girls in masks outside school

Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh:

Trong cuộc họp vào Ngày 20 tháng 4, Hội đồng Giáo dục đã thảo luận về việc mở cửa trường học lại và các nỗ lực phục hồi liên tục của MCPS. Cho đến hôm nay, hơn 60,000 học sinh Mẫu giáo-Lớp 12 đã trở lại học trực tiếp. Nhân viên và các học sinh đã làm một công việc lớn lao trong quãng chuyển tiếp này để điều chỉnh theo các quy trình và giao thức an toàn mới. Chúng tôi đã nghe cộng đồng chia sẻ về niềm vui của các học sinh khi được trở lại các tòa nhà với cơ hội kết nối với các bạn học, tham gia các hoạt động thể thao và các sinh hoạt khác. Nhiều gia đình MCPS đã chọn tiếp tục học trực tuyến và những học sinh này tiếp tục nhận một giảng dạy thu hút. Chúng tôi biết đây không phải là một kinh nghiệm trường học truyền thống và chúng tôi rất biết ơn về khả năng kiên cường của cộng đồng.

Dưới đây là sáu điều quý vị cần biết từ cuộc họp của Hội đồng và những điều sắp đến:

  1. Các trường thi hành việc xóa danh sách chờ và sẽ tiếp tục sử dụng luân phiên A/B cho thời gian còn lại của năm học. Các trường đang làm việc chặt chẽ với gia đình để đem học sinh từ danh sách chờ qua giảng dạy trực tiếp.  Những danh sách này thể hiện những học sinh mà đã chọn giảng dạy trực tiếp sau bản thăm dò ý kiến chính thức kết thúc vào Tháng 12, 2020. Mặc dù chúng tôi có thể tiến triển trong danh sách chờ, loại bỏ luân phiên hàng tuần sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kinh nghiệm của học sinh và khả năng của trường trong việc duy trì lịch trình và phân công giáo viên trong lớp của học sinh. Điều này cũng sẽ đòi hỏi nhiều nhân sự hơn ở tất cả các cấp. Việc có đủ chỗ cũng là một yếu tố quan trọng vì các hướng dẫn về giữ khoảng cách xa cần được duy trì để bảo đảm sự an toàn của học sinh và nhân viên. Các trường học sẽ sử dụng các hướng dẫn giữ khoảng cách xa uyển chuyển hơn trong các lớp học khi có thể để giúp tiếp nhận thêm học sinh trong lớp. Điều quan trọng cần lưu ý là trong khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cập nhật hướng dẫn giữ khoảng cách xa trong lớp học từ 6 feet đến 3 feet, có một số khu vực mà khoảng cách xa 6 feet vẫn được khuyến khích. Hội đồng đã yêu cầu MCPS xét khả năng sử dụng các ngày Thứ Tư, hiện đang là ngày học tập trực tuyến cho tất cả học sinh, trở nên ngày học trực tiếp cho học sinh.
  2. MCPS lập kế hoạch cho một lịch trình trọn vẹn năm ngày trong tuần, trực tiếp cho học sinh vào mùa thu. Năm học 2021-2022 dự kiến sẽ là một năm học điển hình hơn cho học sinh và nhân viên của chúng tôi. Những cải thiện liên tục về tình trạng sức khỏe cộng đồng, sự tăng cường về chủng ngừa và nới lỏng các hạn chế sẽ cho phép thêm nhiều học sinh học tập trực tiếp hơn và sự tiếp tục lại các hoạt động và giảng dạy trực tiếp điển hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các viên chức y tế công cộng địa phương, tiểu bang và quốc gia để tuân theo các quy trình về sức khỏe và an toàn được đề nghị trong khi đón nhân viên, học sinh và gia đình trở lại trường học. Chúng tôi sẽ tiếp tục kế hoạch việc trở lại trường thành công vào mùa thu và sẽ chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên với cộng đồng trong mùa hè.
  3. Tham gia thử nghiệm COVID-19 do trường cung cấp giúp chúng ta an toàn. Quá trình thử nghiệm tổng hợp COVID-19 đang tiếp tục diễn ra trên toàn học khu. Vào lúc này, các trường tiểu học đang được ưu tiên về thử nghiệm. Để giúp giữ an toàn cho trường học và các trường khác, yêu cầu hoàn thành mẫu chấp thuận của quý vị và gửi lại càng sớm càng tốt. Quý vị có thể xem lịch kiểm tra tháng 4 tại đây. Lịch tháng 5 sẽ được đăng trực tuyến vào tuần của Ngày 26 tháng 4. Xin nhắc lại, các trường hợp dương tính với COVID của học sinh và nhân viên trực tiếp tham gia được theo dõi và báo cáo. Thông báo được gửi đến toàn thể cộng đồng trường học khi có báo cáo một trường hợp dương tính với COVID-19 liên quan đến nhân viên và/hay học sinh mà đang ở tại nơi trong thời gian lây nhiễm (được định nghĩa là hai ngày trước khi phát triển các triệu chứng hay thử nghiệm dương tính). Cộng đồng trường học sẽ không được thông báo về các trường hợp liên quan đến nhân viên hay học sinh có kết quả thử nghiệm dương tính, nhưng không có mặt tại nơi (như các trường hợp vào lúc nghỉ xuân hay các trường hợp về nhân viên hay học sinh mà hoạt động trực tuyến và không có mặt tại nơi). Ngoài ra, chúng tôi không gửi thư cộng đồng khi một học sinh hay nhân viên đang ở trong tình trạng cách ly vì phơi nhiễm và chưa có kết quả xét nghiệm dương tính. Tháng tới, MCPS sẽ khởi động một bảng dữ liệu mới và hệ thống thu thập dữ liệu mà sẽ bao gồm thông tin về các trường hợp của nhân viên và học sinh. Nó sẽ có trên trang mạng MCPS.
  4. MCPS sẽ duy trì các khóa học cấp tốc ở các cấp trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III. Nghiên cứu quốc gia cho thấy là thành tích toán học đã bị ảnh hưởng trong đại dịch này nhiều hơn bất cứ lĩnh vực nội dung nào khác trong chương trình giáo dục K-12. MCPS đã phát triển một kế hoạch dài hạn để giải quyết việc mất dịp học vấn này. Thêm thông tin về kế họach toán MCPS sẽ được chia sẻ tại buổi họp của Hội đồng Giáo dục Ngày 25 tháng 5.
  5. MCPS Học viên Trực tuyến sẽ bắt đầu vào mùa thu và sẽ cung cấp một lựa chọn hoàn toàn trực tuyến nguyên năm học cho học sinh Lớp chuẩn bị mẩu giáo đến Lớp 12. Trong khi việc học trực tuyến trong thời kỳ đại dịch là khó khăn cho nhiều học sinh, những học sinh khác đã tiến triển nhiều. Sự linh hoạt để học và làm việc trực tuyến đã mang lại cơ hội hỗ trợ nhiều nhu cầu cho gia đình và nhu cầu xã hội-tình cảm của một số học sinh. Vì những lý do này và nhiều hơn nữa, MCPS kế hoạch xây dựng và cải tiến các lựa chọn học tập trực tuyến. Phụ huynh và học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành bản thăm dò về sự quan tâm của Học viện Trực tuyến trong những ngày sắp đến. Đây sẽ không phải là cam kết để tham dự học viện trực tuyến và không bảo đảm việc nhập học; đây chỉ để tìm hiểu sự quan tâm của gia đình. Thông tin chi tiết về cách ghi danh cho Học viện Trực tuyến sẽ sớm được chia sẻ với cộng đồng.
  6. Tất cả các trường trung học cấp III sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp ngoài trời. MCPS đang cộng tác với Bộ Dịch vụ Y tế và Xã hội Quận Montgomery để cho phép tối đa hai khách cho mỗi học sinh ra trường. Các trường sẽ cung cấp cho gia đình thông tin cụ thể về các ngày lễ trong những tuần tới. Ngoài ra, vì những hạn chế hiện tại đối với các tụ họp trong nhà và ngoài trời tại Quận Montgomery và những hạn chế liên quan đến việc tổ chức các sự kiện ngoài trời tại các trường tiểu học và trung học cấp II, MCPS đang đề nghị các buổi lễ lên lớp trực tuyến cho các học sinh lớp 5 và lớp 8. Các trường làm việc để xác định các phương cách bổ sung để nhận biết và chúc mừng trực tiếp các học sinh lớp 5 và lớp 8 một cách an toàn.

Năm học này còn lại bảy tuần nữa và chúng tôi cam kết một kết thúc tốt đẹp. Xin cám ơn sự hỗ trợ của quý vị.


Nguồn Thông TinEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools