Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Sept. 24, 2020


mcps logo

English | español |  中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ | Português


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Hôm nay (Ngày 24 tháng 9), Giám đốc Trường Học Tiểu Bang Karen Salmon đã chia sẻ hướng dẫn cập nhật từ Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland về các môn thể thao liên trường trên toàn tiểu bang. Hướng dẫn này, tựa là Quyền Chọn Mùa Dự Phòng Thể Thao Liên Trường phác họa hai lựa chọn cho các khu học đường liên quan đến việc thực hiện các chương trình thể thao trung học cấp III.

Lựa chọn đầu tiên cho phép các khu học đường tiếp tục với cơ cấu hiện tại được nêu trongKế Hoạch Hai Học Kỳ, do Maryland Public Secondary Schools Athletic Association (MPSSAA) phát hành vào Ngày 11 tháng 9, 2020. Chương trình thể thao của các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) hiện đang thực hiện hoàn toàn tuân theo kế hoạch này, bao gồm cả học kỳ đầu tiênCơ cấu R.A.I.S.E. Hình Dung Lại cho các thể thao trực tuyến. Ngoài ra, Tiểu Ban Chuyên Trách COVID-19 cho Thể Thao MCPS đã kế hoạch cho việc trở lại an toàn của các hoạt động trực tiếp hay đối mặt khi các chỉ số y tế cho phép và thích hợp với các hoạt động MCPS. Các hoạt động như vậy, mà bao gồm điều kiện điều hòa và huấn luyện kỹ năng đã được phép trong học kỳ đầu tiên, trước khi bắt đầu các mùa thi đấu trực tiếp được đề nghị trong học kỳ thứ hai. Học kỳ thứ hai của lựa chọn kế hoạch hai học kỳ bao gồm các mùa thể thao đặc biệt—mùa đông, mùa thu và mùa xuân.

Lựa chọn thứ hai, mà được thông báo hôm nay, cho phép các hệ thống trường học địa phương khôi phục các hoạt động thể thao trực tiếp, bao gồm các cuộc thi đấu, bắt đầu từ mùa thể thao mùa thu vào Ngày 7 tháng 10, 2020.  Hệ thống trường học có một ít uyển chuyển trong lựa chọn này để trì hoãn thời gian bắt đầu mùa thu hầu cung cấp đủ thời gian để bắt đầu các hoạt động trực tiếp một cách an toàn và hiệu quả, phù hợp với các chỉ số và hướng dẫn y tế địa phương. Lựa chọn thứ hai cũng bao gồm các trì hoãn không đáng kể đối với các ngày bắt đầu truyền thống của mùa đông và mùa xuân.  Ngoài ra, lựa chọn thứ hai cho phép các mùa thể thao kéo dài hơn và loại bỏ thời gian trùng nhau giữa các mùa mà hiện ở trong kế hoạch hai học kỳ.

MCPS sẽ hợp tác chặt chẽ với Montgomery County Department of Health and Human Services để kiểm lại tất cả các khía cạnh của hai lựa chọn này. Vào lúc này, MCPS sẽ tiếp tục với các kế hoạch như được nêu trong Cơ Cấu R.A.I.S.E. Hình Dung Lại cho các thể thao trực tuyến hầu bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và các nhóm liên quan. Việc thực hiện các chương trình ngoại khóa và mỹ thuật phụ trội cũng sẽ được suy xét khi hoàn tất kế hoạch an toàn nhất cho các Thể Thao MCPS. MCPS hiểu tầm quan trọng của việc học sinh tham gia vào các thể thao và các sinh hoạt ngoại khóa và cam kết việc cung cấp trực tiếp các chương trình này. Thêm thông tin và cập nhật sẽ được chia sẽ trong tương lai.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery