Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: June 7, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Trong cuộc đối thoại của quốc gia về phân biệt chủng tộc và sự bất công, trọng tâm của chúng tôi trong tuần qua như là một hệ thống trường học là hỗ trợ các học sinh và nhân viên về phương diện tình cảm xã hội. Những bi kịch này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta phải làm việc mỗi ngày để xây dựng môi trường của trường học an toàn, ân cần, hòa nhập và hỗ trợ, nơi tất cả học sinh MCPS có thể đạt trọn vẹn tiềm năng của các em. Tôi muốn công nhận các học sinh và nhân viên của chúng tôi đã chia sẻ câu chuyện của họ, dùng lời nói của họ và đoạt lấy giây phút này để xóa bỏ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trong quốc gia chúng ta. Như tôi đã chia sẻ tuần trước, chúng ta phải cố gắng hơn để đạt được một xã hội tốt hơn, công bằng hơn và hợp lý cho con em chúng ta, cho gia đình và cho chính chúng ta. Chúng ta không thể ngồi thụ động trong khi các thành viên trong cộng đồng của chúng ta phải chịu sự bất công và sống trong sợ hãi. Nếu chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau, tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm và thi hành bổn phận của chúng ta. Chúng tôi cam kết với quý vị rằng chúng tôi sẽ tăng cường sự cam kết về công bằng và xuất sắc, đảm bảo MCPS là một hệ thống trường học, nơi tất cả thật sự có nghĩa là tất cả.

Dưới đây là một số tin cập nhật quan trọng, bao gồm thông tin về trường hè, công cụ lựa chọn điểm học mới và quy trình đóng cửa trường cuối năm cho các gia đình.

Cám ơn quý vị đã là những cộng tác viên của chúng tôi trong công việc quan trọng này. Xin quý vị giữ gìn sức khỏe.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcCác Chương Trình Trường Học Hè

MCPS sẽ cung cấp nhiều cơ hội học tập và phong phú cho các học sinh tiểu học và trung học qua các chương trình vùng, tại trường học và các chương trình toàn quận khác. Chúng tôi có hàng ngàn nhân viên sẵn sàng giảng dạy và tham gia với dự đoán của chúng tôi là sẽ có một số lớn các học sinh đáng kể trong các chương trình mùa hè của chúng tôi.

Trong tuần tới, MCPS sẽ chia sẻ thêm thông tin với hiệu trưởng, giáo viên và cộng đồng về các chương trình và cơ hội sẽ được cung cấp trong suốt mùa hè theo chu kỳ phát hành và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung các chương trình khi chúng tôi nhận được ý kiến từ cộng đồng. Phần đông các chương trình sẽ bắt đầu vào Ngày 13 tháng 7. Khảo sát ý kiến phụ huynh về các chương trình trường hè có cho đến Ngày 12 tháng 6

Trường Hè Trung Học Cấp III

Đăng ký vào Trường Hè Trực Tuyến Trung Học Cấp III sẽ bắt đầu vào Ngày thứ Sáu 12 tháng 6, cho các môn học với tín chỉ trung học cấp III mà sẽ bắt đầu vào Ngày 13 tháng 7 và kéo dài đến Ngày 14 tháng 8. Học sinh có thể đạt được tín chỉ lặp lại hoặc lần đầu tiên cho các môn học trung học cấp III trong các môn Anh văn, xã hội học, khoa học, toán và nghệ thuật, cũng như trong công nghệ, khoa học điện toán và sức khỏe.  

Chi tiết về các môn học cụ thể, các điều kiện môn học trực tuyến và các liên kết đến mẫu đăng ký sẽ được đăng trên Trang Mạng Trường Hè MCPS.


Các Chọn Lựa Điểm Học Trung Học Cấp III

Do kết quả của chính sách chấm điểm sửa đổi có hiệu lực trong học kỳ này, học sinh ghi danh vào các môn học ở trường trung học cấp III có lựa chọn điểm chữ hoặc Đậu/Chưa hoàn thành cho điểm của học kỳ cuối. Học sinh sẽ chọn lựa chọn bằng cách dùng Công cụ Lựa chọn Điểm học của trung học cấp III, hiện đang hoạt động và có thể truy cập thông qua tài khoản Google MCPS của học sinh. Học sinh có thể chọn lựa chọn điểm học của em cho đến Ngày 12 tháng 6. Hướng dẫn đã được gửi qua email cho học sinh và gửi cho phụ huynh tuần trước. Hướng dẫn chi tiết, bao gồm việc sử dụng một máy tính điểm để giúp làm một quyết định vững vàng cho mỗi môn học, được tìm thấy dưới đây. Xin lưu ý là các học sinh/phụ huynh muốn xem lại các lựa chọn của các em sau thời điểm hạn chế sẽ có thể làm điều đó bằng cách làm việc với giáo viên cố vấn của các em trong phương thức thay đổi điểm học hiện tại. Học sinh phải tiếp tục tham gia vào các môn học cho đến cuối năm học.

Hướng dẫn cho Học sinh/Phụ huynh
Để nạp các lựa chọn điểm học cho Học kỳ 2,

 1. Xem: https://bit.ly/mcpsmd-grade-display-preference
 2. Sử dụng tên dùng Google MCPS của học sinh (ví dụ: student_id@mcpsmd.net) và mật khẩu để đăng nhập.
 3. Chọn lựa chọn của mình. Sử dụng Máy tính Điểm để giúp em chọn một lựa chọn tốt nhất có thể cho mỗi môn học. Bấm Nạp khi làm xong.
 4. Nếu em nạp lựa chọn của em, một xác nhận email sẽ được gửi đến tài khoản Google MCPS của em cho hồ sơ.

Thông Tin Quan Trọng

 • Mốc thời gian → Trong khoảng từ Ngày 4 tháng 6, 2020 và Ngày 12 tháng 6, 2020, các học sinh  có thể nạp lựa chọn của em về cách điểm Học kỳ 2 thể hiện  trên sổ học bạ.
 • Giới hạn Hằng ngày → Học sinh có thể cập nhật lựa chọn của em nhiều lần trong suốt mốc thời gian, nhưng sẽ giới hạn ở ba lần thử/nạp mỗi ngày.
 • Danh sách Môn học → Công cụ sẽ chỉ thể hiện các môn học tín chỉ cho các học sinh.
 • Lựa chọn Mặc định → Sổ học bạ mặc định thể hiện lựa chọn sẽ là "Chữ" miễn là điểm chữ tăng toàn thể điểm GPA. Nếu không, "P" sẽ được chỉ định.

Nếu quý vị có thắc mắc về công cụ hoặc cần trợ giúp, vui lòng tham khảo trợ giúp chỉ dẫn


Quy Trình Kết Thúc Cuối Năm cho Gia Đình

MCPS đang phối hợp một nỗ lực toàn hệ thống để cung cấp cho các gia đình cơ hội lấy đồ đạc cá nhân từ trường học. Trong những ngày tới, các trường riêng biệt sẽ chia sẻ kế hoạch và lịch trình thời gian dựa theo họ của học sinh. Các gia đình có thể tuân theo các thủ tục sau đây:

 • Tất cả tài sản của học sinh sẽ được đóng gói sẵn và dán nhãn. (Tên, Lớp, Sinh hoạt, v.v.)
  • Tất cả đồ đạc của học sinh được các nhân viên lớp học, viên chức và nhân viên hỗ trợ trung tâm đóng gói
 • Sẽ có các lựa chọn lái xe và đi bộ đến lấy đồ tại mỗi trường.
 • Các gia đình sẽ phải ngồi yên trong xe hoặc khu vực được chỉ định cho người đi bộ trong suốt quá trình.
  • Đồ đạc của con quý vị sẽ được chuyển đến xe của quý vị hoặc đến khu vực được chỉ định cho người đi bộ. (Nhân viên MCPS sẽ mặc thiết bị bảo vệ cá nhân khi giao đồ.)
  • Khi quý vị đã lấy được gói đồ đạc, yêu cầu rời khỏi trường ngay lập tức để tránh tiếp xúc với người khác.
 • Quá trình lấy lại đồ sẽ bắt đầu vào tuần lễ Ngày 15 tháng 6 và kéo dài đến tuần lễ Ngày 29 tháng 6.

Chúng tôi đã thiết kế quy trình này để lấy lại đồ đạc của con quý vị trong nỗ lực phục vụ gia đình, đồng thời giảm những rủi ro cho cộng đồng. Hiệu trưởng sẽ liên lạc trực tiếp với cộng đồng trường học của họ để cung cấp các chi tiết về thời gian.


Dịch Vụ Các Bữa Ăn Mùa Hè

MCPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn tối tại hơn 50 địa điểm trên toàn quận cho đến Ngày 30 tháng 6, 2020. Học khu đang thực hiện kế hoạch dịch vụ cho những tháng hè. Thông tin chi tiết sẽ được chia sẻ sớm.


Phân Phát Chromebook và Mi-Fi Mùa Hè

MCPS sẽ tiếp tục phân phát công nghệ hàng ngày trong suốt mùa hè. Học sinh có thể nhận Chromebook và thiết bị Mi-Fi và trao đổi mọi thiết bị không hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại 45 W. Gude Drive ở Rockville.


Đơn Vị Công Bằng, Trường Học Tâm Lý Có Nguyên Liệu, Hỗ Trợ Có Sẵn cho Các Gia Đình MCPS

Để giúp cung cấp cho tất cả nhân viên, học sinh và gia đình những hỗ trợ và nguồn lực kịp thời và thích hợp, MCPS Equity Initiatives Unit đã phát triển một phiên bản đặc biệt của bản tin EquityMatters!- Công Bằng Là Quan Trọng!

Hướng Dẫn của Nhà Giáo Dục cho Thời Điểm Này bắt đầu với ba phần cá nhân, tiếp theo là tài nguyên và công cụ được chia thành bốn phần:

 •       Tự Giáo Dục Chính Mình
 •       Hướng Dẫn với Quan Điểm Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 •       Công Cụ cho Các Nhà Giáo Dục để Thu Hút Học Sinh
 •       Tài Liệu cho Phụ Huynh để Nói Chuyện với Các Con về Chống Phân Biệt Chủng Tộc

Dịch Vụ của Văn Phòng Tâm Lý MCPS cũng có sẵn các nguồn lực cho nhân viên và gia đình để được hỗ trợ và thấu hiểu. Những mục được liệt kê dưới đây.

Hiểu về Chủng Tộc và Đặc Quyền
Nói Chuyện với Trẻ Em về Bạo Lực
Kế Hoạch Bài Học cho Học Sinh Trung Học


Giờ Lễ Ra Trường Trực Tuyến của Mỗi Trường Học Riêng Biệt

Ngoài Lễ Ra Trường Trực Tuyến Toàn Thể mà sẽ thực hiện tối nay lúc 6 giờ chiều, mỗi trường trung học cũng sẽ tổ chức một buổi lễ ra trường trực tuyến để chúc mừng các học sinh tốt nghiệp. Quý vị có thể xem lịch trình cho các buổi lễ này tại đây.


Học Sinh Tốt Nghiệp Trung Học Đủ Điều Kiện Có Thể Tham Gia các Khóa Học Hè Miễn Phí tại Montgomery College

Chương trình Raptor Ready của Montgomery College có thể giúp các học sinh tốt nghiệp trường trung học Montgomery County 2020 có được một chuẩn bị sớm cho các khóa học đại học trên mạng hoặc bối cảnh cấu trúc cách biệt.

Chương trình học bổng bao gồm học phí và lệ phí cho một khóa học (tối đa bốn giờ theo hóa đơn) và một khoản trợ cấp để trang trải công nghệ hoặc đồ dùng giáo dục không vượt quá $530 đồng cho khóa học hè thứ hai tại MC, mà bắt đầu từ Ngày 11 tháng 7. Chương trình này dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học Montgomery County mùa xuân 2020 mà là cư dân của Quận Montgomery (bao gồm các học sinh tốt nghiệp vào tháng Sáu).

Thêm chi tiết có tại đây


Cách Ly vì COVID-19 Tiếp Tục Tăng Nguy Cơ cho Nạn Nhân của Bạo Lực Gia Đình

Các lệnh ở nhà nhằm bảo vệ người dân khỏi COVID-19 tạo thêm nguy cơ cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Montgomery đã tạo một email để mọi người báo cáo bạo hành gia đình hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ. Thêm chi tiết có tại đây.


Bản Khảo Sát Ý Kiến Phụ Huynh về Nhu Cầu Giữ Trẻ Trong COVID-19 của Quận Montgomery

Hội Đồng Điều Phối Trẻ Em Tuổi Thơ Ấu của Quận Montgomery muốn nghe ý kiến của phụ huynh Quận Montgomery để tìm hiểu thêm về nhu cầu giữ trẻ của họ. Thông tin nhận được sẽ được sử dụng để làm quyết định về các chương trình và dịch vụ do quận cung cấp. Hoàn tất bản khảo sát ý kiến tại đây


Important Online Resources: