Email này không hiển thị đúng không? Xin hãy xem trong trình duyệt của quý vị Ngày 23 Tháng 8, 2019


English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ

Đảm bảo sự an toàn cho học sinh - Thông điệp từ Chánh Sở An Ninh MCPS Edward A. Clarke

phim video về an toàn

Video với phụ đề tiếng Anh

Bảng Mục Lục

Khi một năm học mới gần đến, điều quan trọng là chúng ta phải xem lại chủ đề quan trọng về an toàn. Mục đích cốt lõi của chúng tôi là hệ thống trường học đang chuẩn bị cho tất cả học sinh phát triển mạnh trong tương lai, và chúng tôi biết điều này không thể đạt được nếu các học sinh không cảm thấy an toàn và được tiếp đón ân cần tại các trường học chúng tôi.

Vì lý do này, MCPS đã quyết tâm cung cấp một môi trường học tập an toàn và an ninh cho tất cả các học sinh và nhân viên. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua cách tiếp cận toàn diện, phối hợp và với chiến lược đối với sự an toàn và an ninh toàn hệ thống. Công việc của chúng tôi được xây dựng trên nền tảng của luật pháp tiểu bang và địa phương và các chính sách của Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery, và được thông báo qua tiếng nói của học sinh, nhân viên, phụ huynh và thành viên cộng đồng.

Sử dụng mục lục hoặc đi xuống để xem một số cách MCPS đang hoạt động để đảm bảo an toàn cho học sinh mỗi ngày.An Toàn Trường Học

 • Kế hoạch chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp được cập nhật cho mỗi trường (Tìm hiểu thêm)
 • Đội cấp cứu tại chỗ ở mỗi trường để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
 • Hợp tác với Sở Cảnh sát Quận Montgomery, các dịch vụ cứu hỏa và cứu nạn, và các cơ quan khác của quận để hỗ trợ các trường học trong trường hợp khẩn cấp (Đọc về MOU)
 • Đánh giá an toàn trường học được thực hiện tại tất cả các trường học và các trang mạng giáo dục
 • Những thực tập an toàn bắt buộc trong trường hợp khẩn cấp về hỏa hoạn và thời tiết
 • Tăng cường việc chuẩn bị huấn luyện cho các trường hợp khẩn cấp tấn công tích cực (Tìm hiểu thêm)
 • Một nhân viên hỗ trợ trường học tại mỗi trường trung học cấp III (Đọc thêm)
 • Hàng trăm nhân viên an ninh MCPS tận tâm hỗ trợ các trường tiểu học, trung học cấp II và cấp III trên toàn quận
 • Hệ thống kiểm soát truy cập và lối vào tại trường học
 • Nới rộng an ninh hàng lang tại các trường học
 • Một hệ thống kiểm điểm khách viếng trường tại các trường học sẽ sàng lọc tất cả các khách viếng qua cơ quan ghi tên những người phạm tội tình dục ở địa phương và tiểu bang
 • Một báo cáo toàn diện về an toàn và an ninh tại trường học (Đọc báo cáo 2018 và kế họach hành động)
 • Máy hình an ninh ở tất cả các trường trung học cấp II và cấp III, với máy hình được đặt thêm tại các trường tiểu học
 • Huấn luyện bắt buộc cho các nhân viên tài nguyên trường học và nhân viên an ninh
 • Tất cả các nhân viên tập trung và thận trọng về an ninh tại trường

trở lại phía trên


Giám sát sau giờ học

 • Kế hoạch giám sát nâng cao cần thiết cho từng môn thể thao và hoạt động sau giờ học
 • Một kiểm điểm từ bên ngoài về an toàn giám sát sau giờ học sẽ được công bố vào tháng 9, 2019, phối hợp với Văn phòng Luật sư của Tiiểu bang Quận Montgomery


trở lại phía trên


Sức Khỏe Tâm Thần và Khỏe Mạnh của Học Sinh

lành mạnh
 • Be Well 365 xây dựng toàn diện các kỹ năng tình cảm xã hội tại tất cả các trường (Tìm hiểu thêm)
 • Tài nguyên về sự nguy hiểm của hút hơi (Liên kết)
 • Trung tâm chăm sóc sức khoẻ tại trường
 • Y tá Cộng đồng Y tế Trường học hoặc Kỹ thuật viên Phòng Y tế Trường ở mỗi trường (Tìm hiểu thêm)
 • Huấn luyện ngăn ngừa tự tử cho học sinh ở tất cả các trường trung học cấp II và cấp III
 • Truy cập vào đường dây chỉ dẫn ẩn danh để báo cáo mối quan tâm về khủng hoảng sức khỏe tâm thần, bắt nạt, đe dọa bạo lực và hơn thế nữa (Tìm hiểu thêm)
 • BtheOne Vận động sức khỏe tâm thần BtheOne cộng tác với Montgomery County, Every Mind and Family Services, Inc. (Tìm hiểu về vận động)
 • Huấn luyện cho nhân viên về đánh giá hành vi nguy hại
 • Chương trình giáo dục sức khỏe toàn diện cho các học sinh ở mọi cấp
 • Tài liệu về sức khỏe tâm thần và hỗ trợ khủng hoảng cho học sinh (Tìm hiểu thêm)
 • Huấn luyện bắt buộc cho tất cả nhân viên về ngăn ngừa và can thiệp tự tử
 • Một quy trình báo cáo hợp lý cho việc báo cáo nguy cơ tự tử (Đọc thêm)
 • Sáng kiến Linkages to Learning (Liên Kết với Học Tập) ()Đọc thêm)
 • Chương Trình Phục Hồi Học Tập cho học sinh mới khỏi tình trạng nghiện (Tìm hiểu thêm)
 • Tài liệu về Đánh Giá và Điều Trị Sự Lạm Dụng Chất Nghiện của Quận Montgomery (Xem các tài liệu)
 • Chương trình kỷ luật phục hồi cho học sinh (Tìm hiểu thêm)
 • Bắt buộc đào tạo thành thạo văn hóa cho các nhà giáo dục

trở lại phía trên


An Toàn trên Xe Buýt

trở lại phía trên


Pháp luật an toàn, Chính sách, Quy định và Hướng dẫn

 • Thông qua Đạo luật An toàn để Tìm hiểu Maryland năm 2018 (Đọc Đạo luật)
 • Chấp thuận Board of Education Policy COA: Student Well-being and School Safety Tìm hiểu thêm
 • Phát triển Regulation COA-RA, mà phác thảo các giao thức về Đánh giá mối Đe dọa Hành vi (Đọc Quy định)
 • Bổ túc của Policy ACA,Nondiscrimination, Equity, and Cultural Proficiency - Không Kỳ Thị, Binh Đằng, và Thành Thạo Văn Hóa (Đọc chính sách)

trở lại phía trên


An toàn của Người đi Bộ

 • Nguồn tài liệu về an toàn cho người đi bộ (Tìm hiểu thêm)
 • Thông báo Dịch vụ Công cộng về An toàn cho Người đi bộ - "Đến Trường Không Phải là một Cuộc Chạy Đua" (Xem )
 • Hợp tác với chính quyền quận Montgomery để thúc đẩy an toàn cho người đi bộ và xe đạp (Xem phim video)
 • Bài học an toàn cho người đi bộ được lồng trong chương trình giảng dạy y tế

trở lại phía trên


Ngăn Ngừa sự Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em

 • Kiểm tra lý lịch đa điểm cho tất cả nhân viên, nhà thầu và một số tình nguyện viên (Tìm hiểu thêm)
 • Huấn luyện bắt buộc cho nhân viên, nhà thầu và tình nguyện viên trong việc ngăn ngừa, nhận biết và báo cáo sự lạm dụng và bỏ bê trẻ em (Tham gia môn huấn luyện)
 • Các bài học về an toàn và phát triển cá nhân thích hợp với tuổi cho tất cả học sinh(Xem các bài học)
 • Quy trình báo cáo hợp lý cho các sự kiện lạm dụng (Xem lại chính sách MCPS và báo cáo về lạm dụng trẻ em)
 • Một quy tắc ứng xử cho tất cả nhân viên ()Đọc thêm)
 • Tạo Nhóm Phát Triển Liên Tục về Lạm Dụng Trẻ Em và Bỏ Bê của Nhóm Liên Quan (Đọc thêm)
 • Báo Cáo Trực Tuyến về Nghi Ngờ Lạm Dụng và Bỏ Bê Trẻ Em (Xem biểu mẫu)

trở lại phía trên


Ngăn Ngừa Bắt Nạt và Quấy Nhiễu

Bắt Nạt
 • Một quy trình được sắp xếp hợp lý để báo cáo sự kiện bắt nạt (Đơn Báo Cáo Sự Bắt Nạt)
 • Huấn luyện cho tất cả nhân viên về việc ức hiếp, quấy nhiễu hay đe dọa
 • Huấn luyện cho tất cả các học sinh-lực sĩ về việc xác định ức hiếp và thúc đẩy văn hóa tốt (Tìm hiểu thêm)
 • Tăng cường vào kỳ vọng thể thao tại tất cả các sự kiện thể thao để khuyến khích việc phòng ngừa và báo cáo hành vi kỳ thị
 • Đào tạo nâng cao nhận thức cho nhân viên MCPS phối hợp với các cơ quan đối tác thực thi pháp luật
 • Cập nhật hướng dẫn về vấn đề đặc điểm giới tính của học sinh (Đọc thêm)
 • Cố vấn hỗ trợ học sinh
 • Hướng Dẫn Về Tôn Trọng Sự Đa Dạng Tôn Giáo (Đọc các hướng dẫn)
 • Hội nghị hằng năm về Choose Respect (Chọn Tôn Trọng) hẹn hò lành mạnh dành cho thanh thiếu niên (Tìm hiểu thêm)

trở lại phía trên


Môi Trường An Toàn

trở lại phía trên


An Toàn về Kỹ Thuật Số

kỹ thuật số
 • Hướng dẫn về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu (Đọc thêm)
 • Các bài học về công dân kỹ thuật số và chống lại việc ức hiếp và quấy nhiễu trên mạng cho tất cả học sinh (Tìm hiểu thêm)
 • Huấn luyện bắt buộc cho nhân viên về an toàn và bảo mật trong thời đại kỹ thuật số
 • Các thực tập tốt nhất về truyền thông xã hội cho nhân viên (Tìm hiểu thêm)
 • Thực tập tốt nhất cho email và các thông tin liên lạc kỹ thuật số khác cho nhân viên (Tìm hiểu thêm)

trở lại phía trên


Chúng tôi mong đợi một niên học mới tốt đẹp và an toàn!

Kính thư,

Edward A. Clarke
Chánh Sở An Ninh