Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: July 1, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Tôi viết thư để tiếp tục theo sát tin nhắn cộng đồng ngày 26 tháng 6 để chia sẻ thông tin bổ sung về những nỗ lực của MCPS để giải quyết các cáo buộc về tấn công tình dục, quấy rối và kỳ thị, và cung cấp hỗ trợ cho các học sinh và gia đình. Chúng tôi rất giận và buồn vì những cáo buộc này. Chúng tôi nhận biết sự can đảm cần thiết để chia sẻ công khai những kinh nghiệm đau đớn và cá nhân về quấy rối, tấn công, thiên vị và bắt nạt. MCPS đang tích cực xem xét các cáo buộc để giải quyết chúng càng nhanh chóng nếu được. 

Trong năm năm qua, MCPS đã thực hiện hành động quan trọng để tăng cường các nỗ lực ngăn ngừa sự lạm dụng, tăng cường các giao thức báo cáo và khuyến khích năng lực văn hóa nhiều hơn. Điều này bao gồm đào tạo bắt buộc cho tất cả nhân viên về quấy rối tình dục, lạm dụng và bỏ bê trẻ em, thiên vị ngầm và hướng dẫn cho tất cả học sinh về quấy rối và sự an toàn thân thể cá nhân. MCPS cũng bắt buộc huấn luyện khả năng văn hóa cho tất cả nhân viên để chống lại tác động của sự thiên vị ngầm trong giảng dạy và để đảm bảo tất cả học sinh cảm thấy được chào đón và hỗ trợ trong tất cả các môn học và lớp học. Chúng tôi có một Liên Lạc Viên về Phúc Lợi Học Sinh ở mỗi trường, mà cũng là điều phối viên của Title IX trường. Chúng tôi cộng tác với Montgomery County Family Justice Center về Đề Xướng Lựa Chọn Sự Tôn Trọng, mà tìm cách  thúc đẩy sự tôn trọng trong các mối quan hệ khi hẹn hò và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự phổ biến của bạo lực khi hẹn hò tuổi thành thiếu niên.

Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Là bước kế tiếp ngay tức thì, tôi đã yêu cầu Giám đốc Student Welfare and Compliance/Điều Phối Viên Title IX  hướng dẫn một quy trình liên quan đến tất cả các văn phòng trong hệ thống trường học của chúng tôi—để đảm bảo điều tra kỹ lưỡng được thực hiện cho từng báo cáo khả thi, và để thi hành các bước cần thiết để đáp ứng với những gì chúng tôi tìm thấy. Tôi cũng đã yêu cầu là chúng ta nhìn sâu vào văn hóa tồn tại tại các trường học và cách nó có thể khác biệt với các giá trị chúng ta có như một hệ thống trường học như thế nào. Nếu quý hoặc con quý vị có thông tin liên quan đến một tấn công hoặc quấy rối tình dục bị cáo buộc, có nhiều cách để báo cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ. Cách trực tiếp nhất là thông báo cho ban giám đốc trường học về vụ việc, việc này sẽ bắt đầu một quá trình điều tra theo ghi thức Title IX/Sexual Harassment/Assault protocol Đoàn cố vấn của trường học sẽ làm việc với ban giám đốc nhà trường và Office of Student and Family Support and Engagement để xác định người lớn đáng tin cậy ở cấp trường và đảm bảo học sinh của chúng ta được hỗ trợ. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị thông báo cho  Montgomery County Police Department (MCPD) liền tức thì bằng cách gọi 301-279-8000.

Chúng tôi biết một số gia đình có thể không cảm thấy thoải mái khi báo cáo với ban giám đốc của trường và/hay cảnh sát nên chúng tôi đã xác định các cách bổ sung để học sinh, nhân viên và gia đình chia sẻ thông tin. Điều này bao gồm:

  • Phụ huynh, học sinh và nhân viên có thể báo cáo bất kỳ sự kỳ thị và/hoặc quấy rối/tấn công tình dục đến Greg Edmundson, Director of Student Welfare and Compliance/Title IX Coordinator tại COS-TitleIX@mcpsmd.org. Các báo cáo và cáo buộc liên quan đến nhân viên MCPS sẽ chuyển đến Office of Employee Engagement and Labor Relations ngay lập tức. Quý vị có thể liên lạc với họ tại OCOO-EmployeeEngagement@mcpsmd.org.
  • Đường Giây Chỉ Dẫn Trường Học An Toàn Maryland là một hệ thống báo cáo ẩn danh được sử dụng để báo cáo các mối đe dọa đối với sự an toàn và/hoặc an lành của học sinh. Gọi 1-833-MD-B-SAFE hay tải xuống ứng dụng. 
  • Phụ huynh và học sinh có thể báo cáo bất kỳ sự bắt nạt hoặc quấy rối nào với MCPS bằng cách hoàn thànhĐơn MCPS Form 230-35, Bullying, Harassment, or Intimidation Reporting. Mẫu này có thể được nộp cho hiệu trưởng, thầy cố vấn hoặc bất kỳ nhân viên nào của trường (qua email).
  • Liên lạc Montgomery County Hotline tại 240-777-4357 hay 301-738-2255 (EveryMind). Một nhân viên được huấn luyện hoặc tình nguyện viên sẽ cung cấp thông tin hỗ trợ và lắng nghe, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Học sinh có thể nhắn tin vào số điện thoại đường dây nóng EveryMind mỗi ngày, có sẵn từ trưa đến nửa đêm.
  • Các học sinh có thể liên lạc Victim Assistance and Sexual Assault Program (VASAP) để được giúp đỡ. VASAP cung cấp thông tin, giới thiệu và vận động, cũng như tư vấn liên tục và khủng hoảng cho các nạn nhân bị tấn công tình dục.

Các văn phòng MCPS sau đây cũng có thể cung cấp hỗ trợ:

  • MCPS Student Welfare and Compliance cộng tác với các trường học, văn phòng trung ương và các cơ quan cộng đồng để đảm bảo sự thống nhất và gắn kết với việc thực hiện các chính sách, quy định và hướng dẫn, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến liên hệ con người; bắt nạt, quấy rối (bao gồm quấy rối tình dục Title IX) và đe dọa; nhận biết và báo cáo lạm dụng và bỏ bê trẻ em; và bản sắc giới tính. Quý vị có thể gọi 240-740-3215 hay email COS-StudentWelfare@mcpsmd.org.
  • MCPS Office of Student and Family Support and Engagement (OSFSE) xem toàn thể các dịch vụ và chương trình MCPS cần thiết để thúc đẩy văn hóa trường học tích cực và nâng cao học tập, thể chất, xã hội và tâm lý của mỗi học sinh. Quý vị có thể gọi văn phòng tại 240-740-5630 hay liên lạc Ruschelle Reuben (Ruschelle_Reuben@mcpsmd.org) hay Everett Davis (Everett_M_Davis@mcpsmd.org).
  • The Equity Initiatives Unit hỗ trợ, huấn luyện viên, tư vấn và hợp tác với các trường học và văn phòng để thiết kế và thực hiện các nỗ lực nhằm giải quyết công bằng và năng lực văn hóa. Họ giúp nhân viên trường học và nhân viên văn phòng, trong công việc hàng ngày của họ, giải quyết các cấu trúc ngăn trở  mà cho phép khoảng cách thành tích chủng tộc của chúng ta tồn tại. Quý vị có thể gọi văn phòng ṭai 240-740-4070 hay email Troy Boddy tại Troy_Boddy@mcpsmd.org.
  • Các nhà tâm lý học MCPS có thể liên lạc bằng cách gọi trường học, hay bằng cách gọi Dr. Christina N. Conolly tại 240-740-5640 hay Christina_N_Connolly@mcpsmd.org. Quý vị có thể tìm thấy thêm về các nhà tâm lý học trường MCPS tại đây.

Chúng tôi biết là đây là những đàm thoại khó khăn để thi hành tại nhà. Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung để hỗ trợ bạn khi bạn thảo luận về vấn đề nghiêm trọng này:

Chúng tôi đã tạo một trang mạng nơi thêm thông tin và tài nguyên sẽ được đăng trong những tuần tới. Xin lưu ý rằng chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường học tập an toàn và thân thiện cho tất cả học sinh của chúng tôi.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph D.
Giám Đốc Các Trường Học