Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: Aug. 28, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Chào đến với niên học 2020-2021!

Chúng tôi mong đợi chào đón hơn 166,000 học sinh trở lại trường học trực tuyến vào ngày thứ Hai 31 tháng 8 này. Nhân viên chúng tôi đã dành cả mùa xuân và mùa hè để chuẩn bị cho đầu năm học và đã làm việc tích cực để đặt một kế hoạch mà sẽ đảm bảo tất cả học sinh nhận được một chương trình giảng dạy lôi cuốn và chất lượng cao.

Rất khó để tưởng tượng là chỉ trong vài tháng trước, tất cả chúng ta—học sinh, giáo viên, viên chức hành chánh và phụ huynh—phải thích nghi nhanh chóng với một phương pháp hoàn toàn mới để dạy, học và cùng tham gia với nhau. Cùng nhau, chúng ta đã cố gắng hết sức với một tình trạng chưa từng có và đối phó trực tiếp với những thách thức.

Khi chúng tôi bắt đầu năm học này trong một cách khác thường, chúng tôi biết sẽ cần thời gian để điều chỉnh. Xin hãy dành một sự tri ân cho các giáo viên, nhân viên hành chính và nhân viên hỗ trợ phi thường. Hãy tự tán thưởng cũng như tìm hiểu một hệ thống mà phù hợp với mình.

MCPS đang hình dung lại mọi khía cạnh của công việc để cung cấp cho tất cả học sinh sự hỗ trợ cần thiết, sự linh hoạt, giảng dạy năng động và các hoạt động ngoại khóa mà sẽ giúp học sinh tham gia và phát triển.

Chúng tôi may mắn có rất nhiều nhân viên và thành viên cộng đồng với lòng cam kết và tận tâm cho các học sinh chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng là chúng ta sẽ hoàn tất nhiều hơn những gì chúng ta tưởng tượng nếu chúng ta cam kết cùng nhau làm việc.

Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm những nguyên liệu và thông tin vào cuối tuần này để giúp quý vị khi quý vị chuẩn bị cho đầu năm học.

Xin chúc một năm học tuyệt vời.

Các Trường Công Lập Quận Montgomery