Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Feb. 5, 2021


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Tin Cập Nhật Cộng Đồng về Kế Hoạch Trở lại Trường Học

Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Như chúng tôi đã chia sẻ trong bản tin cập nhật vào Ngày 29 tháng Giêng, MCPS đã cung cấp cho Hội đồng Giáo dục một bản cập nhật về kế hoạch trở lại trường học của học khu. Cuộc trình bày vào Ngày 28 tháng Giêng tập trung chủ yếu vào sự an toàn và kế hoạch hoạt động để trở lại với học tập trực tiếp cho các học sinh và gia đình mà đã chọn điều này.

Quý vị có thể xem lại video của cuộc bàn luận tại đây.

Những Gì Sắp Đến

Vào Ngày 9 tháng 2, MCPS sẽ chia sẻ thêm thông tin với Hội đồng về kế hoạch cho học sinh trở lại, bao gồm bản phác thảo về những gì phụ huynh, học sinh và nhân viên có thể mong đợi về kinh ghiệm học tập đối mặt và trực tuyến và mốc thời gian. Hội đồng sẽ xem xét một mốc thời gian cho việc trở lại học tập trực tiếp. Hội đồng cũng sẽ xét về thay đổi lịch của trường để tạo Ngày 8 tháng 3 trở thành ngày không giảng dạy để nhân viên hoàn tất việc chuẩn bị phòng ốc và tham gia việc phát triển chuyên môn trước khi học sinh trở lại.  

Những Gì Cần Để Ý Đến

Nhân viên MCPS sẽ đề nghị Ngày 1 tháng 3, 2021, ngày trở lại các trường học cho:

  1. Học sinh trong các chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể (chương trình Tự kỷ K-12, chương trình nới rộng, các chương trình dựa theo cộng đồng của trường và các trường đặc biệt)
  2. Các học sinh trong các chương trình Giáo dục Công nghệ và Nghề nghiệp (CTE) cụ thể

Nhân viên cũng sẽ cung cấp thông tin chi tiết về trở lại trường học cho các học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 (mẫu giáo đến lớp 3 cho các Trường Title I và Chú Tâm), mà được dự định bắt đầu vào Ngày 15 tháng Ba (Giai đoạn 1.1). Ngày bắt đầu cho Giai đoạn 1.2 chưa được xác định. Để bảo đảm sự an toàn cho tất cả nhân viên và học sinh, MCPS sẽ giới hạn số học sinh được đưa trở lại trong mỗi giai đoạn và số học sinh được chỉ định các chỗ trong lớp học. Học sinh sẽ tiếp tục được giảng dạy trực tuyến cho đến khi giai đoạn của các em bắt đầu.

Ngày 15 tháng 3—Giai đoạn Trở lại Bắt đầu

phases

* Việc khai triển các giai đoạn sẽ tùy thuộc vào sự thực hiện thành công của giai đoạn trước đó, cũng như các điều kiện sức khỏe và an toàn trong quận.

Kinh nghiệm của Học sinh

Khi học sinh trở lại với kinh nghiệm học tập trực tiếp, nó sẽ trông và cảm thấy khác nhiều so với những gì các em đã kinh nghiệm trước đây tại các trường học. Mặt nạ đeo mặt, khoảng cách xa nhau và rửa tay thường xuyên sẽ là bắt buộc để giảm sự lan truyền của COVID-19.

Ngoài ra, một học sinh đến trường trực tiếp thường xuyên như thế nào và cách các em tương tác với giáo viên, các nhân viên khác và bạn bè cũng sẽ khác nhau do ba điều chủ yếu:

Khu vực—MCPS sẽ tuân theo hướng dẫn giữ khoảng cách xa của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Điều này có nghĩa là sẽ có ít học sinh hơn nhiều trong một lớp học hay trường học. Các hoạt động và không gian của trường đã được điều chỉnh để bảo đảm sự an toàn theo các hướng dẫn này.

Nhân viên—Trong khi nhiều giáo viên, chuyên gia hỗ trợ và nhân viên quản trị sẽ trở lại trường học khi học sinh trở lại, một số nhân viên sẽ không thể trở lại trường học do giới hạn về không gian (CDC và hướng dẫn của quận) và các lý do y tế/sức khỏe và an toàn đã được chấp thuận.

Kết quả Khảo sát Sở thích Gia đình—Số các gia đình đã chọn học tập trực tiếp trong bản khảo sát rất khác nhau khắp MCPS. Một số trường có rất ít số học sinh quan tâm, trong khi các trường khác lại có nhiều quan tâm đáng kể. Những con số này đã được xem xét khi các trường lập kế hoạch cho các kinh nghiệm học tập trực tiếp tại trường.

Do những yếu tố này, các trường có thể có một số cấp lớp mà sẽ học trực tiếp bốn ngày một tuần, hằng tuần, trong khi các cấp lớp khác sẽ học bốn ngày một tuần và cách mỗi tuần (Thứ Tư sẽ vẫn là ngày học trực tuyến cho tất cả học sinh). Các trường sẽ cung cấp cho gia đình thông tin cụ thể về lịch trình luân phiên trong những tuần tới.

Kinh Nghiệm Giảng Dạy cho các Học Sinh

Học sinh ở lại trong chương trình giảng dạy chỉ trực tuyến thôi sẽ tiếp tục tham gia với giáo viên và các bạn qua các nền tảng đã thiết lập. Học sinh trở lại học tập trực tiếp sẽ kinh nghiệm nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để đáp ứng nhu cầu học tập của em. Việc thực hiện các quy trình hoạt động và giảng dạy mới sẽ cần những điều chỉnh đáng kể để bảo đảm kinh nghiệm xuất sắc và bình đẳng cho tất cả học sinh.

Xin lưu ý là các trường sẽ sử dụng một kết hợp giảng dạy trực tiếp, giảng dạy tương thích và hỗ trợ cho các mô hình giảng dạy trực tuyến để hoàn toàn hỗ trợ việc giảng dạy cho cả học sinh trực tiếp và học sinh trực tuyến. Học sinh sẽ làm việc chặt chẽ với giáo viên, nhân viên hỗ trợ và nhân viên quản trị như trước đại dịch COVID-19.

Điều Này Có Nghĩa Là Gì Đối Với Con Tôi?

Các gia đình sẽ nhận được thông tin về các kế hoạch cụ thể cho lớp học trong suốt tháng Hai. Xin lưu ý là số lượng học sinh trở lại trường học, nhân viên và thông tin chi tiết về cấp lớp sẽ ảnh hưởng đến loại kinh nghiệm mà trường học của con quý vị sẽ thực hiện.

Những Gì Quý Vị Có Thể Làm

Chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp tục tham gia với trường học, theo dõi các hoạt động truyền thông và kết nối từ trường học, đọc tất cả các thông báo của học khu và xem các video mà sẽ được chia sẻ với gia đình. Những mục này sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về việc trở lại trường học sẽ là như thế nào.

Quý vị muốn chia sẻ những ý nghĩ của mình? Xem www.MCPSSubmitFeedback.org để cho chúng tôi biết điều gì là quan trọng đối với quý vị.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Nguồn Thông Tin
Video về An Toàn
Video về Khoảng Cách Xa
Video về Thông Tin Thể Thao Trực Tiếp