girl on computer

Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Trong cuộc họp vào Ngày 11 tháng 3 của Hội đồng Giáo dục, nhân viên MCPS đã chia sẻ các chi tiết bổ sung và trả lời các câu hỏi về kế hoạch mở cửa trường lại và kinh nghiệm học tập trực tiếp sẽ là như thế nào cho các học sinh và nhân viên. Dưới đây là những điều quan trọng quý vị cần biết về cuộc thảo luận và kế hoạch phục hồi của MCPS:

 1. Hội đồng đang xét các lựa chọn mà sẽ cho phép MCPS xúc tiến nhanh thời gian hiện tại cho việc trở lại của các nhóm học sinh. Nếu việc trở lại của các học sinh vào Ngày 15 tháng 3 thành công, MCPS sẽ đề nghị các nhóm 2.1 và 2.2 được kết hợp và cả hai nhóm bắt đầu giai đoạn trở lại trước Ngày 19 tháng 4. Hội đồng sẽ thảo luận và biểu quyết về đề nghị này tại cuộc họp Ngày 23 tháng 3.

  Giai đoạn II
  Nhóm 2.1 (trước Ngày 19 Tháng 4)
  Nhóm 2.2 (trước Ngày 26 Tháng 4)
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 11
  • Lớp 7
  • Lớp 10
 2. MCPS khuyến khích các gia đình và nhân viên không du lịch ngoài Maryland và các tiểu bang lân cận vào lúc này. Nếu học sinh hay nhân viên đi du lịch, họ được khuyến khích thử nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ sau khi trở về và nên suy xét về việc tự cô lập trong khi chờ kết quả. Chúng tôi hiểu rằng nhiều nhân viên và gia đình đã kế hoạch đi du lịch ngoài tiểu bang trong kỳ nghỉ mùa xuân. Tuy nhiên, để giúp giảm khả năng lan truyền COVID-19 tại trường học sau khi mọi người trở lại sau kỳ nghỉ mùa xuân, Ngày thứ Ba 6 tháng 4 sẽ là một ngày học tập trực tuyến cho TẤT CẢ học sinh. Ngày thứ Tư 7 tháng 4 sẽ vẫn là một ngày trực tuyến như đã dự định. Học sinh dự kiến trở lại vào Ngày 6 tháng 4 (Nhóm 1.2) sẽ trở lại trường học vào Ngày thứ Năm 8 tháng 4. 

 3. Tất cả chúng ta phải làm phận sự của mình để ngăn chặn sự lan truyền của vi-rút COVID-19 tại trường học. Điều này bao gồm việc tham gia thử nghiệm COVID-19 do trường cung cấp để xác định các trường hợp mà học sinh hay nhân viên có thể không biểu lộ các triệu chứng. Các thử nghiệm sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và nhân viên hàng tuần. Mỗi miếng bông sẽ được đặt trong một ống chung cho lớp học hay nhóm đó và được gửi đến phòng thử nghiệm trung ương. Thử nghiệm tìm liệu có vi-rút gây ra COVID-19 trong mẫu tổng hợp đó hay không. Các trường sẽ nhận được kết quả trong vòng 2-3 ngày. Một mẫu đơn đồng ý sẽ được gửi đến tất cả các gia đình MCPS vào tuần lễ 15 tháng Ba. Nếu quý vị không hoàn tất mẫu đơn cho phép, con quý vị sẽ không tham gia việc thử nghiệm.

  swab

 4. Hội đồng Giáo dục Tiểu Bang Maryland (MSDE) hủy bỏ các môn thi mùa xuân 2021 sau đây:

  • Anh văn (ELA) (Lớp 3-8, 10)
  • Toán (Lớp 3-8 và Đại số 1)
  • Các Môn Thi Thay Thế trong ELA và Đọc (Lớp 3-8, 11)
  • Môn Thẩm Định Khoa Học Tích Hợp Sinh Vật Học Maryland (MISA) trong Lớp 5, 8 và trung học cấp III
  • Môn Thi Chính Quyền của trung học cấp III

  Các bài thi ELA và Toán sẽ dành cho học sinh vào mùa thu 2021, với quy mô nhỏ hơn nhiều. Nhân viên nhà trường sẽ sử dụng dữ liệu từ các bài thi để thẩm định sự tiến triển của học sinh. Môn thi ACCESS cho ELLs dành cho các học sinh Học Anh Ngữ sẽ tiếp tục cho những học sinh mà sẽ tham gia chương trình giảng dạy trực tiếp. MSDE sẽ cung cấp thêm thông tin về việc hủy bỏ các kỳ thi mùa xuân này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các điều kiện tốt nghiệp trung học cấp III.

 5. MCPS đang kế hoạch một năm học điển hình hơn vào mùa thu. Nhân viên chuẩn bị để cung cấp một lịch trình học tập trực tiếp đầy đủ năm ngày trong tuần cho học sinh, với một lựa chọn trực tuyến cho các gia đình muốn giữ con em học ở nhà. Tuy nhiên, vì hướng dẫn sức khỏe hiện tại vẫn đòi hỏi các học sinh phải cách xa nhau 6 feet, nên có một số thách thức về hoạt động và kế hoạch mà sẽ ảnh hưởng đến khả năng của MCPS trong việc đưa tất cả học sinh (những em muốn trở lại) trở lại trường học cùng một lúc. Chúng tôi đang thi hành một công việc quan trọng để sửa soạn cho việc mở cửa lại được thành công vào mùa thu và sẽ chia sẻ thông tin cập nhật thường xuyên với cộng đồng.


Những Gì Sắp Đến

Chúng tôi sẵn sàng chào đón gần 20,000 học sinh mẫu giáo-Lớp 3 trở lại trường học vào Ngày thứ Hai 15 tháng Ba. Nhiều học sinh hào hứng trở lại trường học; tuy nhiên, giống như khi bắt đầu một năm học mới, một số học sinh cũng có thể cảm thấy lo lắng. Dưới đây là các lời khuyên để giúp giảm bớt bất cứ lo lắng nào mà học sinh có thể cảm thấy.

tips

Ngoài ra, một lời nhắc nhở dành cho người lái xe để giúp giữ an toàn cho các học sinh khi nhiều người bắt đầu trở lại các trường. Nên chú ý đến những người đi bộ và không vượt qua xe buýt trường học đã ngừng lại. Mặc dù việc học tập trực tiếp sẽ trông và cảm thấy khác biệt, nhưng giáo viên, ban giám đốc và nhân viên phụ tá đang cố gắng hết sức để bảo đảm các học sinh có kinh nghiệm tốt nhất và tiếp tục nhận sự giảng dạy thật thú vị. Chúng tôi xin cám ơn sự hỗ trợ liên tục của quý vị.


Thêm Nguồn Thông TinEmail us: ASKMCPS@mcpsmd.org

Montgomery County Public Schools