiệu trưởng của chúng tôi cho công việc của họ trong việc này. Chúng tôi khuyến khích giáo viên tiếp tục sử dụng các chiến lược sáng tạo trong lớp học để giúp học sinh giữ khoảng cách về thể chất và tiếp tục lưu tâm đến các nhóm học sinh cùng nhau làm việc. Những nỗ lực của chúng tôi có thể giảm thiểu số lượng học sinh cần cách ly.


Các chiến lược phòng ngừa tiếp tục là chìa khóa để giảm số lượng học sinh bị cách ly.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ cho trường học mở cửa và bảo đảm là học sinh và nhân viên được an toàn. Tất cả các chiến lược phòng ngừa mà chúng tôi đã đưa ra sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu sự gián đoạn trong học tập. Chủng ngừa, đeo mặt nạ, rửa tay, sử dụng tối đa không gian ngoài trời và ở nhà khi bị bệnh có thể giúp giảm lây truyền COVID-19.

Chúng tôi cám ơn sự hợp tác của DHHS và các cơ quan khác của quận trong việc phát triển các chiến lược phòng ngừa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn, thấu hiểu và linh hoạt những thời điểm khó khăn này. Qua cách tiếp tục cùng nhau làm việc, chúng tôi sẽ mở cửa trường cho học sinh học trong trường năm ngày một tuần.

Monifa B. McKnight, Ed.D.
Giám Đốc Các Trường Tạm Thời