Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Feb. 9, 2021


mcps logo

Cập nhật Cộng đồng về
Kế hoạch Trở lại Trường học

Kính thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Hôm nay, Ngày 9 tháng 2, 2021, Hội đồng Giáo dục đã bỏ phiếu để bắt đầu ngày trở lại học tập trực tiếp an toàn vào Ngày 1 tháng 3, 2021, bắt đầu với học sinh trong các chương trình Giáo dục đặc biệt và Giáo dục Nghề nghiệp và Kỹ thuật. Ngoài ra, Hội đồng đã chấp thuận cho học sinh trở lại với giảng dạy trực tiếp theo từng giai đoạn bắt đầu từ Ngày 15 tháng 3, 2021, theo đề nghị của ông giám đốc. Hội đồng cũng sẽ bỏ phiếu để thay đổi lịch trường học để tạo Ngày 8 tháng 3 thành ngày không giảng dạy để nhân viên hoàn tất việc chuẩn bị phòng ốc và tham gia việc phát triển chuyên môn trước khi học sinh trở lại.

Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Cụ Thể

Trở lại Ngày 1 Tháng 3

Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt Cụ Thể Lịch trình Hằng tuần
 • Chương trình Tự kỷ K–12
 • Chương trình Nới rộng
 • Trường học dựa theo Cộng đồng
 • Các Trường Đặc biệt

Học tập Đối mặt:

Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Năm
Thứ Sáu

Học tập trực tuyến:

Thứ Tư

Chương trình Kỹ thuật:

Trở lại Ngày 1 tháng 3

Các Trường học Chương trình Mô hình

Thomas Edison High School of Technology

 • Kỹ thuật xe hơi
 • Xây cất
 • Thẩm mỹ học
 • Nghề Y tế
 • Quản Lý Nhà Hàng
 • Học sinh buổi sáng vào Ngày “A”
 • Học sinh buổi chiều vào Ngày “B”
 • Cả hai tuần từ Ngày 1 đến Ngày 12 Tháng Ba
 • Các lớp học trực tuyến với trường nhà vào những ngày luân phiên
 • Học tập trực tuyến vào ngày thứ Tư
 • Hòa nhập các mô hình giảng dạy

Seneca Valley, Gaithersburg, Damascus, Paint Branch

 • Tham dự cả hai tuần từ Ngày 1 đến Ngày 12 tháng Ba
 • Tham dự các lớp học chương trình trực tiếp vào các giờ học được chỉ định, với sự hòa nhập của các mô hình

Giai đoạn Trở lại (Ngày Tốt nhất)

Nhóm 1.1 (Ngày 15 tháng 3)
 • Các Chương Trình Riêng Biệt và Dân Số Đặc Biệt
 • Chương trình CTE
 • METS
 • CREA
 • Các Chương trình Luân phiên
 • Các Lớp Mẫu giáo–3

[Đọc bản Hướng Dẫn Khôi Phục]

{Đọc quyết nghị của Hội đồng}

Khi học sinh trở lại, trường học sẽ trông và cảm thấy khác nhiều so với những gì các em đã kinh nghiệm trước đây tại các trường học. Mặt nạ đeo mặt, khoảng cách xa nhau và rửa tay thường xuyên sẽ là bắt buộc để giảm sự lan truyền của COVID-19. Ngoài ra, một học sinh đến trường trực tiếp thường xuyên như thế nào và cách các em tương tác với giáo viên, các nhân viên khác và bạn bè cũng sẽ khác biệt.

Trong cuộc họp của Hội đồng, nhân viên đã chia sẻ sơ lược về những gì phụ huynh, học sinh và nhân viên có thể mong đợi đối với việc học tập trực tiếp và trực tuyến. Ngoài việc giảng dạy trực tiếp, học sinh sẽ kinh nghiệm những điều sau:

 • Can thiệp về học tập hay giảng dạy trong nhóm nhỏ cho môn Anh ngữ/Toán
 • Giảng dạy lại và xét lại các khái niệm
 • Các cuộc thảo luận trong lớp có cấu trúc hay cơ hội học tập hợp tác giữa các bạn
 • Cơ hội tham gia giờ ra chơi, ăn trưa và các hoạt động khác
 • Học tập tình cảm-xã hội hay các hoạt động phúc lợi (như, xây dựng cộng đồng lớp học)

Đề cập đến các Quan niệm sai

Nhân viên cũng cung cấp thông tin cho Hội đồng để giải thích những quan niệm sai sau đây về việc giảng dạy tại các trường học:

Quan niệm sai # 1: Học sinh sẽ chỉ tương tác với các giáo viên phụ tá khi ở trong trường.

SỰ THẬT— Học sinh tham dự trực tiếp sẽ tương tác với giáo viên, cũng như các nhân viên khác.

Quan niệm sai #2: Các hiệu trưởng chỉ “chọn” một phương pháp giảng dạy trong trường học.

SỰ THẬT— Học sinh sẽ kinh nghiệm nhiều phương pháp giảng dạy trong một ngày.

Quan niệm sai # 3: Học tập trực tiếp chỉ là “việc giữ trẻ”.

SỰ THẬT— Mặc dù đây sẽ không phải là một kinh nghiệm truyền thống, nhưng học sinh sẽ có lợi từ việc học tập trực tiếp với nhiều nhân viên khác nhau và tham dự với các bạn.

{Xem: video giải thích Kinh nghiệm giảng dạy và video giải thích chương trình luân phiên

Điều Gì Sẽ Đến Kế Tiếp

Ngày trở lại được đề nghị cho các nhóm trong Giai đoạn 1 và 2 là như sau:

Giai đoạn Trở lại (Ngày Tốt nhất)

Nhóm 1.1 (Ngày 15 tháng 3) Nhóm 1.2 (Chậm nhất là Ngày 6 tháng 4)
 • Các Chương Trình Riêng Biệt và Dân Số Đặc Biệt
 • Chương trình CTE
 • METS
 • CREA
 • Các Chương trình Luân phiên
 • Các Lớp Mẫu giáo–3
 • Các Chương Trình Riêng Biệt và Dân Số Đặc Biệt
 • Chương Trình CTE Phụ Trội
 • Các Lớp 4-5
 • Chuẩn bị Mẫu giáo
 • Lớp 6
 • Lớp 12
Nhóm 2.1 (Chậm nhất là Ngày 19 tháng 4) Nhóm 2.2 (Chậm nhất là Ngày 26 tháng 4)
 • Lớp 8
 • Lớp 9
 • Lớp 11
 • Lớp 7
 • Lớp 10

Các gia đình sẽ nhận thông tin về các kế hoạch cụ thể của lớp học trong suốt tháng Hai. Hướng dẫn Khôi phục cung cấp một tổng quát của các kế hoạch về kinh nghiệm học tập trực tiếp và trực tuyến; các hoạt động ngoại khóa và thể thao; và những hoạt động, an toàn và quản lý.

MCPS cam kết đưa học sinh trở lại trường càng nhanh và an toàn nếu có thể trong vài tuần tới. Tuy nhiên, vì chúng tôi không thể dự đoán hướng của đại dịch, nếu khuynh hướng giảm của các trường hợp hiện tại thay đổi, MCPS có thể cần phải xem lại lịch trình đã được chấp thuận để giữ ưu tiên sức khỏe của học sinh và nhân viên trong kế hoạch của chúng tôi.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery