classroom

Community Update

July 01, 2021

Kính Gửi Cộng Đồng MCPS:

Dưới đây là năm điều quý vị cần biết về cuộc họp ngày 29 tháng 6 của Hội đồng Giáo dục và những điều sắp diễn ra đối với cộng đồng MCPS vào mùa hè và mùa thu này.

  1.  Năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng Tám, với tất cả các trường học trở lại giảng dạy trực tiếp 100% năm ngày một tuần .  Xem video này   để tìm hiểu thêm về những chương trình vào mùa thu năm 2021 cho các trường học.

 

  1. Hướng dẫn đeo khẩu trang từ năm học 2020-2021 sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè.  Học sinh và nhân viên tham gia các chương trình mùa hè phải đeo khăn che mặt trong trường học; khi ở bên ngoài, không bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng rất được khuyến khích đeo và tùy thuộc vào từng cá nhân. 9}Hướng dẫn đeo khẩu trang dự kiến cho niên học 2021-2022 sẽ được cung cấp vào tháng Tám.
  1.  Hạn chót để đăng ký Học Trực Tuyến là ngày 2 tháng Bẩy . Chúng tôi khuyến khích tất cả các gia đình cảm thấy chương trình phù hợp cho con mình   nộp đơn và cung cấp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào có sẵn . Tất cả các đơn sẽ được xem xét và các trả lời sẽ được cung cấp theo từng đợt.

 

  1. MCPS sẽ cung cấp một chương trình giảng dạy mới về cảm xúc xã hội (SEL) cho học sinh bắt đầu vào mùa thu. Nhân viên đã bắt đầu được đào tạo về chương trình giảng dạy SEL mới —the Leader in Me. (Nhà Lãnh đạo trong Tôi)  Chương trình giảng dạy hỗ trợ sự tiếp cận giáo dục toàn diện, trao quyền cho các nhà giáo dục bằng các phương pháp và công cụ hiệu quả để dạy học sinh có khả năng lãnh đạo, tạo ra một nền văn hóa trao quyền cho học sinh; và sắp xếp các hệ thống để đạt kết quả trong học tập.  Việc khai triển sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn trong hơn ba năm, bắt đầu với các trường này vào mùa thu này.
  1. Các chương trình hè của trường tiểu học và trung học cấp II MCPS bắt đầu vào ngày 6 tháng Bảy, trực tiếp tại trường địa phương, trong một chương trình đặc biệt, hoặc thông qua chương trình ảo MCPS.  Hơn 53.000 học sinh tham gia chương trình mùa hè của MCPS. Đối với các chương trình bắt đầu vào tuần tới, các gia đình sẽ nhận được thông tin chi tiết về những gì chờ đợi trong email của họ vào cuối tuần này. Nếu quý vị không nhận được sư xác nhận cho các chương trình trực tiếp tại trường của quý vị, xin vui lòng liên hệ với trường của con quý vị. Đối với chương trình hoàn toàn ảo, nếu quý vị không nhận được tin nhắn chào mừng vào cuối ngày 2 tháng Bẩy, vui lòng gửi email đến CentralSummerMS@mcpsmd.org (trung học cấp II) hoặc CentralSummerES@mcpsmd.org (trường tiểu học).

 Email us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools