Is this email not displaying correctly? View it in your browser Date: May 17, 2020


mcps logo

English | español | 中文 | français | tiếng Việt | 한국어| አማርኛ


Kính Gởi Phụ Huynh, Giám Hộ, Học Sinh và Nhân Viên:

Thật khó tin là chúng ta còn ít hơn một tháng của năm học 2019-2020. Chúng tôi đã trải qua tám tuần tham gia vào việc học trực tuyến và, trong khi chúng tôi phải đối phó với nhiều thử thách trên đường, các học sinh, nhân viên và cộng đồng chúng tôi đã thể hiện sự kiên cường và kiên nhẫn ngay từ đầu và đã tích cực tìm cách nâng đỡ và hỗ trợ lẫn nhau. Tôi rất được khuyến khích bởi tất cả những nỗ lực của quý vị.

Xin lưu ý rằng nhân viên của chúng tôi đang nỗ lực phát triển một kế hoạch toàn diện cho việc phục hồi việc học và cho việc trường học sẽ mở cửa lại. Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa biết và các câu hỏi sẽ cần sự hướng dẫn từ Thống đốc và Bộ Giáo dục Tiểu bang Maryland, chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị là chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp chương trình giảng dạy phong phú, hỗ trợ kịp thời và tài nguyên cho tất cả học sinh.

Dưới đây là một số cập nhật quan trọng, bao gồm thông tin về Giai đoạn III của việc học trực tuyến trong MCPS, Ngân sách Điều Hành MCPS Năm Tài Chính 2021, đăng ký cho lớp mẫu giáo, lấy lại các vật dụng cá nhân từ các trường học và một cuộc họp tại tòa thị chính trực tuyến sắp tới. 

Ưu tiên số một của chúng tôi tiếp tục là sự an toàn và phúc lợi của trẻ em, nhân viên và cộng đồng. Chúng tôi tham gia với giám đốc điều hành của quận và các viên chức y tế trong việc thúc giục học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi tiếp tục tuân theo lệnh Ở tại Nhà. Chúng ta phải tiếp tục làm bổn phận của mình để làm chậm sự lan truyền của căn bệnh chết người này.

Kính thư,

Jack R. Smith, Ph.D.
Giám Đốc Các Trường HọcGiai Đoạn III của Việc Học Trực Tuyến

Giai đoạn III của việc học cách biệt trong MCPS sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 18 tháng 5 và kết thúc vào ngày thứ Hai 15 tháng 6. Trong giai đoạn này, các bài học và các sinh hoạt giảng dạy sẽ tiếp tục được cung cấp ở cả hai định dạng trực tiếp và được ghi lại, và giáo viên sẽ tiếp tục với các lịch trình và quy trình được thiết lập để thu hút các học sinh. Cơ hội học tập cảm xúc xã hội sẽ tiếp tục được cung cấp cho nhân viên và học sinh. Giáo viên và trường học sẽ tiếp tục sử dụng các tác dụng lịch có sẵn để giúp học sinh sắp xếp các bài tập và lịch kiểm tra, và sẽ cố gắng hết sức để cung cấp thông tin này cho phụ huynh/người giám hộ khi họ hỗ trợ việc học tại nhà. MCPS sẽ tiếp tục cung cấp các tập bài in giảng dạy vào mỗi thứ Tư, bao gồm các môn toán, Nghệ Thuật Ngôn Ngữ Anh Văn và ESOL. Xem danh sách các tài liệu in nguyên vẹn cho Ngày 13 và Ngày 20 tháng 5 tại đây. Những tập bài này sẽ có để lấy tại tất cả những địa điểm dịch vụ thực phẩm MCPS.

Giai Đoạn III cho Học Sinh Tiểu Học và Gia Đình

Trong cố gắng tăng cường học tập về khoa học, một nhân viên từ trường con quý vị sẽ thu hút học sinh vào các tài nguyên khoa học tiểu học bắt đầu từ tuần lễ Ngày 18 tháng 5. Nhân viên sẽ ghi lại bài học trong trường hợp học sinh không có mặt tại thời điểm giảng dạy. Các trường sẽ liên lạc với các gia đình về thời gian của các bài học khoa học. Tài nguyên xã hội học tiểu học cũng sẽ được giới thiệu vào tuần lễ Ngày 18 tháng 5. Những hoạt động này được dành cho các gia đình để sử dụng cho sự phong phú phụ trội. Điều quan trọng cần lưu ý là khoa học và xã hội học ở tiểu học là cơ hội học tập tùy chọn.

Điểm Nhấn Mạnh cho Giai Đoạn III cho Học Sinh Trung Học và Gia Đình

Các lớp trung học cấp II và cấp III sẽ tiếp tục với giảng dạy được ghi lại và trực tiếp và sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đăng ký trực tiếp, theo lịch học địa phương. Việc đăng ký là thời điểm quan trọng để giáo viên kết nối với học sinh, thu hút học sinh vào quy trình học tập, tiếp tục giảng dạy và cung cấp hỗ trợ. Giáo viên cũng sẽ làm việc với học sinh để kết thúc một cách thành công Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 và thực hiện chính sách chấm điểm sửa đổi cho các điểm học tam cá nguyệt cuối.


Chấm Điểm và Báo Cáo

Vào Ngày 12 tháng 5, Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery đã chấp thuận chính sách chấm điểm được sửa đổi cho học sinh tiểu học và trung học. Là một phần của sự thay đổi này, học sinh trung học cấp III sẽ có thể đạt một điểm chữ hoặc chọn để có điểm "Pass" như là điểm cuối của tam cá nguyệt thứ nhì, trên cơ bản theo từng môn học.

Chúng tôi hiện đang phát triển các hệ thống để đảm bảo rằng các học sinh có thể tận dụng lựa chọn chấm điểm có lợi cho các em, và các học sinh/gia đình có thông tin họ cần để làm một quyết định sáng suốt. Thêm thông tin sẽ được gởi vào tuần tới về cách tuyển lựa chọn chấm điểm cho các môn học ở trường trung học cấp III, nhưng chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng học sinh/gia đình sẽ được cung cấp sự linh hoạt và thời gian họ cần để làm các quyết định này.

Những học sinh không đáp ứng các tiêu chuẩn để đậu một môn học trong Chu Kỳ Chấm Điểm Thứ 4 sẽ nhận "Không Hoàn tất" và sẽ có cơ hội để đạt điểm đậu trong chương trình học hè và/hay thời gian khôi phục về học tập. Thêm thông tin về các cơ hội về các chương trình hè sẽ được cung cấp trong những tuần lễ sắp đến.


Hội Đủ Điều Kiện Giáo Khoa cho Các Hoạt Động Ngoại Khóa

Hội Đồng Giáo Dục đã bỏ phiếu vào Ngày 12 tháng 5 để tạm thời miễn điều kiện giáo khoa hiện là cần thiết theo Board Policy IQD, Academic Eligibility for Extracurricular Activities. Điều kiện giáo khoa cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ được miễn trong phần còn lại của năm học 2019-2020 và cho học kỳ đầu tiên của năm học 2020-2021.


Lấy Lại Các Vật Liệu Cá Nhân từ Trường Học

MCPS đang bắt đầu quy trình cho phép học sinh và nhân viên đến lấy các đồ đạc cá nhân và tài liệu. An toàn của nhân viên và học sinh sẽ là ưu tiên hàng đầu trong quy trình này. Nhân viên sử dụng thiết bị bảo vệ sẽ chuẩn bị các vật liệu cho việc đến lấy tại lề đường. Học sinh và gia đình sẽ không được phép vào tòa nhà. Quy trình này sẽ được đặt theo thứ tự và sẽ kéo dài quá Ngày 15 tháng 6. Hiệu trưởng, phối hợp với các dịch vụ trung tâm, sẽ thông báo cho cộng đồng trường học của họ về thời gian và kế hoạch khi trường của họ sẵn sàng bắt đầu quy trình này.


Viễn Cảnh Ngân Sách Năm Tài Chánh 2021

Vào Ngày 15 tháng 5, Hội đồng Quận Montgomery đã đạt thỏa thuận dự bị về Ngân sách Điều hành Năm Tài chính (FY) 2021 của Quận và $4.4 tỷ cho Chương trình Cải Tạo Cơ Bản (CIP) để tài trợ xây cất, cải thiện cơ sở hạ tầng và các dự án cộng đồng cho tất cả các cơ quan quận, bao gồm MCPS. Hơn một nửa ngân sách điều hành của Quận—$2.76 tỷ—sẽ tài trợ cho MCPS. Số tiền này sẽ tài trợ cho khu học chánh ở cấp độ Duy Trì Nỗ Lực, mà theo sự uỷ thác của Tiểu bang Maryland. Điều này thể hiện mức tăng triển $74.9 triệu đô la, hoặc tăng 2.8 phần trăm, từ ngân sách FY20 được chấp thuận. Tuy nhiên, đó là ít hơn những gì mà Hội đồng Giáo dục yêu cầu vào Ngày 10 tháng 12, 2020. Việc giảm này sẽ tác động đến khả năng mở rộng và khai triển các chiến lược của cơ quan làm việc. Đọc thông cáo báo chí của Hội đồng Quận tại đây.

Chương Trình Cải Tạo Cơ Bản sáu năm $4.4 tỷ bao gồm tổng cộng $1.74 tỷ cho MCPS, thấp hơn $81.5 triệu so với yêu cầu nguyên bản của Hội đồng Giáo dục và thấp hơn $7.3 triệu so với mức được chấp thuận hiện tại. Một số tiết mục cần lưu ý trong MCPS CIP bao gồm việc mở lại trường trung học cấp III Woodward và Xây thêm/Nâng cấp trường trung học cấp III Northwood theo lịch trình và thêm các dự án cải tiến cơ bản cho trường tiểu học Burnt Mills, trường trung học cấp II Neelsville, trường trung học cấp III Col. Zadok Magruder và Poolesville theo lịch trình do Hội đồng Giáo dục đề nghị. Các dự án cơ bản lớn tại các trường tiểu học Woodlin, South Lake và Stonegate, và tại các trường trung học cấp III Damascus và Thomas S. Wootton cũng được chấp thuận để tiếp tục trong giai đoạn sáu năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Hội đồng Giáo dục và Hội đồng để xác định tài trợ dự án cơ bản rất cần thiết trong tương lai. 

Chúng tôi ghi nhận sự không chắc chắn về tài chánh do đại dịch y tế toàn cầu COVID-19 và cam kết sử dụng tài trợ để duy trì cơ sở điều hành và giảng dạy của hệ thống trường học và để tập trung vào sự xuất sắc và công bằng. Hội đồng Giáo dục sẽ chấp thuận một ngân sách cuối cùng vào tháng 6 mà sẽ phản ánh công việc của quận để cung cấp cách thức cung cấp các kinh nghiệm học tập khác nhau và bảo vệ sự an toàn của học sinh và nhân viên trong năm tới. Tìm hiểu thêm về ý nghĩa của điều này đối với học khu của chúng tôi trong bài đăng Tất Cả Cùng.


Đăng ký cho Lớp Mẫu Giáo

Đăng ký cho lớp mẫu giáo hiện bắt đầu cho các trẻ em 5 tuổi vào Ngày 1 tháng 9, 2020. Chương trình lớp mẫu giáo của MCPS được công nhận là một trong những chương trình tốt nhất trong quốc gia, với số học sinh đã tiến triển xuất sắc về đọc và toán của trường học quận. Chúng tôi tin rằng những học sinh trẻ tuổi nhất của chúng ta phải có một kinh nghiệm học vấn dồi dào và trọn vẹn sớm hầu chuẩn bị các em trở nên những công dân thành công và hữu ích của thế kỷ 21. MCPS đã thực hiện một quy trình đăng ký/ghi danh trực tuyến mới để hỗ trợ các gia đình muốn ghi danh đi học cho các con họ. Gia đình có thể hoàn thành quá trình theo ba cách:

  1. Trên mạng, bắt đầu với bản Khảo Sát Đăng Ký
  2. Hay qua điện thoại bằng cách gọi 240-740-5999
  3. Bằng các mẫu đơn. Hoàn tất bản Khảo Sát Đăng Ký hay gọi 240-740-5999 để yêu cầu các mẫu đơn được gửi đến nhà quý vị.
Trong khi Giám đốc Trường học Tiểu bang Karen Salmon đã hướng dẫn các khu trường học địa phương lập kế hoạch dự phòng để mở cửa trở lại vào mùa thu, chúng tôi đang kế hoạch cho con quý vị trở lại với chúng tôi. Nếu quý vị không chắc chắn về kế hoạch của quý vị cho mùa thu, nhưng có thể sẽ gửi con đến trường khi trường mở cửa, yêu cầu đăng ký cho con ngay bây giờ. Chi tiết về buổi hướng dẫn lớp mẫu giáo, cũng như các kế hoạch cho năm học sắp tới, sẽ được chia sẻ trong những tuần tới. Các gia đình đã nhận được các tài liệu đăng ký được yêu cầu hoàn thành và nạp các mẫu đơn càng sớm càng tốt.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Mẫu giáo MCPS
Đăng Ký cho Con Quý Vị Bây Giờ

Thành viên của Hội đồng bầu cử

Cuộc bầu cử Thành viên Học sinh của Hội đồng (SMOB) sẽ được tổ chức vào Ngày 20 tháng 5, 2020. Hai ứng cử viên cho SMOB thứ 43 là Mr. Nick Asante, học sinh lớp 11 tại Richard Montgomery High School, và Miss Victoria Kidder, một học sinh lớp 11 tại Col. Zadok Magruder High School. Bấm tại đây để đọc tiểu sử của ứng viên, và xem phim video này để học về vị thế của họ cho các vấn đề chủ yếu. Các ứng viên cũng đã thâu một đoạn video ngắn chia sẻ ý nghĩ của họ về tác động của COVID-19, có thể được xem đây tại đây. Tất cả học sinh trung học sẽ nhận được email vào Ngày 20 tháng 5 với một liên kết cho cuộc bỏ phiếu.


LGBTQ + Tòa Thị Chính Ảo Tổ Chức Ngày 27 Tháng 5

MCPS sẽ tổ chức Niềm Hãnh Diện của Tòa Thị Chính để kết nối lại với LGBTQ + các học sinh và các thành viên cộng đồng trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Sự kiện ảo này sẽ được phát trực tiếp lúc 6 giờ chiều, vào Ngày thứ Tư 27 tháng 5, tại trang mạng MCPS và đài YouTube MCPS. Trong sự kiện này, các tham luận viên sẽ kết nối với LGBTQ+ giới trẻ và gia đình và các thành viên của cộng đồng để:

  • Chia sẻ nguyên liệu và hỗ trợ có sẵn
  • Thảo luận về hỗ trợ và các nguyên liệu có sẵn cho học sinh, phụ huynh và gia đình
  • Tổ chức một buổi đặt câu hỏi và trả lời với khách ban tổ chức
Đại diện của một số tổ chức bao gồm MCCPTA, CASA Ruby, Trung tâm Tư pháp Gia đình Quận Montgomery, PFLAG, Trung tâm Kiêu Hãnh MoCo và Tổ chức Học Sinh Kiêu Hãnh MoCo sẽ tham gia vào sự kiện này.

Những người tham gia có thể tham dự hội thảo trên mạng ẩn danh bằng cách sử dụng cửa sổ ẩn danh trong Google Chrome hoặc cửa sổ InPrivate trong Internet Explorer, bấm vào liên kết cuộc họp, tham gia từ trình duyệt của họ, và chỉ định tên và đại danh từ họ muốn sử dụng tại lời nhắc "Tham Dự Cuộc Họp".

Tham dự viên cũng có thể xem trên YouTubetrang mạng MCPS.

Hướng Dẫn Quy Trình Đăng Ký vào Đại Học Trong Thời Gian COVID-19

Phụ huynh và học sinh được khuyến khích xem chương trình trò chuyện thông tin này về hướng dẫn quá trình đăng ký đại học trong COVID-19. Chương trình này hướng tới học sinh trung học lớp 11 và gia đình. Khách trong chương trình, bao gồm các cố vấn trung học và đại diện trường đại học, thảo luận về chấm điểm và báo cáo; SAT và ACT; bài thi Xếp Lớp Cao; và các chủ đề nhập học và ghi danh đại học khác.


Nhà Giáo MCPS của Năm 2020–2021

Trong trường hợp quý vị không có dịp xem, giáo viên Trường Trung Học Cấp II Sligo Inge Chichester được vinh danh là Giáo viên MCPS của Năm 2020–2021 trong lễ mừng trực tuyến Giáo viên MCPS của Năm vào Ngày 15 tháng 5. Chichester là giáo viên chuyên môn về Môn Học Thế Giới  tại Trường Trung Học Cấp II Sligo. Cô là một giáo viên kỳ cựu 19 năm tại MCPS, và bây giờ sẽ tiếp tục tranh đua cho Giáo viên của Năm Maryland. Quý vị có thể xem lễ mừng tại đây.


Important Online Resources: